ПОПИС ФОНДОВА

 

 

4.1. ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ

   158. Средње школе

   159. Гимназија "Јован Шербановић" Пожаревац

1919-1962

   160. Државна реална гимназија Велико Градиште

1915-1956

   161. Државна нижа гимназија Велико Градиште

1915-1941

   162. државна народна школа Пожаревац

1919-1950

   163. Учитаљска школа "Вељко Дугошевић" Пожаревац

1947-1974

   164. Економска школа "Вук Караџић" Кучево

1960-1969

   165. Гимназија Петровац

1924

   166. Индустријске, трговинске и занатске школе

   167. Обласна специјална пољопривредна

1928-1940

           школа Пожаревац

   168. Нижа пољопривредна школа Пожаревац

1932-1949

   169. Пољопривредна школа Пожаревац

1923-1944

   170. Специјална пољопривредна школа Пожаревац

1939

   171. Женска занатска школа Велико Градиште

1924-1948

   172. Занатска школа женске подружнице Кучево

1936-1949

   173. Женска занатска школа Пожаревац

1941-1943

   174. Стручна продужна школа

1933-1942

Музичке школе

   175. Нижа музичка школа Пожаревац

1949-1962

Више школе

   176. Виша педагошка школа Пожаревац

1949-1962

Грађевинске школе

   177. Државна мешовита грађанска школа Пожаревац

1941-1945

Основне школе

   178. Добрње

1857-1885

   179. Дрмно

1936-1941

   180. Жабари

1919

   181. Мало Црниће

1896-1937

   182. Александровац

1904

Школска надзорништва

   183. Школско надзорништво Пожаревац

1937-1944

<< ПОВРАТАК НА УКУПАН ПОПИС ФОНДОВА