ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке


 

ARHIVALIJA MESECA

 

2


3

 

4

 

ISSN (Online) 2812-9636

ИНСТИТУЦИЈА
:
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Др Јасмина Николић, директорка Историјског архива Пожаревац


АУТОР И УРЕДНИК ПОРТАЛА:
Др Јасмина Николић


ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК:
Александра Богдановић

 

АУТОРИ:
Др Јасмина Николић
Др Драгана Милорадовић
Наташа Милошевић Дулић
Мирјана Степановић


ПОЧЕТАК
1.10.2021.

СТАТУС:
У току
___________________________

КОНТАКТ ПОДАЦИ:
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
ДР ВОЈЕ ДУЛИЋА 10
12000 ПОЖАРЕВАЦ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
www.arhivpozarevac.org.rs
info@arhivpozarevac.org.rs
+381.12.523.082

 

1

АРХИВАЛИЈА МЕСЕЦА – ЈУЛ 2022.

 

     arhivalija jul

 

Историјски архив Пожаревац у свом архивском фонду Начелство Округа Пожаревачког, 1839-1922, међу осталим бројним документима, чува и документа о изградњи касарне „под Чачалицом“ у Пожаревцу.


Одлука о изградњи нове касарне у Пожаревцу донета је јула 1885. године. Услед мобилизације и српско-бугарског рата, изградња је прекинута, да би марта 1886. године пожаревачка општина закључила нови уговор о грађењу касарне са предузимачем Петром Петриком Николајевићем. Поред зграда касарне (четири павиљона), саграђени су и пратећи објекти: оружана, две чесме, ограда, калдрма, нужник и стално стрелиште за батаљон.


Од свих срезова који су имали обавезу финансирања изградње касарне, једино су Моравски и Пожаревачки срез, као и Општина пожаревачка, прихватили обавезу прикупљања средстава, па је касарна завршена до краја 1886. године.


Сви павиљони „старих касарни“ постоје до данашњих дана – у једном од њих, павиљону 4, смештен је архивски депо Историјског архива Пожаревац.


Како бисмо се подсетили на догађај од пре 137 година - почетак изградње касарне у Пожаревцу - објављујемо као архивалију месеца јула, документ Министарства војног од 3. јула 1885. године, о условима градње касарне за смештај батаљона сталног кадра у Пожаревцу.

Фотографија: Министарство војно доноси 3. јула 1885. године, услове о градњи привремене касарне за смештај батаљона сталног кадра у Пожаревцу.
Историјски архив Пожаревац, а.ф.Начелство Округа Пожаревачког, 1885 XI 289

Одабрала: др Јасмина Николић, архивски саветник