ПОПИС ФОНДОВА

 

6.1. ПЕРИОД КАПИТАЛИЗМА

6.1.1. БАНКЕ И НОВЧАНИ ЗАВОДИ

   203. Завишка кредитна банка Кучево

1939-1944

   204. Великоградиштански кредитни завод

1922-1927

   205. Млавска штедионица Петровац

1932-1947

   206. Моравска штедионица Жабари

1905-1936

   207. Пожаревачка штедионица Пожаревац

1919-1946

   208. Пожаревачка кредитна банка

1935

   209. Трговачки обавештајни завод, општина Пожаревац

   210. Пожаревачка трговачка банка

1912-1948

   211. Среска задружна штедионица Пожаревац

   212. Царинарница Великоградиштанска - Велико Градиште

1903-1943

6.1.2. ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА

   213. Удружење занатлија среза пожаревачког Пожаревац

1895-1947

   214. Удружење занатлија среза млавског Петровац

1935-1950

   215. Трговачко удружење Пожаревац

1894-1948

   216. Удружење занатлија за срез хомољски Жагубица

1920-1950

   217. Удружење занатлија среза забишког Кучево

1929-1979

   218. Окружни одбор занатлијских удружења Пожаревац

1945-1950

   219. Занатлијско удружење "Слога" Пожаревац

1892-1950

   220. Занатлијски еснаф Пожаревац

1895-1932

   221. Занатлијски еснаф Петровац

1912-1937

   222. Занатлијски еснаф Жагубица

1920-1939

   223. Окружни одбор занатских удружења Пожаревац

1945-1950

   224. Окружни одбор занатских удружења Петровац

1935-1950

   225. Пожаревачко рударско друштво "Кленовник"

1920-1946

           Пожаревац

   226. Удружење занатлија среза рамског Велико Градиште

6.1.3 ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА

6.1.3.1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО

   227. Млин "Игњат Бајлони и синови" Мало Црниће

1867-1928

   228. Млин Живка Прокића, Бубушинац

1932-1946

   229. Млавски рудници угља Петровац

1936-1973

   230. Рудник злата и волфрама Благојев Камен - Кучево

1952-1964

   231. Рудник угља "Млава" Др Драгољуба Јевремовића

1938-1946

   232. Рудник злата у Пеку - Нересница

1946-1950

   233. Керамичка фабрика "Браћа М. Рафајловић"

1923-1934

           Пожаревац

6.1.3.2. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ

   234. Трговачка радња "Мирковић - Павловић" Пожаревац

1885-1945

6.1.3.3. САОБРАЋАЈ

   235. Железничка станица Пожаревац

1927-1953

ЗАДРУГЕ

   236. Пожаревачка задруга А.Д. Пожаревац

1912-1943

   237. Жагубичко земљорадничка - млекарска задруга

1920-1947

   238. Селишка земљорадничка набавна задруга - Жагубица

1939-1941

   239. Драговачка земљорадничка набавна продајна

1934-1939

           задруга

   240. Батушка земљорадничка набавна продајна задруга

1936-1938

   241. Моравска задруга за кредит и штедњу

1929-1930

   242. Среско земљорадничко кредитна задруга (СОЈ)

1939-1946

           Кучево

   243. Среско земљорадничко набавна задруга Пожаревац

1935

   244. Обласна земљорадничка сточарска задруга

1935-1947

           Пожаревац

<< ПОВРАТАК НА УКУПАН ПОПИС ФОНДОВА