jasmina zivkovic

Jasmina Živković, Msr

Zvanje: Arhivski savetnik

Stručna sprema: Diplomirani pravnik-master istoričar

Telefon: 012 223 082

E-mail: jasminazivkovic@arhivpozarevac.org.rs

biografija                                                       bibliografija
Biografija                                                             Bibliografija