ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke

Informacije:

 

-- o arhivskoj građi koju čuvamo i o fondovima i zbirkama (popis fondova)


-- o uslovima pod kojim možete istraživati u Arhivu (čitaonica) ili se sa njom možete upoznati preko objavljenih informativnih sredstava (izdavačka delatnost)


-- o načinu na koji možete dobiti uverenje, overenu fotokopiju ili prepis dokumenta koji Vam je potreban za ostvarenje Vaših prava i obaveza (izdavanje uverenja)


-- o uslovima korišćenja naslova iz biblioteke Arhiva (biblioteka)

--O brojnim projektima Istorijskog arhiva Požarevac upoznaćemo Vas u odeljcima izložbe, predavanja, promocije ali pružićemo Vam i informacije o gostujućim izložbama i izložbama u pripremi (vreme svečanog otvaranja, trajanje izložbe, tema, program, učesnici).

 

KATALOG IZDANJA ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC
2004-2017

katalog, arhiv pozarevac

PROJEKTI ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC

PROJEKTI

DAN OTVORENIH VRATA ARHIVA

otvorena vrata arhiva

TURISTIČKI FLAJERI

FLAJER

Riznica

riznica

DOKUMENTARNE EMISIJE „TRAGOM POŽAREVAČKE MALE“

tragom pozarevacke male

REKLAMNO-PROPAGANDNI MATERIJAL ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC

reklamn materijal, arhiv pozarevac

Linkovi

ica, arhiv, pozarevac

icarus, arhiv, pozarevac

grad, pozarevac, arhiv

ministarstvo, kulture

arhiv, srbije, pozarevac

Rad sa korisnicima

 

IZDAVANJE UVERENJA (ODELJENJE OPŠTIH POSLOVA)


Istorijski arhiv Požarevac pomoći će Vam izdavanjem uverenja, overenih fotokopija ili prepisa dokumenata koji se čuvaju u depou arhiva, a koji su Vam potrebni radi regulisanja Vaših prava i obaveza.

Kontakt lice: Nataša Milošević Dulić, 012 223 082

POSTUPAK ZA DOBIJANJE OVERENE FOTOKOPIJE ILI PREPISA DOKUMENTA

Zahtev za dobijanje overene fotokopije ili prepisa dokumenta možete podneti svakog radnog dana od 9 do 13 časova u pisarnici (prijemnoj kancelariji) Arhiva ili ga poslati poštom. Odgovor ćete dobiti u roku od 30 dana.

Pre podnošenja zahteva preporučujemo da nam se lično obratite radi informacije o arhivskoj građi koju čuvamo a koja bi mogla da bude odgovor na Vaš zahtev.

Ukoliko se utvrdi da se traženi fond nalazi u našem Arhivu, u zahtevu se potrudite da navedete sve ili što je moguće više traženih podataka, jer će se na taj način skratiti vreme traženja i povećati verovatnoća da će dokument biti pronađen. Podsećamo da je važno za osobe ženskog pola da navedu prezime koje su imale u vreme nastanka dokumenta (u vreme školovanja, zaposlenja, polaganja stručnog ispita, i sl.). Na promenu naziva treba da obrate pažnju i pravna i fizička lica i da navedu tačan naziv u vreme kada je dokument nastao.

Podnosilac zahteva za dobijanje overene fotokopije ili prepisa dokumenta snosi određene troškove za stručni rad na rešavanju zahteva, prema važećem Pravilniku o uslugama koje pruža Istorijski arhiv Požarevac sa cenovnikom. Radi preciznijih informacija molimo Vas da se obratite prijemnoj kancelariji Arhiva.

Po završenom pronalaženju traženih dokumenata, a po izvršenoj Vašoj uplati, pozitivan ili negativan odgovor možete dobiti na kućnu adresu ili ga možete lično podići.

ODELJENJE ZAŠTITE ARHIVSKE GRAĐE I REGISTRATURSKOG MATERIJALA VAN ARHIVA


Odeljenje zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva (spoljna služba) obavlja poslove preventivne (prethodne) zaštite arhivske građe kao kulturnog dobra (čl.24. Zakona) i registraturskog (dokumentarnog) materijala kao dobra koje uživa prethodnu zaštitu (čl.27. st. 2. Zakona) kod registratura – pravnih subjekata kao stvaralaca ili imalaca, kao i kod pojedinaca – sopstvenika arhivske građe kao kulturnog dobra, bez obzira na vreme i mesto nastanka.

Delokrug rada Odeljenja je utvrđen Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Istorijskog arhiva Požarevac, a na osnovu čl. 65, 72. i 76. Zakona o kulturnim dobrima (Sl.glasnik RS, br. 71/94). U delokrug rada Odeljenja, shodno Zakonu i Nomenklaturi poslova u arhivima Srbije, spadaju stručni poslovi zaštite: evidentiranje registratura, pregled arhivske građe i registraturskog materijala u registraturama i pružanje stručne pomoći registraturama, na njihov zahtev, poslovi u vezi Liste kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, izlučivanja bezvrednog registraturskog materijala, pripreme za preuzimanje i preuzimanje arhivske građe, posebni vidovi zaštite arhivske građe i registraturskog materijala u registraturama, zaštita arhivske građe u privatnom vlasništvu, otkupi, pokloni, zaveštanja, kao i ostali poslovi na zaštiti arhivalija van arhiva, odnosno u postupku njihovog nastajanja.

Odeljenje zaštite arhivske građe van arhiva obavlja stručne poslove zaštite ove vrste pokretnog kulturnog dobra na teritoriji Braničevskog upravnog okruga, a na osnovu Rešenja o utvrđivanju teritorije arhiva (Sl.glasnik RS, br.7/96).

U službenim evidencija Odeljenja se nalaze podaci o preko 1000 registratura na području Braničevskog okruga, od čega Odeljenje stručne poslove zaštite obavlja u 800 aktivnih registratura.

Pravna i fizička lica, kao svi drugi zainteresovani, mogu se obratiti za stručnu pomoć u pogledu preventivne zaštite arhivske građe i registraturskog materijala na telefon Istorijskog arhiva Požarevac, 012/223-082, ili putem elektronske pošte na službenu adresu Odeljenja zaštite arhivske građe van arhiva- jasminazivkovic@arhivpozarevac.org.rs.

 

PREVENTIVNA ZAŠTITA ARHIVSKE GRAĐE


1. Zakonski i podzakonski propisi
2. Obrazac Arhivske knjige
3. Orjentaciona Lista kategorija registraturskog materijala
4. Zahtev za preuzimanje arhivske građe u Arhiv
5. Zahtev za izlučivanje i uništenje bezvrednog registraturskog materijala
6. Škola arhivistike
      - Pravosudne registrature
      - Obrazovne registrature
      - Registrature u kulturi  
      - Registrature u stečaju 
      - Registrature lokalne samouprave  

CENTAR ZA INFORMACIJE


Ukoliko želite da istražujete arhivsku građu iz fondova i zbirki Istorijskog arhiva Požarevac, obratite se našem Centru za informacije gde ćete dobiti informacije o fondovima i zbirkama koje Arhiv poseduje i čuva, gde ćete podneti zahtev za istraživanje sa obaveznim navođenjem teme istraživanja, svrhe i obavezom da po završenom istraživanju dostavite jedan primerak Vašeg rada.

Centar za informacije, u skladu sa svojim mogućnostima, pružiće Vam podatke o sadržini građe i količini (sumarni i analitički inventari), određenim naslovima iz biblioteke Arhiva, i pomoći da u što kraćem vremenskom roku, dođete do fotokopiranih ili skeniranih dokumenata.

Po Vašem zahtevu, Istorijski arhiv Požarevac prikuplja podatke o istorijatu ustanova i privrednih subjekata na teritoriji Braničevskog upravnog okruga koji su potrebni za pisanje monografija ili izradu tematskih izložbi.

Kontakt lice: Dragana Miloradović i Mirjana Stepanović, 012 223 082

ČITAONICA


Ko može da istražuje?

Arhivsku građu može istraživati svaki državljanin Srbije pod uslovima utvrđenim Pravilnikom o korišćenju arhivske građe u Istorijskom arhivu Požarevac. Po Zakonu o kulturnim dobrima strani državljani tek po dobijanju dozvole od Ministarstva za kulturu i medije RS mogu dobiti informacije o građi koja je predmet njihovog interesovanja.

Istorijski arhiv Požarevac, usled skučenog prostora u upravnoj zgradi (u ulici dr Voje Dulića br.10), nema opremljenu čitaonicu gde biste imali potpunu izolaciju prilikom Vašeg istraživanja, ali pomoći će Vam da u što je moguće kraćem vremenskom roku dođete do odgovarajućih podataka, svakog radnog dana od 9 do 13 časova. Omogućićemo Vam kopiranje i skeniranje željenih dokumenata, a vrednost izvršenih usluga predviđena je Pravilnikom o uslugama koje vrši Istorijski arhiv Požarevac sa cenovnikom.

Za istraživanje je dostupna sva sređena arhivska građa. Nije dostupna: nesređena, obolela arhivska građa, fondovi koji su na reviziji ili je u toku njihova priprema za mikrofilmovanje, kao i građa čije je korišćenje ograničio stvaralac ili pravni naslednik prilikom predaje građe u Arhiv.

Ukoliko istražujete arhivsku građu radi pisanja stručnog rada ili knjige, obavezni ste da Arhivu dostavite primerak.

Arhivska građa je kulturno dobro i njena zaštita je regulisana Zakonom o kulturnim dobrima i brojnim podzakonskim aktima. Predstavlja istorijski izvor prvog reda i ni na koji način se ne sme oštetiti, otuđiti ili uništiti. Pravilnikom o korišćenju arhivske građe predviđen je način na koji možete rukovati osetljivom arhivskom građom i zabranjena je svaka zloupotreba ili namerno oštećenje dokumenata. Takvi postupci su kažnjivi po navedenom Zakonu o kulturnim dobrima, Arhiv može zabraniti dalje istraživanje, a svaki pokušaj krađe dokumenata podleže sankcijama Krivičnog zakona.

Nadamo se da ćete Vaše istraživanje uspešno upotpuniti arhivskom građom iz naših fondova i zbirki.

Kontakt lice: Mirjana Stepanović, 012 223 082

 


 

POPIS FONDOVA

 

PREGLED ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKI

A. ARHIVSKI FONDOVI DRŽAVNIH ORGANA, USTANOVA,

     ORGANIZACIJA I DRUGIH INSTITUCIJA

дигме1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

     1.1. ARHIVSKI FONDOVI DO 1918.

     1.2. ARHIVSKI FONDOVI 1918–1944.

     1.3. ARHIVSKI FONDOVI OD 1944.

дигме2. PRAVOSUĐE

     2.1. ARHIVSKI FONDOVI DO 1944.

     2.2. ARHIVSKI FONDOVI OD 1945.

дигме3. VOJNE JEDINICE I ORGANIZACIJE

     3.1. VOJNO-UPRAVNI ORGANI

дигме4. PROSVETNE I KULTURNE USTANOVE

     4.1. PROSVETNE USTANOVE

     4.2. KULTURNE USTANOVE

дигме5. SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE USTANOVE

     5.1. SOCIJALNE USTANOVE

     5.2. ZDRAVSTVENE USTANOVE

дигме6. PRIVREDA I BANKARSTVO

     6.1. PERIOD KAPITALIZMA

     6.2. PERIOD SOCIJALIZMA

дигме7. DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA I UDRUŽENJA

     7.1. POLITIČKE I DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE

     7.2. STALEŠKA UDRUŽENJA

     7.3. HUMANITARNA DRUŠTVA

     7.4. KULTURNO-PROSVETNA DRUŠTVA

     7.5. SPORTSKA DRUŠTVA I UDRUŽENJA

дигме8. VERSKE USTANOVE I ORGANIZACIJE

дигмеB. PORODIČNI I LIČNI ARHIVSKI FONDOVI

      1.LIČNI ARHIVSKI FONDOVI

дигме

          C. ZBIRKE

       CRKVENE MATIČNE KNJIGE