ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke

Vesti

NOVI ZBORNIK DOKUMENATA ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC PRED VAMA
Istorijski arhiv Požarevac objavljuje jedanaestu publikaciju u okviru edicije „Zbornici dokumenata“ pod nazivom „Zbirka Pavla Bogdanovića Dušmanića (1788-1850) 1813-1841 – dokumenta Istorijskog arhiva Požarevac“, pod pokroviteljstvom Grada Požarevca. Zbornik priređene arhivske građe opremljen je uvodnom studijom, registrima dokumenata, ličnih imena, tema, geografskih naziva, pečata i potpisa, i prilogom u vidu ilustracija dokumenata iz istoimene zbirke Istorijskog arhiva Požarevac.

Zbornik 11 IAP

Priređivači i redaktori izvornog teksta i registara su viši arhivist Nataša Milošević Dulić i arhivski savetnik dr Dragana Miloradović, dok je glavni i odgovorni urednik i urednik dr Jasmina Nikolić, direktorka Istorijskog arhiva Požarevac.

 

ODRŽANA PROMOCIJA DVE PUBLIKACIJE ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC
Promocija posebnog izdanja „Bibliografija časopisa Zapisi – Godišnjak Istorijskog arhiva Požarevac, 2012-2022“ i najnovijeg dvanaestog broja časopisa „Zapisi“, u izdanju Istorijskog arhiva Požarevac pod pokroviteljstvom Grada Požarevca, održana je u ambijentu Ergele Ljubičevo u Požarevcu, 14. juna 2024

Promocija casopisa u Ljubicevu

Promocija casopisa u Ljubicevu

Prisutnima su se obratili direktorka Istorijskog arhiva Požarevac dr Jasmina Nikolić, u svojstvu idejnog autora, osnivača, izdavača, prvog glavnog i odgovornog urednika časopisa „Zapisi – Godišnjak Istorijskog arhiva Požarevac“, prof. dr Ivana Krstić Mistridželović sa Kriminalističko-policijskog univerziteta i dr Marijana Mraović iz Vojnog arhiva Ministarstva odbrane Republike Srbije u svojstvu recenzenata i članova redakcije ovog vrhunskog časopisa nacionalnog značaja „Zapisi“.

Promocija casopisa u Ljubicevu

Promocija casopisa u Ljubicevu

Promocija casopisa u Ljubicevu

Utiske autorskog tima o izradi „Bibliografije časopisa Zapisi – Godišnjak Istorijskog arhiva Požarevac, 2012-2022“ podelile su koautorke Nataša Milošević Dulić, viši arhivist i Renata Minić, msr, dipl.bibliotekar – savetnik.

Promocija casopisa u Ljubicevu

Promocija casopisa u Ljubicevu

Promociju dve publikacije Istorijskog arhiva Požarevac upotpunio je muzički program, koji je izveo kamerni hor „Odjek“ Centra za kulturu u Požarevcu.
Pogledajte fotografije sa promocije dve publikacije u Ergeli Ljubičevo.
Više o događaju pročitajte ovde.
Pogledajte TV-prilog SAT TV Požarevac.

NAJAVA DOGAĐAJA – PROMOCIJA DVA IZDANjA ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC U PROSTORU NA OTVORENOM – U „ERGELI LjUBIČEVO“ U POŽAREVCU, 14. JUNA 2024.

NAjava događaja

 

PRIPADNICI GARNIZONA POŽAREVAC VOJSKE SRBIJE U POSETI ISTORIJSKOM ARHIVU POŽAREVAC
Istorijski arhiv Požarevac posetili su pripadnici Vojske Srbije Garnizona Požarevac, 11. juna 2024. godine. Prilikom posete, osim upoznavanja sa radom Istorijskog arhiva Požarevac, pripadnici Garnizona Požarevac imali su priliku i da razgledaju izložbe arhivskih fotografija „Kroz odabranu arhivsku građu 1880-1980” i „Požarevac na starim razglednicama i fotografijama“, u pratnji viših arhivista Mirjane Stepanović, Nataše Milošević Dulić i Milana Stankovića.

Garnizon u Arhivu

Garnizon u Arhivu

Predstavljen im je i deo fonda „Stara i retka knjiga 1752-1864“. Poseta pripadnika Vojske Srbije odvijala se u okviru ambijentalne nastave koja se realizuje kroz uspešnu civilno-vojnu saradnju Istorijskog arhiva Požarevac i Garnizona Požarevac Vojske Srbije.

 

DR JASMINA NIKOLIĆ, DIREKTORKA ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC GOVORILA NA SVEČANOJ AKADEMIJI POVODOM 150 GODINA KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA ZA ŽENE U POŽAREVCU
U velikoj dvorani Centra za kulturu u Požarevcu je, 7. juna 2024. godine, održana Svečana akademija povodom jubileja - 150 godina Kazneno-popravnog zavoda za žene u Požarevcu. Prisutnim zvanicama su se obratili Dejan Carević, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije, dr Jasmina Nikolić, direktorka Istorijskog arhiva Požarevac i Rodoljub Rončević, upravnik Kazneno-popravnog zavoda za žene u Požarevcu.

KPZ i Arhiv Požarevac

KPZ i Arhiv Požarevac

Direktorka dr Jasmina Nikolić govorila  je o najbitnijim istorijskim činjenicama u radu zavoda, predstavljajući višegodišnji naučni projekat na istraživanju, proučavanju i objavljivanju arhivskih izvora o istorijatu nastanka i funkcionisanja požarevačkog KPZ, u okviru kazneno–vaspitne politike Srbije u drugoj polovini 19. i prvoj polovini 20. veka.

 

ODRŽANA PROMOCIJA NAUČNE MONOGRAFIJE VIŠEG SUDA I ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOM UNIVERZITETU U BEOGRADU
Promocija naučne monografije „200 godina od osnivanja Prvog Nahijskog suda u Srbiji – u Požarevcu 1821-2021“, objavljene u saizdanju Višeg suda u Požarevcu i Istorijskog arhiva Požarevac, a pod pokroviteljstvom Grada Požarevca i Ministarstva pravde Republike Srbije, održana je u amfiteatru Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu, 31. maja 2024.

Promocija monografije u Beogradu

Promocija monografije u Beogradu

Prisutne je pozdravio rektor, prof. dr Zoran Đurđević, istakavši činjenicu da Kriminalističko-policijski univerzitet i Istorijski arhiv Požarevac već pune dve decenije neguju uspešnu saradnju, izražavajući zadovoljstvo što su se baš na ovom univerzitetu, prvi put okupili autori, urednici i recenzenti monografije. Prisutnima su se obratili i direktorka Istorijskog arhiva Požarevac dr Jasmina Nikolić i vf. predsednika Višeg suda u Požarevcu sudija Dragan Vučićević, u svojstvu izdavača, urednika i članova Organizacionog i Redakcionog odbora za obeležavanje ovog značajnog jubileja za sveukupni sudski sistem Republike Srbije.

Promocija monografije u Beogradu

Promocija monografije u Beogradu

Promocija monografije u Beogradu


Utiske autorskog tima o istraživanju organizacije i rada Požarevačkog suda u prethodnih 200 godina podelili su autori prof. dr Ivana Krstić Mistridželović i dr Aleksandar Stojanović. Da je reč o publikaciji koja je ispunila sve uslove da bude kategorisana kao naučna monografija, potvrđuju recenzije eminentnih stručnjaka prof. dr Milana Škulića, prof. dr Aleksandra Rastovića i Predraga Trifunovića. Svoje mišljenje o monografiji tokom promocije izneo je jedan od recenzenata prof. dr Aleksandar Rastović, direktor Istorijskog instituta SANU u Beogradu.

Promocija monografije u Beogradu

Promocija monografije u Beogradu

Promociju monografije, objavljene povodom ovog važnog jubileja, upotpunio je muzički program, koji su izveli studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta.
Pogledajte fotografije sa promocije monografije na KPU u Beogradu.

Arhiva vesti

Pogledajte arhivu vesti

 

Linkovi

ica, arhiv, pozarevac

icarus, arhiv, pozarevac

grad, pozarevac, arhiv

ministarstvo, kulture

arhiv, srbije, pozarevac

kultura

 

OSNOVNE INFORMACIJE I DELATNOST ARHIVA

Istorijski arhiv Požarevac osnovan je, kao Arhivsko središte, 24. aprila 1948. godine, od strane tadašnjeg Gradskog narodnog odbora Požarevac, a sadašnjeg sledbenika – Grada Požarevca. Potom su suosnivačka prava ove Ustanove prihvatili i drugi organi uprave Braničevskog okruga, čiji su današnji sledbenici Opštine Petrovac na Mlavi, Kučevo, Žagubica, Žabari, Golubac, Veliko Gradište i Malo Crniće. Dakle, mesna nadležnost Istorijskog arhiva Požarevac danas obuhvata teritorije Grada Požarevca i opština Petrovac na Mlavi, Kučevo, Žagubica, Žabari, Veliko Gradište, Golubac i Malo Crniće.

Istorijski arhiv Požarevac (dalje: Arhiv) je moderna, efikasna i otvorena ustanova kulture, koja ima za zadatak, da primenom najviših standarda, na najadekvatniji način, evidentira, preuzima, sređuje, obrađuje, izučava i štiti arhivsku građu koja se u njemu čuva, kao i da omogući njeno nesmetano korišćenje i objavljivanje.
Delatnost Arhiva razvrstava se prema jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti u oblasti rada institucija kulture – 90.01 delatnost biblioteka i arhiva.

Arhiv je nadležan za zaštitu arhivske građe svih pravnih subjekata koji nisu republički organi i organizacije a delatnost obavljaju na teritoriji Braničevskog upravnog okruga. Arhiv u svom radu sprovodi poslove vezane za brigu o zaštiti arhivske građe kako kod imalaca tako i kod stvaralaca građe, podižući svest o značaju arhivske građe za istoriju Grada Požarevca, opštine Braničevskog upravnog okruga i regiona. Arhiv u svom svakodnevnom radu koristi savremene informaciono-komunikacione tehnologije. Kroz saradnju sa obrazovnim ustanovama i medijskim kućama, kao i putem izložbi, izdavačke delatnosti, promocijama i predavanjima, Arhiv široj javnosti pruža informacije o kulturno-istorijskoj baštini koja se u njemu čuva. U skladu sa tim Arhiv:
• vodi evidencije o arhivskoj građi i stvaraocima i imaocima arhivske građe;
• obavlja stručni nadzor nad klasifikacijom, odabiranjem, arhiviranjem, čuvanjem, stručnim održavanjem i zaštitom arhivske građe, kod stvaralaca i imalaca dokumentarnog materijala;
• daje saglasnost na liste kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja koje donose organi, preduzeća i ustanove;
• obavlja stručni nadzor nad izdvajanjem bezvrednog dokumentarnog materijala koji se nalazi kod stvaralaca i imalaca, radi uništenja;
• nalaže preduzimanje mera za otklanjanje utvrđenih nedostataka u pogledu zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala; 
• preuzima arhivsku građu u skladu sa zakonom iz oblasti uprave, kao i arhivsku građu ugašenih privrednih subjekata;
• preuzima, sređuje, obrađuje, izrađuje informativna sredstva o arhivskoj građi, čuva i održava arhivsku građu;
• obavlja preventivnu zaštitu arhivske građe iz svojih fondova;
• obavlja istraživanja radi stvaranja celine arhivskog fonda;
• prikuplja arhivsku građu u privatnom vlasništvu otkupom, poklonom, ili deponovanjem i obogaćuje fondove i zbirke spisima, fotografijama, razglednicama, neobjavljenim rukopisima, digitalizovanim ličnim kolekcijama i drugim dokumentacionim materijalom istaknutih porodica i pojedinaca;
• obezbeđuje jednake uslove za sve korisnike građe i kontinuirano unapređuje modele pristupa građi koji odgovaraju potrebama (svih) korisnika;
• izdaje arhivsku građu na korišćenje u službene svrhe, za naučno istraživanje i potrebe publikovanja, televizijske i filmske produkcije, nastave, za izložbe, za ostvarivanje ili zaštitu ličnih prava i drugo, u skladu sa propisima i normativnim aktima Arhiva;
• na zahtev korisnika daje podatke, overene kopije dokumenata i uverenja;
• otvoren je za potrebe, interesovanja, sugestije korisnika, zaposlenih, šire zajednice, u okviru vršenja osnovne delatnosti - zaštite arhivske građe i obezbeđivanju javnosti pristupa građi;
• obavlja kulturno-prosvetnu delatnost, prezentuje javnosti kulturna dobra iz fondova i zbirki putem izložbi, radi podsticanja interesovanja i izgrađivanja svesti najšire javnosti o značaju arhivske građe kao kulturnog dobra i značaju arhivske delatnosti uopšte;
• obavlja izdavačku delatnost objavljivanjem stručnih i naučnih, štampanih i elektronskih publikacija kao i video, audio i multimedijalnih izdanja;
• realizuje obrazovne aktivnosti kroz javna vođenja, predavanja, radionice, publikacije i druge informativno-obrazovne aktivnosti;
• inicira formalno i neformalno obrazovanje kroz širok spektar aktivnosti, putem dostupnosti tačnih informacija i adekvatnu preglednost građe;
• aktivno primenjuje nove tehnologije u zaštiti, pristupu građi i njenoj promociji, priređivanjem elektronskih kataloga, web prezentacijama, i sl. u skladu sa potrebama savremenog društva;
• sarađuje sa domaćim i stranim arhivima u cilju promovisanja i razvoja arhivske delatnosti razmenom reprodukovane arhivske građe, razmenom arhivskih stručnjaka, stručne literature i iskustava, organizovanjem stručnih i naučnih savetovanja, priređivanjem raznih vrsta manifestacija, te organizovanjem i realizacijom zajedničkih projekata.
• organizuje propagandnu delatnost putem štampanih i elektronskih medija i drugih promotivnih aktivnosti;
• stara se o korišćenju kulturnih dobara u svrhe određene zakonom;
• organizuje stručna i naučna predavanja, konferencije, okrugle stolove, prezentacije, video projekcije i performanse;
• stara se o redovnom stručnom obrazovanju zaposlenih;
• sačinjava plan zaštite u vanrednim okolnostima;
• obavlja i druge poslove u cilju zaštite arhivskog nasleđa u skladu sa zakonom.

U objektu arhivskog depoa smešteno je i trajno se čuva 646 arhivskih fondova i zbirki, u količini od oko 5.200 m/1 građe (koja obuhvata vremenski period od 18. do 21. veka), zatim, smeštena je specijalizovana arhivska biblioteka zatvorenog tipa, koja raspolaže bogatim i raznovrsnim knjižnim fondom od oko 10.000 bibliotečkih jedinica. Takođe, ovde su smeštene i mikrofilmska i digitalna biblioteka crkvenih matičnih knjiga, digitalna biblioteka zemljišnih knjiga i pojedinih arhivskih fondova i zbirki. Zbirka mikrofilmova sadrži oko 500.000 mikrofilmskih snimaka originala i diazo kopija, dok zbirka digitalizovane arhivske građe sadrži oko milion digitalnih zapisa.

 

Organizacioni delovi Arhiva su odseci i grupa poslova, i to:

* Odsek zaštite arhivske građe, rad sa korisnicima i istraživačima i arhivska biblioteka;
* Odsek za sređivanje i obradu arhivske građe, kulturno-prosvetnu, obrazovnu, izdavačku, izložbenu i informativno-propagandnu delatnost;

* Odsek za tehničku zaštitu, mikrofilmovanje i digitalizaciju arhivske građe i

* Grupa za opšte poslove.

 

 

Istorijski arhiv Požarevac u svom dvorišnom kompleksu arhivskog depoa „Stara kasarna – paviljon 4“, od 2017. godine, ima stalnu izložbenu postavku na otvorenom, koja je dostupna zainteresovanim posetiocima tokom godine i deo je turističke ponude grada Požarevca.

Arhiv ima i svoj časopis Zapisi – Godišnjak Istorijskog arhiva Požarevac (od 2012. godine - ), kategorije M51 – vrhunski časopis nacionalnog značaja - kategorisan je 2021. godine, od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

Istorijski arhiv Požarevac je član Međunarodnog arhivskog saveta (ICA) sa sedištem u Parizu/Francuska od 2010. godine.

Istorijski arhiv Požarevac je član Međunarodnog instituta za arhivska istraživanja sa sedištem u Beču/Austrija od 2017. godine.

Stručna zaposlena lica Istorijskog arhiva Požarevac su članovi Arhivističkog društva Srbije sa sedištem u Beogradu/Srbija.

 

STATUT
INFORMATOR O RADU

 

Informator o radu Istorijskog arhiva Požarevac dostupan je u okviru Jedinstvenog Informacionog sistema na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

DIREKTOR

 

DIREKTOR ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC
DR JASMINA NIKOLIĆ

dr jasmina nikolic
Biografija

 

 


UPRAVNI I NADZORNI ODBOR

 

UPRAVNI ODBOR ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC

1. Vuk Simonović iz Požarevca, predsednik
2. Katarina Serafinović iz Petke, zamenica predsednika,
3. Aleksandra Maksić iz Požarevca, članica,
4. Anđela Dragić iz Kostolca, članica,
5. Mirjana Stepanović iz Požarevca, članica i
6. Jasmina Živković iz Požarevca, članica,
7. Vladan Stokić, iz Trnjana, član.


NADZORNI ODBOR ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC

1. Jelena Nikolić iz Požarevca, predsednik,
2. Nikola Živković iz Požarevca, član i
3. Goran Mitić iz Velikog Crnića, član.

PLANOVI I IZVEŠTAJI
SARADNJA-PROTOKOLI

 

   
Sporazum BIH i IAP 9. Smernice o naučnoj i kulturnoj saradnji između Istorijskog arhiva Požarevac i Arhiva Bosne i Hercegovine, Istorijski arhiv Požarevac, Požarevac, 10. oktobar 2023.
IAP 8. Sporazum o naučnoj i kulturnoj saradnji između Kriminalističko-policijskog univerziteta Beograd i Istorijskog arhiva Požarevac, Rektorat Kriminalističko-policijskog univerziteta, Beograd, 15. april 2021.
IAP 7. Sporazum o naučnoj i kulturnoj saradnji između Istorijskog instituta Beograd i Istorijskog arhiva Požarevac, Vlada Republike Srbije, Beograd, 4. mart 2021.
IAP I Severna Makedonija 6. Memorandum o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Državnog arhiva Republike Severne Makedonije – Odeljenje u Skoplju, Državni arhiv Republike Severne Makedonije, Skoplje, 3. jun 2019.
IAP I IIAS 5. Protokol o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i IIAS u Trstu/Italija i MIAS Univerziteta u Mariboru/Slovenija, Skupština Grada Požarevca, Požarevac, 12. mart 2013.
IAP I Arhiv Republike Srpske 4. Protokol o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Arhiva Republike Srpske u Banjaluci/Republika Srpska, Skupština Grada Požarevca, Požarevac, 28. septembar 2012.
IAP i Zgodvinski arhiv Ptuj 3. Protokol o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Zgodovinskog arhiva Ptuj/Slovenija, Arhiv Srbije, Beograd, 14. decembar 2011.
IAP i Megatrend 2. Protokol o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Fakulteta za poslovne studije Megatrend Univerziteta, Istorijski arhiv Požarevac, Požarevac, 29. oktobar 2010.
IAP i Eparhija Braničevska
1. Protokol o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Eparhije Braničevske, Dvor Eparhije Braničevske, Požarevac, 15. oktobar 2010.

 

KOLEKTIV

 

Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme u Istorijskom arhivu Požarevac je 11, i jedan zaposleni na određeno vreme.

 

DIREKTOR:
Dr Jasmina Nikolić

 

RUKOVODILAC FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA:
Dragana Jovanović

 

POMOĆNIK DIREKTORA ZA ARHIVSKU OBLAST:
Mirjana Stepanović

 

ODSEK ZAŠTITE ARHIVSKE GRAĐE, RAD SA KORISNICIMA I ISTRAŽIVAČIMA I ARHIVSKA BIBLIOTEKA:
Dr Jasmina Živković
Slobodanka Cvetković
Goran Mitić
Vesna DŽanić

 

ODSEK ZA SREĐIVANJE I OBRADU ARHIVSKE GRAĐE, KULTURNO-PROSVETNU, OBRAZOVNU, IZDAVAČKU, IZLOŽBENU I INFORMATIVNO-PROPAGANDNU DELATNOST:
Dr Dragana Miloradović
Nataša Milošević Dulić
Milan Stanković, Msr
Dragica Deljanin


PRIZNANJA, NAGRADE

 

 

   Istorijski arhiv Požarevac je dobitnik priznanja i nagrada:

 • - Zahvalnica OŠ „Kralj Aleksandar Prvi“ Požarevac za značajne doprinose u radu škole – povodom Dana škole, manifestacija „Kraljevi dani“, Požarevac, 15. decembar 2023.
 • - Zahvalnica Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi, na ostvarenoj uspešnoj saradnji - povodom 20 godina postojanja i rada Muzeja, Petrovac na Mlavi, 2019.

 • - Zahvalnica i srebrnjak OŠ „Kralj Aleksandar Prvi“ Požarevac za značajne doprinose u radu škole - povodom 80 godina od osnivanja i rada škole, Centar za kulturu, Požarevac, 16. decembar 2019.

 • - Arhipastirska Gramata Njegovog Preosveštenstva Episkopa braničevskog Gospodina Gospodina dr Ignatija za pokazanu delotvornu ljubav prema Sabornoj crkvi Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila u Požarevcu i dugogodišnju saradnju na očuvanju crkveno-kulturnih vrednosti, Eparhija braničevska, Požarevac, 26. jul 2019.

 • - Zahvalnica Instituta za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije, Beograd, 6. februar 2017.
 • - Zahvalnica Grada Požarevca za saradnju i doprinos na ostvarivanju zadataka vaspitanja i obrazovanja, Požarevac, 12. novembar 2015.

  - Povelja Grada Požarevca i Opštine Veliko Gradište za pomoć i doprinos obeležavanja stogodišnjice odbrane Stiga i Braničeva 1915-2015, Požarevac, 7. oktobar 2015.

  - Zahvalnica Medija centra „Odbrana“ Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Srbije za učešće u zajedničkim projektima od značaja za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije u 2014. godini, Beograd, 23. januar 2015.

  - Zahvalnica Arhiva Republike Srpske u Banjaluci za saradnju na očuvanju i zaštiti arhivske građe i istorijskog pamćenja, Banjaluka/Republika Srpska/Bosna i Hercegovina, 19. april 2013.

  - Zahvalnica Medija centra „Odbrana“ Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Srbije za uspešnu i plodotvornu saradnju u 2012. godini, Beograd, 24. januar 2013.

  - Zlatna arhiva Fonda Aleksandra Arnautovića – Arhiv Srbije, za nemerljiv doprinos očuvanju dragocene srpske baštine, Beograd, 14. decembar 2011.

  - Zahvalnica Centra za obuku kopnene vojske Vojske Srbije za iskazanu saradnju, pomoć i privrženost Vojsci Srbije, Požarevac, 16. novembar 2010.

  - Zahvalnica Istorijskog arhiva Kraljevo za rad i uspešnu saradnju na razvoju arhivske struke i afirmaciju kulturnog stvaralaštva, Kraljevo, 2010.ZGRADA ARHIVA

izložba na otvorenom
Izlozba na otvorenom

Upravnici i direktori

1. Dr Igor Pletnjev
2. Todor Ilić
3. Vojislav Živković
4. Lazar Dimović
5. Tihomir Nikolić
6. Radmila Dinić
7. Nadežda Krečov
8. Vlastimir Radivojević
9. Vladimir Božinović
10. Nadežda Krečov
11. Jovanka Nikolić
12. Predrag Jevremović
13. Vukadin Josić
14. Živorad Sarafinović
15. Dr Jasmina Nikolić - Biografija

1948-1949
1949-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1956
1956-1957
1957-1958
1958
1958-1959
1959-1963
1963-1969
1969-1996
1997-2001
2001-2003
2003-