mirjana stepanovicMirjana Stepanović

Zvanje: Viši arhivist - pomoćnik direktora za arhivsku oblast

Stručna sprema: Diplomirani geograf-turizmolog

Telefon: 012 523 082

E-mail: mirjanastepanovic@arhivpozarevac.org.rs