goran miticГоран Митић

Звање: Архивски помоћник прве врсте

Стручна спрема: IV степен

Телефон: 012 521 330

E-mail: goranmitic@arhivpozarevac.org.rs