jasmina zivkovic

Dr Jasmina Živković

Zvanje: Arhivski savetnik

Stručna sprema: Doktor istorijskih nauka

Telefon: 012 523 082

E-mail: jasminazivkovic@arhivpozarevac.org.rs

biografija                                                       bibliografija
Biografija                                                             Bibliografija