milan stankovic



Milan Stanković, Msr

Zvanje: Viši arhivist

Stručna sprema: Diplomirani ekonomista-master

Telefon: 012 523 082

E-mail: milanstankovic@arhivpozarevac.org.rs