ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke

Vesti

PREDSTAVLjEN DEVETI ZBORNIK DOKUMENATA „RAZVOJ SAOBRAĆAJNE SLUŽBE POŽAREVAČKE ŽELEZNICE U DUNAVSKOJ BANOVINI 1929-1941“ U IZDANjU ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC
U svečanoj sali Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ u Požarevcu, 7. aprila 2023. predstavljen je zbornik dokumenata „Razvoj saobraćajne službe Požarevačke železnice u Dunavskoj banovini 1929-1941“, priređivača arhivskih poslenika Mirjane Stepanović, Milana Stankovića, msr. i Dragane Jovanović, u izdanju Istorijskog arhiva Požarevac.

Zbornik železnica Athiv Požarevac

Zbornik železnica, IAP


Zbornik priređene arhivske građe donosi 63 izvorna dokumenta iz fondova Arhiva Jugoslavije, Arhiva Vojvodine, Železničkog muzeja u sastavu „Železnice Srbije“ ad u Beogradu i Istorijskog arhiva Požarevac. Dokumenta prikazuju razvoj saobraćajne službe Požarevačke železnice u periodu od 1929. do 1941. godine. Na promociji ovog izdanja govorili su dr Jasmina Nikolić, direktorka Istorijskog arhiva Požarevac i priređivači publikacije Mirjana Stepanović, pomoćnik direktora za arhivsku oblast, Milan Stanković, msr. viši arhivist i Dragana Jovanović, rukovodilac finansijskih poslova. Zbornik dokumenata objavljen je u ediciji „Zbornici dokumenata“, pod pokroviteljstvom Grada Požarevca.
Pogledajte nekoliko fotografija sa promocije u Požarevcu.
Pogledajte poster promocije.
Pogledajte tv-prilog SAT TV Požarevac.

DR JASMINA NIKOLIĆ, DIREKTORKA ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC U ŽIRIJU PUBLIKE 27. GLUMAČKIH SVEČANOSTI „MILIVOJE ŽIVANOVIĆ“
Prva nedelja aprila svake godine požarevačkoj publici pruža mogućnost da se susretne sa najvišim glumačkim dometima u najboljim predstavama godišnje produkcije naših prestižnih pozorišta, kroz festival Glumačke svečanosti „Milivoje Živanović“. U Centru za kulturu u Požarevcu, u periodu od 2. do 7. aprila 2023. održane su 27. Glumačke svečanosti, pod pokroviteljstvom Grada Požarevca i Ministarstva kulture Republike Srbije. U žiriju publike ovogodišnjeg pozorišnog festivala bila je direktorka Istorijskog arhiva Požarevac dr Jasmina Nikolić.

Glumacke svecanosti, Arhiv Pozarevac

Glumacke svecanosti, Arhiv Pozarevac

Predstavom Jugoslovenskog dramskog pozorišta „Čudo u Šarganu“, 2. aprila 2023. počele su Glumačke svečanosti „Milivoje Živanović“. Tokom trajanja pozorišnog festivala požarevačka publika imala je prilike da uživa u predstavama Ateljea 212 (Rolerkoster), Narodnog pozorišta Beograd (Godine vrana i Magbet), Narodnog pozorišta Sombor (Galeb) i dodeljuje nagrade glumcima za najbolja glumačka ostvarenja.

NAJAVA DOGAĐAJA - PROMOCIJA DEVETOG ZBORNIKA DOKUMENATA IZ EDICIJE „ZBORNICI DOKUMENATA“ ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC – RAZVOJ SAOBRAĆAJNE SLUŽBE POŽAREVAČKE ŽELEZNICE U DUNAVSKOJ BANOVINI, 1929-1941 – ODABRANA DOKUMENTA“, PRIREĐIVAČA ARHIVISKIH POSLENIKA MIRJANE STEPANOVIĆ, MILANA STANKOVIĆA, MSR. I DRAGANE JOVANOVIĆ

Zbornik 9, Arhiv Pozarevac

STALNU IZLOŽBENU POSTAVKU „DVA VEKA VOJSKE U BRANIČEVU“ ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC I CENTRA ZA OBUKU KOPNENE VOJSKE POŽAREVAC, ORGANIZOVANO SU POSETILI PREDSTAVNICI FONDA „SVETOZAR MARKOVIĆ“ IZ BEOGRADA
Predstavnici Fonda „Svetozar Marković“ iz Beograda, posetili su 11. marta 2023. stalnu izložbenu postavku „Dva veka Vojske u Braničevu“, Istorijskog arhiva Požarevac i Garnizona Požarevac, koja se nalazi u kasarni „General Pavle Jurišić Šturm“ u Požarevcu.

Dva veka vojske u Brani;evi, IAP

Dva veka vojske u Branicevu, IAP

Direktorka Istorijskog arhiva Požarevac dr Jasmina Nikolić, koautorka izložbe, vodila je predstavnike Fonda „Svetozar Marković“ iz Beograda kroz izložbenu postavku, koja predstavlja pregled vojne istorije, popis najznačajnijih događaja iz života i rada vojnih jedinica u Braničevskom, Podunavskom i Pomoravsom okrugu tokom 19. i 20. veka. Pozdravne reči uputili su komandant Garnizona Požarevac pukovnik Duško Jović i direktor Istorijskog instituta SANU Beograd prof. dr Aleksandar Rastović.

TUŽNO PODSEĆANjE NA ZLOČIN U LOGORU BANjICA TOKOM DRUGOG SVETSKOG RATA - POGLEDAJTE KATALOG I VIRTUELNU IZLOŽBU „LOGOR BANjICA 1941-1944 – ZATOČENICI IZ POŽAREVCA I BRANIČEVSKOG OKRUGA“
Povodom obeležavanja 27. januara - Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta - omogućili smo ponovno pregledanje kataloga i virtuelne izložbe „Logor Banjica 1941-1944 – zatočenici iz Požarevca i Braničevskog okruga“. Nastali u saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Istorijskog arhiva Beograda 2017. godine, publikacije autorki Isidore Stojanović, dr Jasmine Nikolić i Snežane Lazić, donose kratak pregled istorije formiranja nemačke okupacione uprave, kolaboracionističkih vlasti i osnivanja logora na Banjici, sa posebnim osvrtom na stanje u okupiranom Požarevcu i Braničevskom okrugu. Srž publikacije je jedinstveni spisak 1.683 zatočenika logora Banjica iz Požarevca, Petrovca na Mlavi, Velikog Gradišta, Golupca, Kučeva, Malog Crnića, Žabara i Žagubice i 60 ilustracija arhivskih fotografija i dokumenata. Publikacije, koje je podržao Grad Požarevac, možete pogledati na linkovima:

Logor Banjica, IAP

Katalogu Logor Banjica.

Logor banjica

Virtuelna izložba Logor Banjica.

 

Arhiva vesti

Pogledajte arhivu vesti

 

Linkovi

ica, arhiv, pozarevac

icarus, arhiv, pozarevac

grad, pozarevac, arhiv

ministarstvo, kulture

arhiv, srbije, pozarevac

kultura

 

OSNOVNE INFORMACIJE I DELATNOST ARHIVA

Istorijski arhiv Požarevac osnovan je, kao Arhivsko središte, 24. aprila 1948. godine, od strane tadašnjeg Gradskog narodnog odbora Požarevac, a sadašnjeg sledbenika – Grada Požarevca. Potom su suosnivačka prava ove Ustanove prihvatili i drugi organi uprave Braničevskog okruga, čiji su današnji sledbenici Opštine Petrovac na Mlavi, Kučevo, Žagubica, Žabari, Golubac, Veliko Gradište i Malo Crniće. Dakle, mesna nadležnost Istorijskog arhiva Požarevac danas obuhvata teritorije Grada Požarevca i opština Petrovac na Mlavi, Kučevo, Žagubica, Žabari, Veliko Gradište, Golubac i Malo Crniće.

Istorijski arhiv Požarevac (dalje: Arhiv) je moderna, efikasna i otvorena ustanova kulture, koja ima za zadatak, da primenom najviših standarda, na najadekvatniji način, evidentira, preuzima, sređuje, obrađuje, izučava i štiti arhivsku građu koja se u njemu čuva, kao i da omogući njeno nesmetano korišćenje i objavljivanje.
Delatnost Arhiva razvrstava se prema jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti u oblasti rada institucija kulture – 90.01 delatnost biblioteka i arhiva.

Arhiv je nadležan za zaštitu arhivske građe svih pravnih subjekata koji nisu republički organi i organizacije a delatnost obavljaju na teritoriji Braničevskog upravnog okruga. Arhiv u svom radu sprovodi poslove vezane za brigu o zaštiti arhivske građe kako kod imalaca tako i kod stvaralaca građe, podižući svest o značaju arhivske građe za istoriju Grada Požarevca, opštine Braničevskog upravnog okruga i regiona. Arhiv u svom svakodnevnom radu koristi savremene informaciono-komunikacione tehnologije. Kroz saradnju sa obrazovnim ustanovama i medijskim kućama, kao i putem izložbi, izdavačke delatnosti, promocijama i predavanjima, Arhiv široj javnosti pruža informacije o kulturno-istorijskoj baštini koja se u njemu čuva. U skladu sa tim Arhiv:
• vodi evidencije o arhivskoj građi i stvaraocima i imaocima arhivske građe;
• obavlja stručni nadzor nad klasifikacijom, odabiranjem, arhiviranjem, čuvanjem, stručnim održavanjem i zaštitom arhivske građe, kod stvaralaca i imalaca dokumentarnog materijala;
• daje saglasnost na liste kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja koje donose organi, preduzeća i ustanove;
• obavlja stručni nadzor nad izdvajanjem bezvrednog dokumentarnog materijala koji se nalazi kod stvaralaca i imalaca, radi uništenja;
• nalaže preduzimanje mera za otklanjanje utvrđenih nedostataka u pogledu zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala; 
• preuzima arhivsku građu u skladu sa zakonom iz oblasti uprave, kao i arhivsku građu ugašenih privrednih subjekata;
• preuzima, sređuje, obrađuje, izrađuje informativna sredstva o arhivskoj građi, čuva i održava arhivsku građu;
• obavlja preventivnu zaštitu arhivske građe iz svojih fondova;
• obavlja istraživanja radi stvaranja celine arhivskog fonda;
• prikuplja arhivsku građu u privatnom vlasništvu otkupom, poklonom, ili deponovanjem i obogaćuje fondove i zbirke spisima, fotografijama, razglednicama, neobjavljenim rukopisima, digitalizovanim ličnim kolekcijama i drugim dokumentacionim materijalom istaknutih porodica i pojedinaca;
• obezbeđuje jednake uslove za sve korisnike građe i kontinuirano unapređuje modele pristupa građi koji odgovaraju potrebama (svih) korisnika;
• izdaje arhivsku građu na korišćenje u službene svrhe, za naučno istraživanje i potrebe publikovanja, televizijske i filmske produkcije, nastave, za izložbe, za ostvarivanje ili zaštitu ličnih prava i drugo, u skladu sa propisima i normativnim aktima Arhiva;
• na zahtev korisnika daje podatke, overene kopije dokumenata i uverenja;
• otvoren je za potrebe, interesovanja, sugestije korisnika, zaposlenih, šire zajednice, u okviru vršenja osnovne delatnosti - zaštite arhivske građe i obezbeđivanju javnosti pristupa građi;
• obavlja kulturno-prosvetnu delatnost, prezentuje javnosti kulturna dobra iz fondova i zbirki putem izložbi, radi podsticanja interesovanja i izgrađivanja svesti najšire javnosti o značaju arhivske građe kao kulturnog dobra i značaju arhivske delatnosti uopšte;
• obavlja izdavačku delatnost objavljivanjem stručnih i naučnih, štampanih i elektronskih publikacija kao i video, audio i multimedijalnih izdanja;
• realizuje obrazovne aktivnosti kroz javna vođenja, predavanja, radionice, publikacije i druge informativno-obrazovne aktivnosti;
• inicira formalno i neformalno obrazovanje kroz širok spektar aktivnosti, putem dostupnosti tačnih informacija i adekvatnu preglednost građe;
• aktivno primenjuje nove tehnologije u zaštiti, pristupu građi i njenoj promociji, priređivanjem elektronskih kataloga, web prezentacijama, i sl. u skladu sa potrebama savremenog društva;
• sarađuje sa domaćim i stranim arhivima u cilju promovisanja i razvoja arhivske delatnosti razmenom reprodukovane arhivske građe, razmenom arhivskih stručnjaka, stručne literature i iskustava, organizovanjem stručnih i naučnih savetovanja, priređivanjem raznih vrsta manifestacija, te organizovanjem i realizacijom zajedničkih projekata.
• organizuje propagandnu delatnost putem štampanih i elektronskih medija i drugih promotivnih aktivnosti;
• stara se o korišćenju kulturnih dobara u svrhe određene zakonom;
• organizuje stručna i naučna predavanja, konferencije, okrugle stolove, prezentacije, video projekcije i performanse;
• stara se o redovnom stručnom obrazovanju zaposlenih;
• sačinjava plan zaštite u vanrednim okolnostima;
• obavlja i druge poslove u cilju zaštite arhivskog nasleđa u skladu sa zakonom.

U objektu arhivskog depoa smešteno je i trajno se čuva 646 arhivskih fondova i zbirki, u količini od oko 5.200 m/1 građe (koja obuhvata vremenski period od 18. do 21. veka), zatim, smeštena je specijalizovana arhivska biblioteka zatvorenog tipa, koja raspolaže bogatim i raznovrsnim knjižnim fondom od oko 10.000 bibliotečkih jedinica. Takođe, ovde su smeštene i mikrofilmska i digitalna biblioteka crkvenih matičnih knjiga, digitalna biblioteka zemljišnih knjiga i pojedinih arhivskih fondova i zbirki. Zbirka mikrofilmova sadrži oko 500.000 mikrofilmskih snimaka originala i diazo kopija, dok zbirka digitalizovane arhivske građe sadrži oko milion digitalnih zapisa.

 

Organizacioni delovi Arhiva su odseci i grupa poslova, i to:

* Odsek zaštite arhivske građe, rad sa korisnicima i istraživačima i arhivska biblioteka;
* Odsek za sređivanje i obradu arhivske građe, kulturno-prosvetnu, obrazovnu, izdavačku, izložbenu i informativno-propagandnu delatnost;

* Odsek za tehničku zaštitu, mikrofilmovanje i digitalizaciju arhivske građe i

* Grupa za opšte poslove.

 

 

Istorijski arhiv Požarevac u svom dvorišnom kompleksu arhivskog depoa „Stara kasarna – paviljon 4“, od 2017. godine, ima stalnu izložbenu postavku na otvorenom, koja je dostupna zainteresovanim posetiocima tokom godine i deo je turističke ponude grada Požarevca.

Arhiv ima i svoj časopis Zapisi – Godišnjak Istorijskog arhiva Požarevac (od 2012. godine - ), kategorije M51 – vrhunski časopis nacionalnog značaja - kategorisan je 2021. godine, od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

Istorijski arhiv Požarevac je član Međunarodnog arhivskog saveta (ICA) sa sedištem u Parizu/Francuska od 2010. godine.

Istorijski arhiv Požarevac je član Međunarodnog instituta za arhivska istraživanja sa sedištem u Beču/Austrija od 2017. godine.

Stručna zaposlena lica Istorijskog arhiva Požarevac su članovi Arhivističkog društva Srbije sa sedištem u Beogradu/Srbija.

 

STATUT

STATUT U PDF FORMATU MOŽETE PREUZETI OVDE

INFORMATOR O RADU

 

Informator o radu Istorijskog arhiva Požarevac dostupan je u okviru Jedinstvenog Informacionog sistema na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

UPRAVNI I NADZORNI ODBOR

 

UPRAVNI ODBOR ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC

1. Vuk Simonović iz Požarevca, predsednik
2. Katarina Serafinović iz Petke, zamenica predsednika,
3. Aleksandra Maksić iz Požarevca, članica,
4. Anđela Dragić iz Kostolca, članica,
5. Mirjana Stepanović iz Požarevca, članica i
6. Jasmina Živković iz Požarevca, članica,
7. Vladan Stokić, iz Trnjana, član.


NADZORNI ODBOR ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC

1. Nikola Živković iz Požarevca, predsednik,
2. Slavko Mitrović iz Požarevca, član i
3. Goran Mitić iz Velikog Crnića, član.

PLANOVI I IZVEŠTAJI
SARADNJA-PROTOKOLI

 

   
IAP Sporazum o naučnoj i kulturnoj saradnji između Kriminalističko-policijskog univerziteta Beograd i Istorijskog arhiva Požarevac, Rektorat Kriminalističko-policijskog univerziteta, Beograd, 15. april 2021.
IAP Sporazum o naučnoj i kulturnoj saradnji između Istorijskog instituta Beograd i Istorijskog arhiva Požarevac, Vlada Republike Srbije, Beograd, 4. mart 2021.
IAP I Severna Makedonija Memorandum o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Državnog arhiva Republike Severne Makedonije – Odeljenje u Skoplju, Državni arhiv Republike Severne Makedonije, Skoplje, 3. jun 2019.
IAP I IIAS Protokol o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i IIAS u Trstu/Italija i MIAS Univerziteta u Mariboru/Slovenija, Skupština Grada Požarevca, Požarevac, 12. mart 2013.
IAP I Arhiv Republike Srpske Protokol o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Arhiva Republike Srpske u Banjaluci/Republika Srpska, Skupština Grada Požarevca, Požarevac, 28. septembar 2012.
IAP i Zgodvinski arhiv Ptuj Protokol o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Zgodovinskog arhiva Ptuj/Slovenija, Arhiv Srbije, Beograd, 14. decembar 2011.
IAP i Megatrend Protokol o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Fakulteta za poslovne studije Megatrend Univerziteta, Istorijski arhiv Požarevac, Požarevac, 29. oktobar 2010.
IAP i Eparhija Braničevska
Protokol o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Eparhije Braničevske, Dvor Eparhije Braničevske, Požarevac, 15. oktobar 2010.

 

KOLEKTIV

 

Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme u Istorijskom arhivu Požarevac je 11, i jedan zaposleni na određeno vreme.

 

DIREKTOR:
Dr Jasmina Nikolić

 

RUKOVODILAC FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA:
Dragana Jovanović

 

POMOĆNIK DIREKTORA ZA ARHIVSKU OBLAST:
Mirjana Stepanović

 

ODSEK ZAŠTITE ARHIVSKE GRAĐE, RAD SA KORISNICIMA I ISTRAŽIVAČIMA I ARHIVSKA BIBLIOTEKA:
Dr Jasmina Živković
Slobodanka Cvetković
Goran Mitić
Vesna DŽanić

 

ODSEK ZA SREĐIVANJE I OBRADU ARHIVSKE GRAĐE, KULTURNO-PROSVETNU, OBRAZOVNU, IZDAVAČKU, IZLOŽBENU I INFORMATIVNO-PROPAGANDNU DELATNOST:
Dr Dragana Miloradović
Nataša Milošević Dulić
Milan Stanković, Msr
Dragica Deljanin


PRIZNANJA, NAGRADE

 

 

   Istorijski arhiv Požarevac je dobitnik priznanja i nagrada:

 • - Zahvalnica Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi, na ostvarenoj uspešnoj saradnji - povodom 20 godina postojanja i rada Muzeja, Petrovac na Mlavi, 2019.

 • - Zahvalnica i srebrnjak OŠ „Kralj Aleksandar Prvi“ Požarevac za značajne doprinose u radu škole - povodom 80 godina od osnivanja i rada škole, Centar za kulturu, Požarevac, 16. decembar 2019.

 • - Arhipastirska Gramata Njegovog Preosveštenstva Episkopa braničevskog Gospodina Gospodina dr Ignatija za pokazanu delotvornu ljubav prema Sabornoj crkvi Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila u Požarevcu i dugogodišnju saradnju na očuvanju crkveno-kulturnih vrednosti, Eparhija braničevska, Požarevac, 26. jul 2019.

 • - Zahvalnica Instituta za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije, Beograd, 6. februar 2017.
 • - Zahvalnica Grada Požarevca za saradnju i doprinos na ostvarivanju zadataka vaspitanja i obrazovanja, Požarevac, 12. novembar 2015.

  - Povelja Grada Požarevca i Opštine Veliko Gradište za pomoć i doprinos obeležavanja stogodišnjice odbrane Stiga i Braničeva 1915-2015, Požarevac, 7. oktobar 2015.

  - Zahvalnica Medija centra „Odbrana“ Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Srbije za učešće u zajedničkim projektima od značaja za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije u 2014. godini, Beograd, 23. januar 2015.

  - Zahvalnica Arhiva Republike Srpske u Banjaluci za saradnju na očuvanju i zaštiti arhivske građe i istorijskog pamćenja, Banjaluka/Republika Srpska/Bosna i Hercegovina, 19. april 2013.

  - Zahvalnica Medija centra „Odbrana“ Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Srbije za uspešnu i plodotvornu saradnju u 2012. godini, Beograd, 24. januar 2013.

  - Zlatna arhiva Fonda Aleksandra Arnautovića – Arhiv Srbije, za nemerljiv doprinos očuvanju dragocene srpske baštine, Beograd, 14. decembar 2011.

  - Zahvalnica Centra za obuku kopnene vojske Vojske Srbije za iskazanu saradnju, pomoć i privrženost Vojsci Srbije, Požarevac, 16. novembar 2010.

  - Zahvalnica Istorijskog arhiva Kraljevo za rad i uspešnu saradnju na razvoju arhivske struke i afirmaciju kulturnog stvaralaštva, Kraljevo, 2010.ZGRADA ARHIVA

Upravnici i direktori

1. Dr Igor Pletnjev
2. Todor Ilić
3. Vojislav Živković
4. Lazar Dimović
5. Tihomir Nikolić
6. Radmila Dinić
7. Nadežda Krečov
8. Vlastimir Radivojević
9. Vladimir Božinović
10. Nadežda Krečov
11. Jovanka Nikolić
12. Predrag Jevremović
13. Vukadin Josić
14. Živorad Sarafinović
15. Dr Jasmina Nikolić - Biografija

1948-1949
1949-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1956
1956-1957
1957-1958
1958
1958-1959
1959-1963
1963-1969
1969-1996
1997-2001
2001-2003
2003-

 

 

 

______________________________

Digitalizovana izdanja IAP