dragana jovanovicДрагана Јовановић

Звање: Шеф финансијских и рачуноводствено-књиговодствених послова и архивиста

Стручна спрема: Дипломирани економиста

Телефон: 012 223 082

E-mail: dragana_jovanovic@arhivpozarevac.org.rs