ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke

 

 

 

 


 

  

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

 

Naziv

Usluga štampanje knjiga, kataloga, monografija i publikacija Istorijskog arhiva Požarevac.

Broj

1/2016

Naručilac

Istorijski arhiv Požarevac
dr Vojislava Dulića br.10
12 000 Požarevac

Datum objave

16.03.2015.

Krajnji rok za podnošenje ponuda

28.03.2016. у 13:00 časova - zatvorena

Otvaranje ponuda

28.03.2016. у 13:30 časova - zatvorena

Dokumentacija

  

pdf Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija JNMV 1/2015

Pojašnjenje o pripremanju ponude

Pojašnjenje o pripremanju ponude 2

Odluka o dodeli ugovora