mirjana stepanovicMirjana Stepanović

Zvanje: Arhivista

Stručna sprema: Diplomirani geograf-turizmolog

Telefon: 012 223 082

E-mail: mirjanastepanovic@arhivpozarevac.org.rs