ПОПИС ФОНДОВА

 

7.1. ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

СРЕСКИ КОМИТЕТИ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ

   381. Срески комитет Савеза комуниста Пожаревац

1944-1962

   382. Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа

1954-1956

   383. Општински Комитет Социјалистичког савеза радног

           народа

   384. Срески одбор Антифашистичког фронта жена -

           Пожаревац

   385. Месни комитет Савеза комуниста - Пожаревац

1951-1955

           Градски комитет Савеза комуниста - Пожаревац

1949

СРЕСКИ КОМИТЕТИ САВЕЗА ОМЛАДИНЕ

   386. Срески одбор среског штаба пионира

   387. Срески одбор Уједињеног савеза

           антифашистичке омладине Србије - Петровац

   388. Месни одбор Уједињеног савеза антифашистичке

           омладине Србије - Петровац

   389. Срески комитет Савеза комунистичке омладине

           Југославије - Петровац

   390. Срески комитет Народне омладине - Петровац

1945-1954

   391. Срески комитет Народне омладине - Кучево

1950-1953

   392. Срески одбор Народне омладине - Жагубица

1948-1953

   393. Срески комитет Народне омладине - Пожаревац

1950-1951

   394. Општински комитет Народне омладине - Пожаревац

1949-1950,

           

1952-1956

   395. Међуопштинска конференција Савеза социјалистичке

           омладине Пожаревац

СИНДИКАТИ

   396. Општинско веће Савеза синдиката Пожаревац

1971-1975

   397. Предузеће за синдикалну продају, одмор радника

           и туризам “Сипорт”

   398. Среско синдикално веће - Пожаревац

1947-1953

   399. Општинско веће синдиката Голубац

БОРАЧКА УДРУЖЕЊА

   400. Савез ратних војних инвалида Окружни одбор -

1947-1959

           Пожаревац

   401. Савез ратних војних инвалида Окружни одбор -

1948-1952

           Жагубица

   402. Савез ратних војних инвалида Срески одбор -

1952-1961

           Пожаревац

   403. Савез ратних војних инвалида Срески одбор -

1950-1955

           Жагубица

   404. Евдиденција војног одсека Пожаревац

   405. Евиденција војног одсека Жабари

<< ПОВРАТАК НА УКУПАН ПОПИС ФОНДОВА