ПОПИС ФОНДОВА

 

1.1. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДО 1918.
       1. Начелство округа пожаревачког - Пожаревац 1839-1918
СРЕСКА НАЧЕЛСТВА
       2. Начелство среза завишког - Кучево 1839-1915
       3. Начелство среза моравског - Жабари 1874-1915
       4. Начелство среза хомољског - Жагубица 1877-1914
       5. Начелство среза рамског - Велико Градиште 1872-1914
       6. Начелство среза голубачког - Голубац 1872-1914
       7. Начелство среза млавског - Петровац 1884-1914
       8. Начелство среза пожаревачког - Пожаревац 1872-1915
ОПШТИНЕ
       9. Суд општине Ракинац 1872-1918
     10. Суд општине Мелница 1902-1914
     11. Суд општине Пожаревац 1883-1914
     12. Суд општина среза пожаревачког - Пожаревац 1894-1895
     13. Суд општине среза млавског - Петровац 1849-1914
 

<< ПОВРАТАК НА УКУПАН ПОПИС ФОНДОВА