ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке

 

 

 

 


 

  

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Назив

Услуга штампања књига, каталога, монографија и публикација Историјског архива Пожаревац.

Број

1/2014

Наручилац

Историјски архив Пожаревац
др Војислава Дулића бр.10
12 000 Пожаревац

Датум објаве

26.02.2014.

Крајњи рок за подношење понуда

13.03.2014. у 12:30 часова - затворена

Отварање понуда

13.03.2014. у 13:00 часова

Документација

  

pdf Позив за подношење понуда

Конкурсна документација ЈНМВ 1/2014