ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke

Vesti

STALNU IZLOŽBENU POSTAVKU „DVA VEKA VOJSKE U BRANIČEVU“ ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC I CENTRA ZA OBUKU KOPNENE VOJSKE POŽAREVAC, ORGANIZOVANO SU POSETILI PREDSTAVNICI FONDA „SVETOZAR MARKOVIĆ“ IZ BEOGRADA
Predstavnici Fonda „Svetozar Marković“ iz Beograda, posetili su 11. marta 2023. stalnu izložbenu postavku „Dva veka Vojske u Braničevu“, Istorijskog arhiva Požarevac i Garnizona Požarevac, koja se nalazi u kasarni „General Pavle Jurišić Šturm“ u Požarevcu.

Dva veka vojske u Brani;evi, IAP

Dva veka vojske u Branicevu, IAP

Direktorka Istorijskog arhiva Požarevac dr Jasmina Nikolić, koautorka izložbe, vodila je predstavnike Fonda „Svetozar Marković“ iz Beograda kroz izložbenu postavku, koja predstavlja pregled vojne istorije, popis najznačajnijih događaja iz života i rada vojnih jedinica u Braničevskom, Podunavskom i Pomoravsom okrugu tokom 19. i 20. veka. Pozdravne reči uputili su komandant Garnizona Požarevac pukovnik Duško Jović i direktor Istorijskog instituta SANU Beograd prof. dr Aleksandar Rastović.

TUŽNO PODSEĆANjE NA ZLOČIN U LOGORU BANjICA TOKOM DRUGOG SVETSKOG RATA - POGLEDAJTE KATALOG I VIRTUELNU IZLOŽBU „LOGOR BANjICA 1941-1944 – ZATOČENICI IZ POŽAREVCA I BRANIČEVSKOG OKRUGA“
Povodom obeležavanja 27. januara - Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta - omogućili smo ponovno pregledanje kataloga i virtuelne izložbe „Logor Banjica 1941-1944 – zatočenici iz Požarevca i Braničevskog okruga“. Nastali u saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Istorijskog arhiva Beograda 2017. godine, publikacije autorki Isidore Stojanović, dr Jasmine Nikolić i Snežane Lazić, donose kratak pregled istorije formiranja nemačke okupacione uprave, kolaboracionističkih vlasti i osnivanja logora na Banjici, sa posebnim osvrtom na stanje u okupiranom Požarevcu i Braničevskom okrugu. Srž publikacije je jedinstveni spisak 1.683 zatočenika logora Banjica iz Požarevca, Petrovca na Mlavi, Velikog Gradišta, Golupca, Kučeva, Malog Crnića, Žabara i Žagubice i 60 ilustracija arhivskih fotografija i dokumenata. Publikacije, koje je podržao Grad Požarevac, možete pogledati na linkovima:

Logor Banjica, IAP

Katalogu Logor Banjica.

Logor banjica

Virtuelna izložba Logor Banjica.

NOVO IZDANjE ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC – VODIČ KROZ LIČNE FONDOVE I ZBIRKE I ZBIRKE ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC
Istorijski arhiv Požarevac ima čast da Vas obavesti da je iz štampe izašlo novo izdanje našeg Arhiva - „Vodič kroz lične fondove i zbirke i zbirke Istorijskog arhiva Požarevac“, autora Nataše Milošević Dulić, dr Dragane Miloradović, Slobodanke Cvetković, Gorana Mitića, Vesne Džanić i Dragane Jovanović. Publikacija predstavlja nastavak objavljivanja knjiga u ediciji „Posebna izdanja“ Istorijskog arhiva Požarevac.

vodic IAP

Arhivska građa 32 lična fonda i zbirki i 11 zbirki Istorijskog arhiva Požarevac nastala je u različitim vremenskim periodima (od 1791. godine do današnjih dana), njeni tvorci bavili su se različitim zanimanjima i uticali na sredinu u kojoj su živeli i radili. Podaci dati u ovoj publikaciji predstavljaju dragocen izvor informacija i podsticaj za korišćenje ove arhivske građe u različitim istraživanjima. Knjiga je objavljena pod pokroviteljstvom Grada Požarevca.

 

IZLOŽBOM ALBUMA PORODIČNIH FOTOGRAFIJA ZAVRŠENA TREĆA VASPITNO-OBRAZOVNA AKTIVNOST IZ CIKLUSA „AVANTURA U ARHIVU“ ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC
Vaspitno-obrazovna aktivnost „Podelite sa nama sećanje na sopstvenu prošlost – hajde da pravimo porodični album“ iz ciklusa „Avantura u Arhivu“ Istorijskog arhiva Požarevac, završena je izložbom albuma porodičnih fotografija dece prvog razreda koja su učestvovala u projektu. Izložba je otvorena povodom obeležavanja Dana Osnovne škole „Kralj Aleksandar Prvi“ u Požarevcu, 16. decembra 2022.

Avantura u Arhivu

 

NOVI ZBORNIK DOKUMENATA ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC PRED VAMA
Povodom obeležavanja sto godina od izgradnje pruge Požarevac – Mala Krsna i Mala Krsna – Topčider, Istorijski arhiv Požarevac objavio je deveti zbornik dokumenata u okviru edicije „Zbornici dokumenata“, pod nazivom „Razvoj saobraćajne službe Požarevačke železnice u Dunavskoj banovini, 1929-1941 – odabrana dokumenta“. Zbornik priređene arhivske građe donosi 63 izvorna dokumenta o razvoju saobraćajne službe Požarevačke železnice u vremenskom periodu od 1929. do 1941. godine, koji se čuvaju u fondovima Arhiva Jugoslavije, Arhiva Vojvodine, Železničkog muzeja u sastavu „Železnice Srbije“ ad u Beogradu i Istorijskog arhiva Požarevac.

Ybornik 9, Arhiv Požarevac

Zbornik odabranih dokumenata priredili su Mirjana Stepanović, Milan Stanković, msr. i Dragana Jovanović, arhivski poslenici iz Istorijskog arhiva Požarevac. Programska aktivnost publikovanja zbornika arhivskih dokumenata, realizuje se u okviru višegodišnjeg projekta publikovanja arhivske građe o Požarevcu i Braničevskom regionu, koja se nalazi u drugim arhivskim i muzejskim institucijama u zemlji, pod pokroviteljstvom Grada Požarevca.

 

PREDSTAVLjENA NAUČNA MONOGRAFIJA „OSVAJANjE SFERE JAVNOG ŽIVOTA – ULOGA ŽENA U DRUŠTVENOM I KULTURNOM ŽIVOTU POŽAREVCA KRAJEM 19. I POČETKOM 20. VEKA“ AUTORKE DR DRAGANE MILORADOVIĆ, ARHIVSKOG SAVETNIKA
U Narodnoj biblioteci „Ilija M. Petrović“ u Požarevcu, 2. decembra 2022. predstavljena je naučna monografija „Osvajanje sfere javnog života - uloga žena u društvenom i kulturnom životu Požarevca krajem 19. i početkom 20. veka“, autorke dr Dragane Miloradović, u izdanju Istorijskog arhiva Požarevac.

Arhiv Požarevac
Arhiv Požarevac

Naučnu monografiju koja pruža uvid u razvoj Požarevca i njegove promene kroz svakodnevni život koje su oblikovale žene, a koja je autorkina doktorska disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, predstavile su dr Jasmina Nikolić, direktorka Istorijskog arhiva Požarevac, prof. dr Senka Kovač i prof. dr Danijela Velimirović, sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koje su i recenzenti izdanja, i autorka dela dr Dragana Miloradović, arhivski savetnik iz Istorijskog arhiva Požarevac.
Pogledajte nekoliko fotografija sa promocije u Požarevcu.
Pogledajte poster promocije.
Pogledajte TV prilog SAT TV Požarevac.

 

NAJAVA DOGAĐAJA - PROMOCIJA NAUČNE MONOGRAFIJE IZ EDICIJE „POSEBNA IZDANjA“ ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC – OSVAJANjE JAVNE SFERE ŽIVOTA – ULOGA ŽENA U DRUŠTVENOM I KULTURNOM ŽIVOTU POŽAREVCA KRAJEM 19. I POČETKOM 20. VEKA, AUTORKE DR DRAGANE MILORADOVIĆ

Uloga zene u drustvenom i kulturnom zivotu...

 

VASPITNO-OBRAZOVNA AKTIVNOST „PODELITE SA NAMA SEĆANjE NA SOPSTVENU PROŠLOST – HAJDE DA PRAVIMO PORODIČNI ALBUM“ IZ CIKLUSA „AVANTURA U ARHIVU“ ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC REALIZOVANA U OSNOVNOJ ŠKOLI „KRALj ALEKSANDAR PRVI“ U POŽAREVCU
Nastavljena je saradnja Istorijskog arhiva Požarevac i Osnovne škole „Kralj Aleksandar Prvi“ u Požarevcu. Učenici prvog razreda, zajedno sa učiteljima razredne nastave i arhivistima, realizovali su radionicu sa edukativnim sadržajem „Podelite sa nama sećanje na sopstvenu prošlost – Hajde da pravimo porodični album“, u Osnovoj školi „Kralj Aleksandar Prvi“, u periodu od 21. do 25. novembra 2022. Dvadeset prvaka je ozbiljno shvatilo zadatak i uz pomoć roditelja pribavilo veoma stare porodične fotografije koje su poslužile za izradu sopstvenih arhiva fotografija.

Avantura u arhivu

Avantura u Arhivu IAP

Vaspitno-obrazovnu aktivnost „Podelite sa nama sećanje na sopstvenu prošlost – Hajde da pravimo porodični album“ iz ciklusa „Avantura u Arhivu“ Istorijskog arhiva Požarevac, autorke projekta dr Jasmine Nikolić, realizovali su arhivski poslenici dr Dragana Miloradović, Mirjana Stepanović, Nataša Milošević Dulić, Milan Stanković, Dragana Jovanović iz Istorijskog arhiva Požarevac, učenici prvog razreda i učitelji razredne nastave Nataša Nikolić Gajić, Violeta Šaler, Ana Mitrović, Vesna Cvetković, Aleksandra Milošević i Mirjana Borojević iz Osnovne škole „Kralj Aleksandar Prvi“ u Požarevcu. Albumi porodičnih fotografija biće izloženi na izložbi povodom obeležavanja Dana Osnovne škole „Kralj Aleksandar Prvi“, 16. decembra 2022.  
Pogledajte poster „Avantura u Arhivu 3“.
Pogledajte nekoliko fotografija „Avantura u Arhivu 3“.
Pogledajte tv-prilog SAT TV Požarevac

 

NAJAVA – VASPITNO-OBRAZOVNA AKTIVNOST „SAČUVAJMO SEĆANJE NA SOPSTVENU PROŠLOST – HAJDE DA PRAVIMO PORODIČNI ALBUM“ IZ CIKLUSA „AVANTURA U ARHIVU“ ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC, REALIZUJE SE U OSNOVNOJ ŠKOLI „KRALJ ALEKSANDAR PRVI“ U POŽAREVCU

Avantura u Arhivu, Arhiv Poyarevac

 

DIREKTORKA ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC DR JASMINA NIKOLIĆ U TV-PRILOGU „BOGATI SADRŽAJI ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC“, IZ PROJEKTA „SVA ČETIRI GODIŠNjA DOBA“ REGIONALNE TELEVIZIJE „SAT TV“ POŽAREVAC

dr Jasmina Nikolic

Projekat Regionalne televizije SAT TV Požarevac podržao je Grad Požarevac, radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2022. godini. TV-prilog „Bogati sadržaji Istorijskog arhiva Požarevac“ možete pogledati na YouTube kanalu „SAT TV“ Požarevac, kao i na našoj stranici Arhiv u medijima.

NOVA PUBLIKACIJA ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC PRED VAMA
Istorijski arhiv Požarevac objavljuje trinaestu publikaciju u okviru edicije „Naučnoinformativna sredstva o arhivskoj građi“, pod nazivom „Načelstvo Sreza Zviškog Kučevo 1839-1918 – Analitički inventar 8 (1864-1866)“. Cilj objavljivanja publikacija ovakve vrste jeste informisanje naučne, kulturne i šire javnosti o arhivskoj građi koju poseduje Arhiv, ali one imaju i funkciju zaštite od nestajanja ili ugrožavanja osobenosti dokumenta kao kulturnog dobra.

Analitički inventar 13

Publikaciju je priredio arhivist Milan Stanković, msr. iz Odseka za sređivanje i obradu arhivske građe, kulturno-prosvetnu, obrazovnu, izdavačku, izložbenu i informativno-propagandnu delatnost Istorijskog arhiva Požarevac. Publikacija u elektronskom obliku dostupna je na strani Izdavačka delatnost/Naučnoinformativna sredstva o arhivskoj građi i Digitalizovana izdanja Istorijskog arhiva Požarevac.

ODRŽAN RADNI SASTANAK TIMA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI IZ CIKLUSA „AVANTURA U ARHIVU“, POD NAZIVOM „PODELITE SA NAMA SEĆANjE NA SOPSTVENU PROŠLOST – HAJDE DA PRAVIMO PORODIČNI ALBUM“
U Osnovnoj školi „Kralj Aleksandar Prvi“ u Požarevcu, 14. novembra 2022, održan je radni sastanak dela tima za realizaciju vaspitno-obrazovne aktivnosti iz ciklusa „Avantura u Arhivu“ Istorijskog arhiva Požarevac, pod nazivom „Podelite sa nama sećanje na sopstvenu prošlost – Hajde da pravimo porodični album“. Projekat se realizuje u saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Osnovne škole „Kralj Aleksandar Prvi“, pod pokroviteljstvom Grada Požarevca.

Avantura u arhivu

Direktorka Istorijskog arhiva Požarevac dr Jasmina Nikolić, koja je i autorka projekta „Avantura u Arhivu“ i direktor Osnovne škole „Kralj Aleksandar Prvi“ Goran Seger, sastali su se sa članovima tima dr Draganom Miloradović, Natašom Milošević Dulić, Natašom Nikolić Gajić i Violetom Šaler, radi utvrđivanja načina i dinamike realizacije ove aktivnosti vaspitno-obrazovne delatnosti Arhiva.

JEDANAESTI BROJ VRHUNSKOG ČASOPISA NACIONALNOG ZNAČAJA „ZAPISI – GODIŠNjAK ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC“ PRED VAMA
Jedanaest godina redovnog izlaženja našeg časopisa „Zapisi – Godišnjak Istorijskog arhiva Požarevac“ (M51) i uspešnog promovisanja arhivističke teorije, prakse i postulata društvenih i humanističkih nauka, je lep kontinuitet i činjenica koja potvrđuje naš izuzetan doprinos očuvanju nacionalnog kulturnog nasleđa i identiteta. Časopis izlazi godišnje, a njegovo publikovanje od osnivanja do današnjih dana omogućava Grad Požarevac.

Casopis Zapisi

Najnoviji, jedanaesti, broj časopisa, koji je okupio 27 autora iz 21 institucije iz Republike Srbije, Republike Hrvatske, Republike Crne Gore i Ruske Federacije, predstavlja dvadeset priloga iz oblasti arhivistike i istoriografije. Takođe, donosi i sedam priloga o održanim međunarodnim konferencijama, novoobjavljenim publikacijama i realizovanim aktivnostima ustanova kulture. Svi brojevi časopisa Zapisi dostupni su i u elektronskom obliku na našoj strani Izdavačka delatnost i Digitalizovana izdanja Istorijskog arhiva Požarevac

ISTORIJSKI ARHIV POŽAREVAC I PREDŠKOLSKA USTANOVA „LjUBICA VREBALOV“ POŽAREVAC U REALIZACIJI PROJEKTA „DAME I GOSPODA“ KOJI SU INICIRALA DECA
Prethodna poseta dece iz vrtića „Bambi“, u okviru manifestacije „Dečija nedelja“, inicirala je početak realizacije projekta „Dame i gospoda“ Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ iz Požarevca. Tako je usledila poseta tridesetak predškolaca iz vrtića „Bambi“ Istorijskom arhivu Požarevac, 28. oktobra 2022. Uz razgledanje stalnih izložbi „Moda u Požarevcu 1880-1929 – susret Istoka i Zapada“ i „Požarevac na starim fotografijama“, deca su postavljala brojna pitanja o životu u starom Požarevcu, na koje im je odgovarala dr Dragana Miloradović, arhivski savetnik i autor izložbi.

DAme i gospoda, Arhiv Poyarevac

Pogledajte nekoliko fotografija.

Arhiva vesti

Pogledajte arhivu vesti

 

Linkovi

ica, arhiv, pozarevac

icarus, arhiv, pozarevac

grad, pozarevac, arhiv

ministarstvo, kulture

arhiv, srbije, pozarevac

kultura

Dobrodošli


DOBRODOŠLI U ISTORIJSKI ARHIV POŽAREVAC


Zgrada depoa IAP

Istorijski arhiv Požarevac, osnovan 1948. godine, je ustanova kulture koja obavlja delatnost zaštite arhivske gradje kao kulturne baštine od posebnog društvenog značaja na području Braničevskog okruga - grad Požarevac i opštine Veliko Gradište, Golubac, Malo Crniće, Žabari, Žagubica, Kučevo i Petrovac na Mlavi. U arhivskim depoima trajno se čuva 645 arhivskih fondova i zbirki, u količini od oko 5.200 m/1 arhivske gradje, iz perioda od 17. do 20. veka. Već sedamdeset tri godine Arhiv sakuplja ove neme a rečite svedoke vekova i čuva u amanet onih koji se još nisu rodili.

Pogledajte brošuru „Upoznajte Istorijski arhiv Požarevac“

               

Istorijski arhiv Požarevac je član Međunarodnog arhivskog saveta (ICA) sa sedištem u Parizu od 2010.

 

Istorijski arhiv Požarevac je član Međunarodnog centra za arhivska istraživanja sa sedištem
u Beču od 2017.

ica, arhiv, pozarevac
 
icarus, arhiv, pozarevac

 

645
10000
119

arhivskih fondova i zbirki

bibliotečkih jedinica

izdatih publikacija

33
111
19

premijera izložbi

organizovanih izložbi

virtuelnih izložbi


—————————————————

IZLOŽBA NA OTVORENOM 
– U DVORIŠNOM KOMPLEKSU 
ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC

Izložba na otvorenom „Moda u Požarevcu 1880-1929 – susret Istoka i Zapada“, iz vizure promena u kostimu, prezentuje promene koje su se dešavale u društvu u vremenu najznačajnijih događaja na prelazu 19. u 20. vek. Fotografije dece, žena i muškaraca prate kostim od narodnog, građanskog do modnog kostima u godinama posle Velikog rata. Izložba oslikava istorijske, političke, ekonomske i društvene prilike, procese modernizacije i evropeizacije Srbije. Kostim reprezentuje estetske vrednosti, ali `tiho` govori i o socijalnoj, ekonomskoj i kulturnoj poziciji osobe koja ga nosi.


Autorka izložbe i pratećeg štampanog materijala je dr Dragana Miloradović, etnolog-antropolog i arhivski savetnik Istorijskog arhiva Požarevac, koja je prezentovanim arhivskim fotografijama progovorila o modi preko koje vidimo put Srbije od Istoka ka Zapadu – stvaranje nezavisne Kneževine i Kraljevine, čujemo `eho` patrijarhalnog društva u uzavrelim modernizacijskim procesima.
Izabrali smo najlepše fotografije iz 19 i 20. veka iz zbirki Istorijskog arhiva Požarevac.

izložba na otvorenom

Izložbu, štampani katalog, reklamno-propagandni flajer izložbe, poster i lepezu, možete preuzeti na stranicama Korisnici/Projekti Istorijskog arhiva Požarevac, Korisnici/Reklamno-propagandni materijal Istorijskog arhiva Požarevac, Korisnici/Turistički flajeri, Izdavačka delatnost i Izložbe.


—————————————————

 

a

 

————————————————

 

 

DVANAEST GODINA PRED VAMA

ČASOPIS „ZAPISI - GODIŠNJAK

ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC“


Časopis „Zapisi – Godišnjak Istorijskog arhiva Požarevac“ izlazi redovno deset godina, uspešno promovišući arhivističku teoriju i praksu, kao i postulate društvenih i humanističkih nauka. Izlaženje našeg časopisa vidimo kao deo šireg procesa otvaranja domaće nauke i uspostavljanja kvalitetnije komunikacije i razmene vrednosti i rezultata stručnog i naučnog rada. Časopis je važan činilac u ovom vremenu, ali i u vremenu koje je pred nama. On je, sa jedne strane, usmeren prema prošlosti, da bi arhivski dokumenti bili njen autentični tumač i zaštitinik, a sa druge strane i prema sadašnjosti, gde će svojim sadržajima pomoći menjanju odnosa prema dokumentu, u najširem smislu te reči. Časopis služi kao dijalog sa prošlošću, ali i sa vremenom koje dolazi. Okupljajući veliki broj saradnika tokom deset godina – 178 iz deset država (Srbije, Ruske Federacije, Italije, Grčke, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine / Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije) - do sada je široj stručnoj i naučnoj, domaćoj i inostranoj javnosti, predstavio tristapedesetjedan (351) članak iz oblasti arhivistike, istoriografije, etnologije, antropologije, bibliotekarstva, kulturologije, informatike, metodologije i dr, dostupnih kako u štampanom tako i u elektronskom obliku

casopis zapisi 

Tokom perioda postojanja i redovnog izlaženja našeg časopisa, podignuta je svest sredine o značaju i ulozi arhiva kao institucija i arhivske građe kao kulturnog dobra, dat je doprinos negovanju nacionalne, regionalne i gradske kulturne tradicije, kao i doprinos većoj prepoznatljivosti identiteta grada, države i regiona. Tako je časopis, svojom solidnom reputacijom u javnosti, postao brend našeg Arhiva, grada, države i regiona. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je u 2021. godini, časopisu „Zapisi – Godišnjak Istorijskog arhiva Požarevac“, dodelilo kategoriju M 51 – vrhunski časopis nacionalnog značaja.

Idejni tvorac, pokretač, osnivač i prvi glavni i odgovorni urednik ovog časopisa je dr Jasmina Nikolić.

Redakcija: dr Jasmina Nikolić (Istorijski arhiv Požarevac), prof.dr Radovan Radovanović (Kriminalističko-policijski univerzitet Beograd), prof. dr Ivana Krstić Mistridželović (Kriminalističko-policijski univerzitet Beograd), prof.dr Aleksandar Rastović (Istorijski institut Beograd, )dr Dragana Miloradović (Istorijski arhiv Požarevac), dr Marijana Mraović (Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije), dr Momčilo Isić (Institut za noviju istoriju Srbije u Beogradu), Nataša Milošević Dulić, sekretar redakcije i tehnički urednik (Istorijski arhiv Požarevac), dr Jasmina Živković (Istorijski arhiv Požarevac) i Slobodanka Cvetković (Istorijski arhiv Požarevac).

Inostrani članovi Redakcije: prof. dr Peter Pavel Klasinc (Slovenija), dr Grasia Tato (Italija), dr Dimitar Atanasov (Bugarska), dr Živana Heđbeli (Hrvatska), dr Jasna Požgan (Hrvatska), dr Bojan Cvelfar (Slovenija), dr Bojan Stojnić (Republika Srpska/BiH), Dmitar Bogeski (Severna Makedonija) i Svetlana Usprcova (Severna Makedonija).

Recenzenti: prof. dr Ivana Krstić Mistridželović, prof. dr Aleksandar Rastović, prof. dr Radovan Radovanović, prof. dr Zlatko Matić, prof. dr Branko Ćupurdija, prof. dr Peter Pavel Klasinc, dr Marijana Mraović, dr Aleksandar Stojanović, dr Mile Bakić, dr Vlatka Lemić.

Uputstvo saradnicima možete preuzeti ovde.
Časopis u PDF-u možete preuzeti na stranici izdavačka delatnost.

 

U pripremi je dvanaesti broj časopisa „Zapisi – Godišnjak Istorijskog arhiva Požarevac“.

 —————————————————

 

DVANAEST GODINA PRED VAMA


OBAVEZNO POSETITE

STALNU SPOMEN-IZLOŽBU
„DVA VEKA VOJSKE U BRANIČEVU“

pogledajte turistički flajer pdf

Stalna spomen-izložba „Dva veka vojske u Braničevu“ predstavlja pregled vojne istorije, popis najznačajnijih dogadjaja iz života i rada vojnih jedinica u ovom delu Srbije tokom dva veka. Tok istorije ilustrovan je faksimilima dokumenata, fotografijama, mapama, crtežima, spiskovima izginulih ratnika i žrtava ratova, kao i zastavama, oružjem, uniformama, manjim brojem originalnih muzejskih eksponata poput ordenja, medalja i dr.predmeta. Izložbom su obuhvaćeni najvažniji datumi, ličnosti, društvene i političke okolnosti od 1804. godine do današnjih dana. Čitav 19. vek i veći deo 20. veka Srbi su potrošili u ratovima širom Balkana, koje je na svojim plećima nosila hrabra srpska vojska.  

сс

Pogledajte video prilog sa svečanog otvaranja

Pogledajte prezentaciju Spomen sobe

Pogledajte video prilog sa svečanog predstavljanja monografije
"Dva veka vojske u Braničevu"


Kroz izložbene panoe putujemo kroz vreme u kome se odvija čitav proces smene različito uniformisanih i naoružanih vojnika. Pratimo razvoj moderne srpske vojske koji je tekao od Marićevića jaruge i ustaničke zakletve, Miloševih soldata, školovanja oficirskog kadra u zemlji i stvaranja oficirskog kora, sticanja nezavisnosti i jačanja moderne knjaževske i kraljevske vojske i kasnije njeno utapanje u kraljevsku jugoslovensku vojsku, kao i stvaranje Jugoslovenske Narodne Armije, do današnje Vojske Srbije.

Autori stalne spomen-izložbe su pukovnik dr Milivoje Pajović i dr Jasmina Nikolić, direktorka Istorijskog arhiva Požarevac.
Spomen-postavka „Dva veka Vojske u Braničevu“ nalazi se u turističkoj ponudi Grada Požarevca i beleži više od 25.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva. Dobrodošli!

Informacija za posetioce

6