ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke

 

Informacije:

 

--o arhivskim fondovima i zbirkama (popis fondova i zbirki) 

--o istraživanju i korišćenju arhivske građe, bibliotečkog materijala, mikrofilmova i digitalnih medija (čitaonica i biblioteka)

--o načinu na koji možete dobiti uverenje, overenu fotokopiju ili prepis dokumenta koji Vam je potreban za ostvarenje Vaših prava i obaveza (postupak za dobijanje overene fotokopije ili prepisa dokumenta i izdavanje uverenja)

--o brojnim programima i projektnim aktivnostima Istorijskog arhiva Požarevac upoznaćemo Vas u odeljcima: Vesti, Projekti Istorijskog arhiva Požarevac, Dan otvorenih vrata Arhiva, Izložbe, Izdavačka delatnost, ali pružićemo Vam i informacije o Gostujućim izložbama, Virtuelnim izložbama, naslovima publikacija u pripremi, konferencijama, seminarima, kongresima, predavanjima, organizovanim kolektivnim posetama Arhivu.....

 

KATALOG IZDANJA ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC
2004-2017

katalog, arhiv pozarevac

 

DIGITALIZOVANA IZDANjA ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC

Digitalizovana izdanja IAP

PROJEKTI ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC

PROJEKTI

AVANTURA
U ARHIVU

Baner avantuar u arhivu

 

DAN OTVORENIH VRATA ARHIVA

otvorena vrata arhiva

TURISTIČKI FLAJERI

FLAJER

Riznica

riznica

DOKUMENTARNE EMISIJE „TRAGOM POŽAREVAČKE MALE“

tragom pozarevacke male

REKLAMNO-PROPAGANDNI MATERIJAL ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC

reklamn materijal, arhiv pozarevac

Linkovi

ica, arhiv, pozarevac

icarus, arhiv, pozarevac

grad, pozarevac, arhiv

ministarstvo, kulture

arhiv, srbije, pozarevac

Rad sa korisnicima

 

PISARNICA


Istorijski arhiv Požarevac pomoći će Vam izdavanjem uverenja, overenih fotokopija ili prepisa dokumenata koji se čuvaju u depou arhiva, a koji su Vam potrebni radi regulisanja Vaših prava i obaveza.

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 09.00 do 13:00 časova.


Korišćenje arhivske građe radi regulisanja socijalnih, porodičnih, imovinsko-pravnih i drugih pitanja za potrebe državnih organa i za ostvarivanje prava građana i pravnih lica vrši se preko Pisarnice.


Zahtev za izdavanje overenog prepisa ili kopije podnosi se na propisanom obrascu uz navođenje svrhe za koju je potrebna tražena isprava, kao i podataka potrebnih za pronalaženje originala. Obrasce možete preuzeti na ovoj stranici, u odeljku Forme zahteva. Rok za rešavanje zahteva je do mesec dana od dana prijema zahteva.


Popunjen obrazac doneti lično u pisarnicu Arhiva (dr Voje Dulića 10), poslati poštom (Istorijski arhiv Požarevac, dr Voje Dulića 10, 12000 Požarevac) ili na
info@arhivpozarevac.org.rs

Za detaljnija obaveštenja obratite se pisarnici Arhiva:
Nataša Milošević Dulić, arhivist
Email: natasamilosevicdulic@arhivpozarevac.org.rs
Tel/faks: 012 523 082

 

POSTUPAK ZA DOBIJANjE OVERENE FOTOKOPIJE ILI PREPISA DOKUMENTA, ZAŠTITA ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA VAN ARHIVA

Zahtev za dobijanje overene fotokopije ili prepisa dokumenta možete podneti svakog radnog dana od 9 do 13 časova u pisarnici (prijemnoj kancelariji) Arhiva ili ga poslati poštom. Odgovor ćete dobiti u roku od 30 dana.

Pre podnošenja zahteva preporučujemo da nam se lično obratite radi informacije o arhivskoj građi koju čuvamo a koja bi mogla da bude odgovor na Vaš zahtev.

Ukoliko se utvrdi da se traženi fond nalazi u našem Arhivu, u zahtevu se potrudite da navedete sve ili što je moguće više traženih podataka, jer će se na taj način skratiti vreme traženja i povećati verovatnoća da će dokument biti pronađen. Podsećamo da je važno za osobe ženskog pola da navedu prezime koje su imale u vreme nastanka dokumenta (u vreme školovanja, zaposlenja, polaganja stručnog ispita, i sl.). Na promenu naziva treba da obrate pažnju i pravna i fizička lica i da navedu tačan naziv u vreme kada je dokument nastao.

Podnosilac zahteva za dobijanje overene fotokopije ili prepisa dokumenta snosi određene troškove za stručni rad na rešavanju zahteva, prema važećem Pravilniku o uslugama koje pruža Istorijski arhiv Požarevac sa cenovnikom. Radi preciznijih informacija molimo Vas da se obratite prijemnoj kancelariji Arhiva.

Po završenom pronalaženju traženih dokumenata, a po izvršenoj Vašoj uplati, pozitivan ili negativan odgovor možete dobiti na kućnu adresu ili ga možete lično podići.

VAŽNA NAPOMENA: Arhiv izdaje overene prepise ili kopije samo iz one arhivske građe čije originale čuva. Overom prepisa ili kopije potvrđuje se istovetnost sa originalnim dokumentom, ali ne i istinitost podataka u dokumentu. Korisnik arhivske građe lično je odgovoran u slučaju povrede odredaba Zakona o autorskom pravu.
Arhiv može za potrebe korisnika da kopira, mikrofilmuje, skenira i na drugi način reprodukuje arhivsku građu, na osnovu zahteva podnetog dežurnom radniku u pisarnici, čitaonici ili poštom. Arhiv naplaćuje svoje usluge prema Pravilniku o uslugama koje vrši Istorijski arhiv Požarevac sa cenovnikom.


Kontakt lice: Nataša Milošević Dulić, arhivist
Email: natasamilosevicdulic@arhivpozarevac.org.rs
Tel/faks: 012 523 082

 


ODELJENJE ZAŠTITE ARHIVSKE GRAĐE I REGISTRATURSKOG MATERIJALA VAN ARHIVA


Odeljenje zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva (spoljna služba) obavlja poslove preventivne (prethodne) zaštite arhivske građe kao kulturnog dobra (čl.24. Zakona) i registraturskog (dokumentarnog) materijala kao dobra koje uživa prethodnu zaštitu (čl.27. st. 2. Zakona) kod registratura – pravnih subjekata kao stvaralaca ili imalaca, kao i kod pojedinaca – sopstvenika arhivske građe kao kulturnog dobra, bez obzira na vreme i mesto nastanka.

Delokrug rada Odeljenja je utvrđen Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Istorijskog arhiva Požarevac, a na osnovu čl. 65, 72. i 76. Zakona o kulturnim dobrima (Sl.glasnik RS, br. 71/94). U delokrug rada Odeljenja, shodno Zakonu i Nomenklaturi poslova u arhivima Srbije, spadaju stručni poslovi zaštite: evidentiranje registratura, pregled arhivske građe i registraturskog materijala u registraturama i pružanje stručne pomoći registraturama, na njihov zahtev, poslovi u vezi Liste kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, izlučivanja bezvrednog registraturskog materijala, pripreme za preuzimanje i preuzimanje arhivske građe, posebni vidovi zaštite arhivske građe i registraturskog materijala u registraturama, zaštita arhivske građe u privatnom vlasništvu, otkupi, pokloni, zaveštanja, kao i ostali poslovi na zaštiti arhivalija van arhiva, odnosno u postupku njihovog nastajanja.

Odeljenje zaštite arhivske građe van arhiva obavlja stručne poslove zaštite ove vrste pokretnog kulturnog dobra na teritoriji Braničevskog upravnog okruga, a na osnovu Rešenja o utvrđivanju teritorije arhiva (Sl.glasnik RS, br.7/96).

U službenim evidencija Odeljenja se nalaze podaci o preko 1000 registratura na području Braničevskog okruga, od čega Odeljenje stručne poslove zaštite obavlja u 800 aktivnih registratura.

Pravna i fizička lica, kao svi drugi zainteresovani, mogu se obratiti za stručnu pomoć u pogledu preventivne zaštite arhivske građe i registraturskog materijala na telefon Istorijskog arhiva Požarevac, 012/223-082, ili putem elektronske pošte na službenu adresu Odeljenja zaštite arhivske građe van arhiva- jasminazivkovic@arhivpozarevac.org.rs.

Kontakt lice: Jasmina Živković, msr, arhivski savetnik
Email: jasminazivkovic@arhivpozarevac.org.rs
Tel/faks: 012 523 082

 

 

PREVENTIVNA ZAŠTITA ARHIVSKE GRAĐE


1. Zakonski i podzakonski propisi
2. Obrazac Arhivske knjige
3. Orjentaciona Lista kategorija registraturskog materijala
4. Zahtev za preuzimanje arhivske građe u Arhiv
5. Zahtev za izlučivanje i uništenje bezvrednog registraturskog materijala
6. Škola arhivistike
      - Pravosudne registrature
      - Obrazovne registrature
      - Registrature u kulturi  
      - Registrature u stečaju 
      - Registrature lokalne samouprave  

CENTAR ZA INFORMACIJE


Ukoliko želite da istražujete arhivsku građu iz fondova i zbirki Istorijskog arhiva Požarevac, obratite se našem Centru za informacije gde ćete dobiti informacije o fondovima i zbirkama koje Arhiv poseduje i čuva, gde ćete podneti zahtev za istraživanje sa obaveznim navođenjem teme istraživanja, svrhe i obavezom da po završenom istraživanju dostavite jedan primerak Vašeg rada.

Centar za informacije, u skladu sa svojim mogućnostima, pružiće Vam podatke o sadržini građe i količini (sumarni i analitički inventari), određenim naslovima iz biblioteke Arhiva, i pomoći da u što kraćem vremenskom roku, dođete do fotokopiranih ili skeniranih dokumenata.

Po Vašem zahtevu, Istorijski arhiv Požarevac prikuplja podatke o istorijatu ustanova i privrednih subjekata na teritoriji Braničevskog upravnog okruga koji su potrebni za pisanje monografija ili izradu tematskih izložbi.

Kontakt lice: Mirjana Stepanović, arhivist
Email: mirjanastepanovic@arhivpozarevac.org.rs
Tel/faks: 012 523 082

 

ARHIVSKA BIBLIOTEKA

 

Biblioteka Istorijskog arhiva Požarevac raspolaže bogatim i raznovrsnim knjižnim fondom od oko 10.000 bibliotečkih jedinica i zauzima značajno mesto u radu Arhiva. Spada u red specijalnih biblioteka zatvorenog tipa. Ono što čini biblioteku specijalnom jeste komplementarnost bibliotečkog fonda u odnosu na arhivsku građu koju Arhiv poseduje.


Knjižni fond biblioteke Istorijskog arhiva Požarevac obuhvata: publikovanu arhivsku građu i informativna sredstva o arhivskoj građi, mikrofilmoteka i digitalni mediji, zatim dela iz opšte, nacionalne i zavičajne istorije, publikacije o istorijskom, društveno-političkom, privrednom, ekonomskom, kulturnom razvoju Požarevca, okruga, Srbije, jubilarna izdanja, spomenice pojedinih ustanova i događaja, monografije, zbornike, posebna izdanja...


Značajan deo bibliotečkog fonda čine propisi objavljeni na području Požarevca, opština Braničevskog upravnog okruga i Srbije (službeni glasnici), proglasi, oglasi, naredbe upravnih organa, statuti ustanova, preduzeća i organizacija sa područja Požarevca, Braničevskog okruga, kao i Republike Srbije, poslovni i statistički izveštaji, adresari i imenici, izložbeni katalozi raznih kulturnih institucija.


Od serijskih publikacija zastupljeni su: časopisi, dnevni, nedeljni i mesečni listovi, službeni listovi, zbornici, godišnjaci i radovi akademija, fakulteta i instituta, bibliografska izdanja, letopisi, kalendari i sl.
Osnovno informativno sredstvo je inventar monografskih publikacija i popisi pojedinih bibliotečkih celina.
Kao kulturno dobro od posebne važnosti izdvaja se Fond stare i retke knjige 1752-1864.

Istorijski arhiv Požarevac neguje dugogodišnju međuinstitucionalnu saradnju i razmenu publikacija (za arhivsku biblioteku) sa mnogim ustanovama kulture i nauke u Srbiji i van nje, čime se postiže sukcesivno i redovno praćenje i nabavka (razmenom, poklonom i otkupom), novih izdanja, a time i uvećanje knjižnog fonda Istorijskog arhiva Požarevac.


Bibliotečki fond Istorijskog arhiva Požarevac dostupan je korisnicima u čitaonici Arhiva, svakog radnog dana od 8 do 15.30 časova.


stara i retka knjiga Fond stare i retke knjige

katalog izdanja Katalog izdanja Istorijskog arhiva Požarevac 2004-2017

Monografske publikacije

Periodika

Medijateka

O uslovima i načinu korišćenja biblioteke, mikrofilmova, digitalnih medija, arhivske građe, možete kontaktirati lice:


Mirjana Stepanović, arhivist
Email: mirjanastepanovic@arhivpozarevac.org.rs
Tel/faks: 012 523 082


ČITAONICA


Radno vreme sa istraživačima/strankama: ponedeljak-petak od 8:00 do 15:00 časova.
Rad čitaonice regulisan je Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku korišćenja arhivske građe i bibliotečkog materijala Istorijskog arhiva Požarevac (broj: 434/1 od 30.4.2004.godine), dok se evidencija poseta vodi u štampanom i elektronskom obliku. Baza podataka pruža statističke podatke o broju istraživača i korisnika arhivske građe i arhivske biblioteke, na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou, sa osnovnim informacijama o istraživačima/korisnicima i istraživačkim temama.


Istraživanja se vrše u cilju izrade diplomskih i master radova, doktorskih disertacija, specijalističkih, stručnih i seminarskih radova, zatim monografija, biografija, prikupljanja istorijskih podataka u cilju obogaćivanja izložbenih kolekcija i izrade kataloga, vršenja antropogeografskih i genealoških istraživanja, proučavanja urbanih i ruralnih uticaja, vojne istorije, tema iz Drugog svetskog rata, kaznene politike u Srbiji u 19. i 20.veku, istorije medicine, pravosuđa, obrazovanja, kulture, privrednih tokova, radničkog i sindikalnog pokreta, rekonstrukcije i izgradnje javnih objekata, spomenika kulture, kao i regulisanja imovinsko-pravnih pitanja.


Za istraživanje je dostupna sva sređena arhivska građa. Nije dostupna nesređena i obolela arhivska građa, arhivski fondovi koji su u postupku revizije ili u toku pripreme za mikrofilmovanje i digitalizovanje, kao i građa čije je korišćenje ograničio stvaralac ili pravni naslednik prilikom predaje građe u Arhiv.
Posetioci čitaonice pretražuju arhivske fondove koristeći informativna sredstva Arhiva, sumarne i analitičke inventare, popise fondova i zbirki, registre arhivske građe i obaveštajna sredstva u elektronskom obliku, čiji podaci olakšavaju njihov rad.


Naručivanje građe vrši se do 15.00 časova za naredni radni dan.
Naručivanje kopiranja, skeniranja ili fotografisanja, vrši se do 15.00 časova za naredni radni dan.

Najavite posetu

Da bi ste bili sigurni da ćete dolaskom u Istorijski arhiv Požarevac biti brzo i efikasno usluženi, savetujemo da se pisanim putem obratite zaposlenima u čitaonici koji će Vas odmah, a najkasnije 3 dana od dana dobijanja Vašeg zahteva, obavestiti o mogućnostima i uslovima Vašeg istraživanja u Arhivu.
Nadamo se da ćete Vaše istraživanje uspešno upotpuniti arhivskom građom iz naših arhivskih fondova i zbirki.


Kontakt lice:

Mirjana Stepanović, arhivist
Email: mirjanastepanovic@arhivpozarevac.org.rs – aktivna adresa
Tel/faks: 012 523 082

 


 

POPIS ARHIVSKIH
FONDOVA I ZBIRKI

 

PREGLED ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKI

A. ARHIVSKI FONDOVI DRŽAVNIH ORGANA, USTANOVA,

     ORGANIZACIJA I DRUGIH INSTITUCIJA

дигме1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

     1.1. ARHIVSKI FONDOVI DO 1918.

     1.2. ARHIVSKI FONDOVI 1918–1944.

     1.3. ARHIVSKI FONDOVI OD 1944.

дигме2. PRAVOSUĐE

     2.1. ARHIVSKI FONDOVI DO 1944.

     2.2. ARHIVSKI FONDOVI OD 1945.

дигме3. VOJNE JEDINICE I ORGANIZACIJE

     3.1. VOJNO-UPRAVNI ORGANI

дигме4. PROSVETNE I KULTURNE USTANOVE

     4.1. PROSVETNE USTANOVE

     4.2. KULTURNE USTANOVE

дигме5. SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE USTANOVE

     5.1. SOCIJALNE USTANOVE

     5.2. ZDRAVSTVENE USTANOVE

дигме6. PRIVREDA I BANKARSTVO

     6.1. PERIOD KAPITALIZMA

     6.2. PERIOD SOCIJALIZMA

дигме7. DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA I UDRUŽENJA

     7.1. POLITIČKE I DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE

     7.2. STALEŠKA UDRUŽENJA

     7.3. HUMANITARNA DRUŠTVA

     7.4. KULTURNO-PROSVETNA DRUŠTVA

     7.5. SPORTSKA DRUŠTVA I UDRUŽENJA

дигме8. VERSKE USTANOVE I ORGANIZACIJE

дигмеB. PORODIČNI I LIČNI ARHIVSKI FONDOVI

      1.LIČNI ARHIVSKI FONDOVI

дигме

          C. ZBIRKE

       CRKVENE MATIČNE KNJIGE