ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке

 

 

 

 


 

  

JАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Назив

Микрофилмовање и дигитализација архивске грађе у Историјском архиву Пожаревац

Број

3/2014

Наручилац

Историјски архив Пожаревац
др Војислава Дулића бр.10
12 000 Пожаревац

Датум објаве

05.12.2014.

Крајњи рок за подношење понуда

15.12.2014. у 12:30 часова - затворена

Отварање понуда

15.12.2014. у 13:00 часова - затворена

Документација

  

pdf Позив за подношење понуда

Конкурсна документација ЈНМВ 3/2014

Питања и одговори у вези ЈНМВ 3/2014

pdf Одлука о обустави поступка јавне набавке