„На лудом камену...1880-1930 - фотографије венчања из збирки Историјског архива Пожаревац“

 

 

1
2
3
4
5

Вереници или „брачно испитани“ Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија, ф. 230

Вереници или „брачно испитани“ Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија, ф.228 

Младенци у српском грађанском костиму Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија, ф. 127

Младенци у српском грађанском костиму Историјски архив Пожарева , Збирка фотографија, ф. 121

Невеста носи бело атласно либаде, Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија,  ф. 227

6
7
8
9
10
Невеста носи бело атласно либаде, Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија,  ф. 275
... или  је у модерној кринолини, Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија,  ф. 226
... или  је у модерној кринолини, Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија,  ф. 355 
Младенци крајем 19. века,  Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија,  ф. 131
Младенци крајем 19. века,  Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија,  ф. 130
11
12
13
14
15
Младенци крајем 19. века,  Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија,  ф. 120
Младенци уз амрел, лепезу и рузмарин, Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија,  ф. 125
Младенци уз амрел, лепезу и рузмарин, Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија,  ф. 123 
Невеста са бидермајером ,Историјски архив Пожарева , Збирка фотографија, ф. 122
Невеста са бидермајером, Историјски архив Пожаревац , Збирка фотографија, ф. 45
16
17
18
19
20
Невесте са високим оглављима, Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија, ф. 356
Невесте са високим оглављима, Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија, ф. 354
Младенци и девери, Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија, ф. 353
Младенци и девери, Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија, ф. 352
Венчање у униформи, Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија, ф. 128
21
22
23
24
25
Невестински дуги вео, Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија, ф. 129
Невестински дуги вео, Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија, ф. 357
Свадба пред Други балкански рат, Историјски архив Пожаревац, Збирка Зорице Пелеш
Младенци по последњој моди... пред Први светски рат , Историјски архив Пожаревац, Дигитална збирка Ј. Милачић
Младенци и сватови, после Великог рата, Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија
26
27
28
29
30
Младенци раних 20-тих ХХ века, Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија
Кум треба да буде позната личност... Историјски архив Пожаревац, Дигитална збирка М. Јанковића
Младенци из породица занатлија и трговаца -Приватна збирка Д. Милорадовић Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија
Младенци из породица занатлија и трговаца -Приватна збирка Д. Милорадовић Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија
Младенци из породица чиновника и официра, Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија
31
32
33
34
35
Младенци из породица чиновника и официра, Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија
По младу се ишло фијакером... Историјски архив Пожаревац, Дигитална збирка М. Јанковић
... или аутомобилом, Историјски архив Пожаревац, Дигитална збирка В. Пајића
И живели су срећно... Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија
И живели су срећно... Историјски архив Пожаревац, Збирка фотографија