slika 1

slika 2

slika 3

slika 4

slika 5

slika 6

 

Fotografije su preuzete sa sajta Arhiva Vojvodine.

Povratak na početnu stranu