ПОПИС ФОНДОВА

 

1.3. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1944.

     37. Окружни народни одбор Пожаревац

1944-1947

НАРОДНИ ОДБОРИ СРЕЗА

     38. Пожаревац

1945-1962

     39. Велико Градиште

1945-1955

     40. Жабари

1944-1947

     41. Жагубица

1944-1955

     42. Кучево

1944-1955

     43. Петровац

1945-1945

СКУПШТИНЕ ОПШТИНА

     44. Пожаревац

1952-1965

     45. Велико Градиште

1952-1976

     46. Голубац

1955-1982

     47. Жагубица

1955-1970

     48. Жабари

1955-1985

     49. Петровац

1955-1987

     50. Кучево

1956-1968

     51. Мало Црниће

1963-1970

     52. Градски народни одбор Пожаревац

1945-1951

НАРОДНИ ОДБОРИ ОПШТИНА

     53. Костолац

1950-1962

     54. Крепољин

1955-1962

     55. Мајиловац

1955-1959

     56. Средњево

1955-1957

     57. Добра

1955-1957

     58. Снеготин

1948-1953

     59. Смољинац

1952-1957

     60. Раброво

1955-1959

     61. Браничево

1952-1955

     62. Мало Црниће

1944-1962

     63. Божевац

1945-1955

     64. Братинац

1945-1957

МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОРИ

     65. Аљудово

1958-1963

     66. Батуша

1946-1955

     67. Божевац

1945-1955

     68. Барич

1947-1955

     69. Браничево

1946-1951

     70. Брњица

1948-1959

     71. Баре

1945-1962

     72. Батовац

1950-1961

     73. Берање

1950-1962

     74. Брадарац

1945-1961

     75. Братинац

1945-1960

     76. Брежане

1947-1960

     77. Бубушинац

1947-1960

     78. Велико Село

1950-1955

     79. Винци

1949-1952

     80. Врбница

1945-1955

     81. Велико Црниће

1946-1955

     82. Војилово

1944-1956

     83. Голубац

1945-1955

     84. Дољашница

1947

     85. Драговац

1946-1960

     86. Дрмно

1945-1961

     87. Дубравица

1945-1962

     88. Двориште

1945

     89. Доња Крушевица

1947-1955

     90. Живица

1950-1961

     91. Житковица

1945-1947

     92. Затоње

1944-1955

     93. Забрега

1953-1955

     94. Касидол

1947-1961

     95. Кленовник

1950-1962

     96. Камијево

1948-1949

     97. Кисиљево

1947-1955

     98. Костолац

1948-1949

     99. Кривача

1944-1950

   100. Кудреш

1944-1952

   101. Кумане

1947-1954

   102. Кусиће

1947-1951

   103. Калиште

1945-1955

   104. Касидол

1950-1955

   105. Кобиље

1949-1955

   106. Крављи До

1945-1951

   107. Кула

1945-1955

   108. Лучица

1945-1961

   109. Љубиње

1945-1955

   110. Миљевић

1944-1953

   111. Маљуревац

1945-1959

   112. Малешево

1946-1947

   113. Мало Градиште

1947-1959

   114. Мало Црниће

1945-1952

   115. Набрђе

1949-1961

   116. Острово

1945-1961

   117. Острво

1945-1952

   118. Петка

1950-1958

   119. Печаница

1945-1955

   120. Пожежено

1953-1955

   121. Пољана

1950-1961

   122. Пругово

1945-1962

   123. Радошевац

1945-1952

   124. Речница

1960-1962

   125. Салаковац

1946-1955

   126. Смољинац

1945-1951

   127. Сладинац

1944-1947

   128. Снеготин

1945-1952

   129. Средњево

1947-1950

   130. Трњане

1952-1961

   131. Тополовник

1945-1955

   132. Триброде

1946-1952

   133. Топоница

1949-1954

   134. Ћириковац

1947-1962

   135. Усије

1945-1955

   136. Царевац

1945-1955

   137. Црљенац

1952-1957

   138. Чешљева Бара

1946-1955

   139. Шувајић

1944-1952

   140. Шапине

1950-1953

<< ПОВРАТАК НА УКУПАН ПОПИС ФОНДОВА