ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke
Home Contact UsJavne nabavke

 

 

 

 


 

  

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

 

Naziv

Usluga štampanje knjiga, kataloga, monografija i publikacija Istorijskog arhiva Požarevac.

Broj

1/2015

Naručilac

Istorijski arhiv Požarevac
dr Vojislava Dulića br.10
12 000 Požarevac

Datum objave

05.03.2015.

Krajnji rok za podnošenje ponuda

16.03.2015. u 12:30 časova-zatvorena

Otvaranje ponuda

16.03.2015. u 13:00 časova-zatvorena

Dokumentacija

  

pdf Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija JNMV 1/2015

Obaveštenje o zaključenju ugovora