ПОПИС ФОНДОВА

 

4.2. КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ

   184. Народно позориште Дунавске бановине Пожаревац

   185. Народно позориште Пожаревац

1929-1930

   186. "Реч народа" Пожаревац

1946-1954

   187. Радио станица Пожаревац

1950-1954

   188. Предузеће за приказивање филмова

1951-1952

           "Филм" Пожаревац

1952-1955

   189. Биоскоп "Партизан" Голубац

   190. Самоуправна интересна заједница за културу

1973-1977

           Пожаревац

   191. Културно-просветна заједница Пожаревац

   192. Раднички универзитет "Радомир Вујовић" Пожаревац

1959-1983

   193. Раднички универзитет Костолац

1963-1978

   194. Народни универзитет Кучево

<< ПОВРАТАК НА УКУПАН ПОПИС ФОНДОВА