ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke


 

1

 

2


3

 

4

 

ISSN (Online) 2812-9636

INSTITUCIJA
:
ISTORIJSKI ARHIV POŽAREVAC

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Dr Jasmina Nikolić, direktorka Istorijskog arhiva Požarevac


AUTOR I UREDNIK PORTALA:
Dr Jasmina Nikolić


TEHNIČKI UREDNIK:
Aleksandra Bogdanović

 

AUTORI:
Dr Jasmina Nikolić
Dr Dragana Miloradović
Nataša Milošević Dulić
Mirjana Stepanović


POČETAK
1.10.2021.

STATUS:
U toku
___________________________

KONTAKT PODACI:
ISTORIJSKI ARHIV POŽAREVAC
DR VOJE DULIĆA 10
12000 POŽAREVAC
REPUBLIKA SRBIJA
www.arhivpozarevac.org.rs
info@arhivpozarevac.org.rs
+381.12.523.082

 

ARHIVALIJA MESECA ARHIV POZAREVAC

ARHIVALIJA MESECA – SEPTEMBAR 2022.

 

     GRAĐANIN

 

ŽELEZNICE  U  OBLASTI   POŽAREVAČKOJ

  "Nije dalek dan kada će čovek za jedan sat moći da pređe i 50 milja“
Isak Njutn, 1727. godine

Kola za prevoz ljudi i tereta razvijala su se, usavršavala i prolazila kroz razne oblike, u zavisnosti od tereta kome su bila namenjena. Stavljanjem čvrste, čelične podloge rešio bi se jedan ozbiljan problem, obezbedila bi se sigurnost i brzina transporta.

Pitanje gradnje železnica u Okrugu požarevačkom pokrenuto je još sedamdesetih godina 19-tog veka, kada u Srbiji nije bilo još ni jednog kilometra. U Okružnoj skupštini doneta je odluka da se traži koncesija za gradnju okružnih železnica. Posle velikog napora Okrug je dobio koncesiju 1906. godine.

Nesumnjivo se znalo da pruga znači modernizaciju. Njegovo Veličanstvo Kralj, na predlog g. Ministra finansija, a po saslušanju g. Predsednika Ministarskog saveta, propisao je i proglasio Zakon o građenju železničke pruga Požarevac-Kučevo, Petrovac-Žagubica i Požarevac-Svilajnac. Glavne odredbe Zakona glase: Ovlašćuje se Ministar finansija i Ministar saobraćaja, da za državu preuzmu sva prava i obaveze bivše Požarevačke oblasti po ugovoru o građenju železničkih pruga navedene oblasti, zaključenom 2. marta 1929. godine između bivše Požarevačke oblasti i firme Amerikan Orjental Konstriksion Sandakt, sa izmenama koje odobri Predsednik Ministarskog saveta“ („Građanin“, broj 52 od 28. juna 1931. godine, strana 1, IAP).

Na izgradnji železničkih pruga u našoj zemlji, radila su, u prvo vreme, isključivo strana preduzeća jer su licitacijom davali jeftinije ponude. Preduzeće Lozinger i Kompanija iz Berna preuzela je poslove po Ugovoru za početak građenja pruge tek 1931. godine. Projektna dokumentacija se odnosila na izgradnju pruge Požarevac-Kučevo, dužine 61 km.

Kako bismo Vas podsetili na vreme izgradnje železničkih pruga u Srbiji, objavljujemo kao arhivaliju meseca septembra,  prvu stranu lista Građanin od 17. septembra 1931. godine, o početku izgradnje pruge Požarevac – Kučevo.

Odabrala: Mirjana Stepanović, viši arhivist