ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke

 

 

 

 


 

  

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

 

Naziv

Usluge štampanja knjiga, monografija, kataloga i publikacija

Broj

JNMV 1.2.1U-2019

Naručilac

Istorijski arhiv Požarevac
dr Vojislava Dulića br.10
12 000 Požarevac

Datum objave

26.02.2019.

Krajnji rok za podnošenje ponuda

13.03.2019. u 13:00 časova

Otvaranje ponuda

13.03.2019. u 13:30 časova

Dokumentacija

pdf Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija JNMV 1.2.2PZ-2018