ПОПИС ФОНДОВА

 

1.2. АРХИВСКИ ФОНДОВИ 1918-1944

     14. Начелство округа пожаревачког - Пожаревац

1918-1944

СРЕСКА НАЧЕЛСТВА

     15. Начелство среза завишког - Кучево

1918-1944

     16. Начелство среза хомољског - Жагубица

1918-1944

     17. Начелство среза млавског - Петровац

1932-1944

ОПШТИНЕ

     18. Суд општине Ракинац

1918-1932

     19. Суд општине Пожаревац

1918-1932

     20. Суд општине Велика Бресница

1921-1944

     21. Судови општина среза млавског - Петровац

1918-1924

     22. Суд општине Мустапић

1932-1944

     23. Судопштина среза пожаревачког - Пожаревац

1942-1944

     24. Судопштина среза голубачког - Голубац

1940-1944

     25. Градско поглаварство Пожаревац

1932-1944

     26. Пореска управа Пожаревац

1929-1944

     27. Пореска управа Петровац

1939-1944

     28. Пореска управа Жабари

1942-1944

     29. Пореска управа Голубац

1939-1941

     30. Пореска управа Кучево

1939-1944

     31. Пореска управа Жагубица

1930-1945

     32. Катастарска управа Пожаревац

1923-1944

     33. Катастарска управа Вршац (за место Острово)

1918-1945

     34. Уред за катастар Велико Градиште

1932-1944

     35. Републички геодетски завод - Служба за катастар

1928-

           непокретности Мало Црниће

<< ПОВРАТАК НА УКУПАН ПОПИС ФОНДОВА