Slobodanka Cvetkovic

Slobodanka Cvetković

Zvanje: Arhivski savetnik u depou

Stručna sprema: Diplomirani istoričar

Telefon: 012 521 330

E-mail: slobodankacvetkovic@arhivpozarevac.org.rs

biografija                                                      bibliografija
Biografija                                                            Bibliografija