ПОПИС ФОНДОВА

 

1. ЛИЧНИ АРХИВСКИ ФОНДОВИ

   438. Божидар М. Антић., трговац из Пожаревцае

1905-1989

   439. Павле Богдановић - Душманић

1813-1838

   440. Стојан Јовановић - Рибарац, Свилајнац

1885-1935

   441. Миша Ж. Јовановић, Пожаревац

1879-1927

   442. Јосиф Чечелски, Пожаревац

1906-1923

   443. Драга Ранковић, Пожаревац

1915-1952

   444. Петар Петровић, адвокат у Пожаревцу

1945-1973

   445. Војислав Протић, адвокат

1909-1962

   446. Александар Пурнов, руски емигрант

1894-1943

   447. Тоша Илић, адвокат

1930-1954

   448. Драгутин Атанацковић, адвокат

1967-1970

   449. Илија Вујић

1895-1930

   450. Јован Богдановић

1918-1942

   451. Милан Дескашев

1902-1925

   452. Милосав Павловић, грађ. инжењер из Пожаревца

1897-1921

   453. Коломан Бергман, директор рудника Кленовник

1901-1941

<< ПОВРАТАК НА УКУПАН ПОПИС ФОНДОВА