ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke

Vesti

VASPITNO-OBRAZOVNA AKTIVNOST „PODELITE SA NAMA SEĆANjE NA SOPSTVENU PROŠLOST – HAJDE DA PRAVIMO PORODIČNI ALBUM“ IZ CIKLUSA „AVANTURA U ARHIVU“ ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC REALIZOVANA U OSNOVNOJ ŠKOLI „KRALj ALEKSANDAR PRVI“ U POŽAREVCU
Nastavljena je saradnja Istorijskog arhiva Požarevac i Osnovne škole „Kralj Aleksandar Prvi“ u Požarevcu. Učenici prvog razreda, zajedno sa učiteljima razredne nastave i arhivistima, realizovali su radionicu sa edukativnim sadržajem „Podelite sa nama sećanje na sopstvenu prošlost – Hajde da pravimo porodični album“, u Osnovoj školi „Kralj Aleksandar Prvi“, u periodu od 21. do 25. novembra 2022. Dvadeset prvaka je ozbiljno shvatilo zadatak i uz pomoć roditelja pribavilo veoma stare porodične fotografije koje su poslužile za izradu sopstvenih arhiva fotografija.

Avantura u arhivu

Avantura u Arhivu IAP

Vaspitno-obrazovnu aktivnost „Podelite sa nama sećanje na sopstvenu prošlost – Hajde da pravimo porodični album“ iz ciklusa „Avantura u Arhivu“ Istorijskog arhiva Požarevac, autorke projekta dr Jasmine Nikolić, realizovali su arhivski poslenici dr Dragana Miloradović, Mirjana Stepanović, Nataša Milošević Dulić, Milan Stanković, Dragana Jovanović iz Istorijskog arhiva Požarevac, učenici prvog razreda i učitelji razredne nastave Nataša Nikolić Gajić, Violeta Šaler, Ana Mitrović, Vesna Cvetković, Aleksandra Milošević i Mirjana Borojević iz Osnovne škole „Kralj Aleksandar Prvi“ u Požarevcu. Albumi porodičnih fotografija biće izloženi na izložbi povodom obeležavanja Dana Osnovne škole „Kralj Aleksandar Prvi“, 16. decembra 2022.  
Pogledajte poster „Avantura u Arhivu 3“.
Pogledajte nekoliko fotografija „Avantura u Arhivu 3“.
Pogledajte tv-prilog SAT TV Požarevac

 

NAJAVA – VASPITNO-OBRAZOVNA AKTIVNOST „SAČUVAJMO SEĆANJE NA SOPSTVENU PROŠLOST – HAJDE DA PRAVIMO PORODIČNI ALBUM“ IZ CIKLUSA „AVANTURA U ARHIVU“ ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC, REALIZUJE SE U OSNOVNOJ ŠKOLI „KRALJ ALEKSANDAR PRVI“ U POŽAREVCU

Avantura u Arhivu, Arhiv Poyarevac

 

DIREKTORKA ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC DR JASMINA NIKOLIĆ U TV-PRILOGU „BOGATI SADRŽAJI ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC“, IZ PROJEKTA „SVA ČETIRI GODIŠNjA DOBA“ REGIONALNE TELEVIZIJE „SAT TV“ POŽAREVAC

dr Jasmina Nikolic

Projekat Regionalne televizije SAT TV Požarevac podržao je Grad Požarevac, radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2022. godini. TV-prilog „Bogati sadržaji Istorijskog arhiva Požarevac“ možete pogledati na YouTube kanalu „SAT TV“ Požarevac, kao i na našoj stranici Arhiv u medijima.

NOVA PUBLIKACIJA ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC PRED VAMA
Istorijski arhiv Požarevac objavljuje trinaestu publikaciju u okviru edicije „Naučnoinformativna sredstva o arhivskoj građi“, pod nazivom „Načelstvo Sreza Zviškog Kučevo 1839-1918 – Analitički inventar 8 (1864-1866)“. Cilj objavljivanja publikacija ovakve vrste jeste informisanje naučne, kulturne i šire javnosti o arhivskoj građi koju poseduje Arhiv, ali one imaju i funkciju zaštite od nestajanja ili ugrožavanja osobenosti dokumenta kao kulturnog dobra.

Analitički inventar 13

Publikaciju je priredio arhivist Milan Stanković, msr. iz Odseka za sređivanje i obradu arhivske građe, kulturno-prosvetnu, obrazovnu, izdavačku, izložbenu i informativno-propagandnu delatnost Istorijskog arhiva Požarevac. Publikacija u elektronskom obliku dostupna je na strani Izdavačka delatnost/Naučnoinformativna sredstva o arhivskoj građi i Digitalizovana izdanja Istorijskog arhiva Požarevac.

ODRŽAN RADNI SASTANAK TIMA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI IZ CIKLUSA „AVANTURA U ARHIVU“, POD NAZIVOM „PODELITE SA NAMA SEĆANjE NA SOPSTVENU PROŠLOST – HAJDE DA PRAVIMO PORODIČNI ALBUM“
U Osnovnoj školi „Kralj Aleksandar Prvi“ u Požarevcu, 14. novembra 2022, održan je radni sastanak dela tima za realizaciju vaspitno-obrazovne aktivnosti iz ciklusa „Avantura u Arhivu“ Istorijskog arhiva Požarevac, pod nazivom „Podelite sa nama sećanje na sopstvenu prošlost – Hajde da pravimo porodični album“. Projekat se realizuje u saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Osnovne škole „Kralj Aleksandar Prvi“, pod pokroviteljstvom Grada Požarevca.

Avantura u arhivu

Direktorka Istorijskog arhiva Požarevac dr Jasmina Nikolić, koja je i autorka projekta „Avantura u Arhivu“ i direktor Osnovne škole „Kralj Aleksandar Prvi“ Goran Seger, sastali su se sa članovima tima dr Draganom Miloradović, Natašom Milošević Dulić, Natašom Nikolić Gajić i Violetom Šaler, radi utvrđivanja načina i dinamike realizacije ove aktivnosti vaspitno-obrazovne delatnosti Arhiva.

JEDANAESTI BROJ VRHUNSKOG ČASOPISA NACIONALNOG ZNAČAJA „ZAPISI – GODIŠNjAK ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC“ PRED VAMA
Jedanaest godina redovnog izlaženja našeg časopisa „Zapisi – Godišnjak Istorijskog arhiva Požarevac“ (M51) i uspešnog promovisanja arhivističke teorije, prakse i postulata društvenih i humanističkih nauka, je lep kontinuitet i činjenica koja potvrđuje naš izuzetan doprinos očuvanju nacionalnog kulturnog nasleđa i identiteta. Časopis izlazi godišnje, a njegovo publikovanje od osnivanja do današnjih dana omogućava Grad Požarevac.

Casopis Zapisi

Najnoviji, jedanaesti, broj časopisa, koji je okupio 27 autora iz 21 institucije iz Republike Srbije, Republike Hrvatske, Republike Crne Gore i Ruske Federacije, predstavlja dvadeset priloga iz oblasti arhivistike i istoriografije. Takođe, donosi i sedam priloga o održanim međunarodnim konferencijama, novoobjavljenim publikacijama i realizovanim aktivnostima ustanova kulture. Svi brojevi časopisa Zapisi dostupni su i u elektronskom obliku na našoj strani Izdavačka delatnost i Digitalizovana izdanja Istorijskog arhiva Požarevac

ISTORIJSKI ARHIV POŽAREVAC I PREDŠKOLSKA USTANOVA „LjUBICA VREBALOV“ POŽAREVAC U REALIZACIJI PROJEKTA „DAME I GOSPODA“ KOJI SU INICIRALA DECA
Prethodna poseta dece iz vrtića „Bambi“, u okviru manifestacije „Dečija nedelja“, inicirala je početak realizacije projekta „Dame i gospoda“ Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ iz Požarevca. Tako je usledila poseta tridesetak predškolaca iz vrtića „Bambi“ Istorijskom arhivu Požarevac, 28. oktobra 2022. Uz razgledanje stalnih izložbi „Moda u Požarevcu 1880-1929 – susret Istoka i Zapada“ i „Požarevac na starim fotografijama“, deca su postavljala brojna pitanja o životu u starom Požarevcu, na koje im je odgovarala dr Dragana Miloradović, arhivski savetnik i autor izložbi.

DAme i gospoda, Arhiv Poyarevac

Pogledajte nekoliko fotografija.

Arhiva vesti

Pogledajte arhivu vesti

 

Linkovi

ica, arhiv, pozarevac

icarus, arhiv, pozarevac

grad, pozarevac, arhiv

ministarstvo, kulture

arhiv, srbije, pozarevac

kultura

Dobrodošli


DOBRODOŠLI U ISTORIJSKI ARHIV POŽAREVAC


Zgrada depoa IAP

Istorijski arhiv Požarevac, osnovan 1948. godine, je ustanova kulture koja obavlja delatnost zaštite arhivske gradje kao kulturne baštine od posebnog društvenog značaja na području Braničevskog okruga - grad Požarevac i opštine Veliko Gradište, Golubac, Malo Crniće, Žabari, Žagubica, Kučevo i Petrovac na Mlavi. U arhivskim depoima trajno se čuva 645 arhivskih fondova i zbirki, u količini od oko 5.200 m/1 arhivske gradje, iz perioda od 17. do 20. veka. Već sedamdeset tri godine Arhiv sakuplja ove neme a rečite svedoke vekova i čuva u amanet onih koji se još nisu rodili.

Pogledajte brošuru „Upoznajte Istorijski arhiv Požarevac“

               

Istorijski arhiv Požarevac je član Međunarodnog arhivskog saveta (ICA) sa sedištem u Parizu od 2010.

 

Istorijski arhiv Požarevac je član Međunarodnog instituta za arhivska istraživanja sa sedištem
u Beču od 2017.

ica, arhiv, pozarevac
 
icarus, arhiv, pozarevac

 

645
10000
114

arhivskih fondova i zbirki

bibliotečkih jedinica

izdatih publikacija

33
111
19

premijera izložbi

organizovanih izložbi

virtuelnih izložbi


—————————————————

IZLOŽBA NA OTVORENOM 
– U DVORIŠNOM KOMPLEKSU 
ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC

Izložba na otvorenom „Moda u Požarevcu 1880-1929 – susret Istoka i Zapada“, iz vizure promena u kostimu, prezentuje promene koje su se dešavale u društvu u vremenu najznačajnijih događaja na prelazu 19. u 20. vek. Fotografije dece, žena i muškaraca prate kostim od narodnog, građanskog do modnog kostima u godinama posle Velikog rata. Izložba oslikava istorijske, političke, ekonomske i društvene prilike, procese modernizacije i evropeizacije Srbije. Kostim reprezentuje estetske vrednosti, ali `tiho` govori i o socijalnoj, ekonomskoj i kulturnoj poziciji osobe koja ga nosi.


Autorka izložbe i pratećeg štampanog materijala je dr Dragana Miloradović, etnolog-antropolog i arhivski savetnik Istorijskog arhiva Požarevac, koja je prezentovanim arhivskim fotografijama progovorila o modi preko koje vidimo put Srbije od Istoka ka Zapadu – stvaranje nezavisne Kneževine i Kraljevine, čujemo `eho` patrijarhalnog društva u uzavrelim modernizacijskim procesima.
Izabrali smo najlepše fotografije iz 19 i 20. veka iz zbirki Istorijskog arhiva Požarevac.

izložba na otvorenom

Izložbu, štampani katalog, reklamno-propagandni flajer izložbe, poster i lepezu, možete preuzeti na stranicama Korisnici/Projekti Istorijskog arhiva Požarevac, Korisnici/Reklamno-propagandni materijal Istorijskog arhiva Požarevac, Korisnici/Turistički flajeri, Izdavačka delatnost i Izložbe.


—————————————————

 

a

 

————————————————

 

 

JEDANAEST GODINA PRED VAMA

ČASOPIS „ZAPISI - GODIŠNJAK

ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC“


Časopis „Zapisi – Godišnjak Istorijskog arhiva Požarevac“ izlazi redovno deset godina, uspešno promovišući arhivističku teoriju i praksu, kao i postulate društvenih i humanističkih nauka. Izlaženje našeg časopisa vidimo kao deo šireg procesa otvaranja domaće nauke i uspostavljanja kvalitetnije komunikacije i razmene vrednosti i rezultata stručnog i naučnog rada. Časopis je važan činilac u ovom vremenu, ali i u vremenu koje je pred nama. On je, sa jedne strane, usmeren prema prošlosti, da bi arhivski dokumenti bili njen autentični tumač i zaštitinik, a sa druge strane i prema sadašnjosti, gde će svojim sadržajima pomoći menjanju odnosa prema dokumentu, u najširem smislu te reči. Časopis služi kao dijalog sa prošlošću, ali i sa vremenom koje dolazi. Okupljajući veliki broj saradnika tokom deset godina – 150 iz deset država (Srbije, Ruske Federacije, Italije, Grčke, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine / Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije) - do sada je široj stručnoj i naučnoj, domaćoj i inostranoj javnosti, predstavio tristadvadesetsedam (327) članaka iz oblasti arhivistike, istoriografije, etnologije, antropologije, bibliotekarstva, kulturologije, informatike, metodologije i dr, dostupnih kako u štampanom tako i u elektronskom obliku

casopis zapisi 

Tokom perioda postojanja i redovnog izlaženja našeg časopisa, podignuta je svest sredine o značaju i ulozi arhiva kao institucija i arhivske građe kao kulturnog dobra, dat je doprinos negovanju nacionalne, regionalne i gradske kulturne tradicije, kao i doprinos većoj prepoznatljivosti identiteta grada, države i regiona. Tako je časopis, svojom solidnom reputacijom u javnosti, postao brend našeg Arhiva, grada, države i regiona. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je u 2021. godini, časopisu „Zapisi – Godišnjak Istorijskog arhiva Požarevac“, dodelilo kategoriju M 51 – vrhunski časopis nacionalnog značaja.

Idejni tvorac, pokretač, osnivač i prvi glavni i odgovorni urednik ovog časopisa je dr Jasmina Nikolić.

Redakcija: dr Jasmina Nikolić (Istorijski arhiv Požarevac), prof.dr Radovan Radovanović (Kriminalističko-policijski univerzitet Beograd), prof. dr Ivana Krstić Mistridželović (Kriminalističko-policijski univerzitet Beograd), prof.dr Aleksandar Rastović (Istorijski institut Beograd, )dr Dragana Miloradović (Istorijski arhiv Požarevac), dr Marijana Mraović (Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije), dr Momčilo Isić (Institut za noviju istoriju Srbije u Beogradu), dr Dragomir Bondžić (Institut za savremenu istoriju u Beogradu), Nataša Milošević Dulić, sekretar redakcije i tehnički urednik (Istorijski arhiv Požarevac), dr Jasmina Živković (Istorijski arhiv Požarevac) i Slobodanka Cvetković (Istorijski arhiv Požarevac).

Inostrani članovi Redakcije: prof. dr Peter Pavel Klasinc (Slovenija), dr Grasia Tato (Italija), dr Dimitar Atanasov (Bugarska), dr Živana Heđbeli (Hrvatska), dr Jasna Požgan (Hrvatska), dr Bojan Cvelfar (Slovenija), mr Bojan Stojnić (Republika Srpska/BiH), Dmitar Bogeski (Severna Makedonija) i Svetlana Usprcova (Severna Makedonija).

Recenzenti: prof. dr Ivana Krstić Mistridželović, prof. dr Aleksandar Rastović, prof. dr Radovan Radovanović, prof. dr Zlatko Matić, prof. dr Branko Ćupurdija, prof. dr Peter Pavel Klasinc, dr Marijana Mraović, dr Aleksandar Stojanović, dr Mile Bakić, dr Vlatka Lemić.

Uputstvo saradnicima možete preuzeti ovde.
Časopis u PDF-u možete preuzeti na stranici izdavačka delatnost.

 

U pripremi je dvanaesti broj časopisa „Zapisi – Godišnjak Istorijskog arhiva Požarevac“.

 —————————————————

 

JEDANAEST GODINA PRED VAMA


OBAVEZNO POSETITE

STALNU SPOMEN-IZLOŽBU
„DVA VEKA VOJSKE U BRANIČEVU“

pogledajte turistički flajer pdf

Stalna spomen-izložba „Dva veka vojske u Braničevu“ predstavlja pregled vojne istorije, popis najznačajnijih dogadjaja iz života i rada vojnih jedinica u ovom delu Srbije tokom dva veka. Tok istorije ilustrovan je faksimilima dokumenata, fotografijama, mapama, crtežima, spiskovima izginulih ratnika i žrtava ratova, kao i zastavama, oružjem, uniformama, manjim brojem originalnih muzejskih eksponata poput ordenja, medalja i dr.predmeta. Izložbom su obuhvaćeni najvažniji datumi, ličnosti, društvene i političke okolnosti od 1804. godine do današnjih dana. Čitav 19. vek i veći deo 20. veka Srbi su potrošili u ratovima širom Balkana, koje je na svojim plećima nosila hrabra srpska vojska.  

сс

Pogledajte video prilog sa svečanog otvaranja

Pogledajte prezentaciju Spomen sobe

Pogledajte video prilog sa svečanog predstavljanja monografije
"Dva veka vojske u Braničevu"


Kroz izložbene panoe putujemo kroz vreme u kome se odvija čitav proces smene različito uniformisanih i naoružanih vojnika. Pratimo razvoj moderne srpske vojske koji je tekao od Marićevića jaruge i ustaničke zakletve, Miloševih soldata, školovanja oficirskog kadra u zemlji i stvaranja oficirskog kora, sticanja nezavisnosti i jačanja moderne knjaževske i kraljevske vojske i kasnije njeno utapanje u kraljevsku jugoslovensku vojsku, kao i stvaranje Jugoslovenske Narodne Armije, do današnje Vojske Srbije.

Autori stalne spomen-izložbe su pukovnik dr Milivoje Pajović i dr Jasmina Nikolić, direktorka Istorijskog arhiva Požarevac.
Spomen-postavka „Dva veka Vojske u Braničevu“ nalazi se u turističkoj ponudi Grada Požarevca i beleži više od 20.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva. Dobrodošli!

Informacija za posetioce

6