ПОПИС ФОНДОВА

 

7.4. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДРУШТВА

   419. Певачко друштво “Слога” - Пожаревац

1901-1939

   420. Пожаревачко певачко друштво - Пожаревац

1885-1893

   421. Радничко певачко друштво “Франце Розман”

1944-1945

           Пожаревац

   422. Завод за заштиту ауторских права НРС

1954-1958

           Београд, пословница Кучево

<< ПОВРАТАК НА УКУПАН ПОПИС ФОНДОВА