ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke

 

 


ARHIVA ARHIVALIJE MESECA

POČETAK
1.10.2021.

INSTITUCIJA
ISTORIJSKI ARHIV POŽAREVAC

AUTORKA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
Dr Jasmina Nikolić


____________________

ISTORIJSKI ARHIV POŽAREVAC
DR VOJE DULIĆA 10
12000 POŽAREVAC
REPUBLIKA SRBIJA
www.arhivpozarevac.org.rs
info@arhivpozarevac.org.rs
+381.12.223.082


ARHIVALIJA MESECA – JUL 2022.

     arhivalija jul

 

Istorijski arhiv Požarevac u svom arhivskom fondu Načelstvo Okruga Požarevačkog, 1839-1922, među ostalim brojnim dokumentima, čuva i dokumenta o izgradnji kasarne „pod Čačalicom“ u Požarevcu.


Odluka o izgradnji nove kasarne u Požarevcu doneta je jula 1885. godine. Usled mobilizacije i srpsko-bugarskog rata, izgradnja je prekinuta, da bi marta 1886. godine požarevačka opština zaključila novi ugovor o građenju kasarne sa preduzimačem Petrom Petrikom Nikolajevićem. Pored zgrada kasarne (četiri paviljona), sagrađeni su i prateći objekti: oružana, dve česme, ograda, kaldrma, nužnik i stalno strelište za bataljon.


Od svih srezova koji su imali obavezu finansiranja izgradnje kasarne, jedino su Moravski i Požarevački srez, kao i Opština požarevačka, prihvatili obavezu prikupljanja sredstava, pa je kasarna završena do kraja 1886. godine.


Svi paviljoni „starih kasarni“ postoje do današnjih dana – u jednom od njih, paviljonu 4, smešten je arhivski depo Istorijskog arhiva Požarevac.


Kako bismo se podsetili na događaj od pre 137 godina - početak izgradnje kasarne u Požarevcu - objavljujemo kao arhivaliju meseca jula, dokument Ministarstva vojnog od 3. jula 1885. godine, o uslovima gradnje kasarne za smeštaj bataljona stalnog kadra u Požarevcu.

Fotografija: Ministarstvo vojno donosi 3. jula 1885. godine, uslove o gradnji privremene kasarne za smeštaj bataljona stalnog kadra u Požarevcu.
Istorijski arhiv Požarevac, a.f.Načelstvo Okruga Požarevačkog, 1885 XI 289

Odabrala: dr Jasmina Nikolić, arhivski savetnik