dragana jovanovicDragana Jovanović

Zvanje: Rukovodilac finansijskih i računovodstvenih poslova

Stručna sprema: Diplomirani ekonomista

Telefon: 012 523 082

E-mail: dragana_jovanovic@arhivpozarevac.org.rs