ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke

Vesti

PRIKUPLjANjE ARHIVALIJA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU - SVEDOČANSTVA SA PUTOVANjA, ODMORA I REKREACIJE – JAVNI POZIV GRAĐANIMA -
„OŽIVIMO SEĆANjA“
Realizacija izložbe na temu turizma u Požarevcu i Braničevskom kraju u periodu između dva svetska rata, kao i u periodu od 1946. do 1980. godine je u toku, te arhivisti požarevačkog Arhiva i autori izložbe Mirjana Stepanović i Milan Stanković, žele da svoju izložbenu postavku upotpune arhivalijama iz privatnih kolekcija građana. Stoga, Istorijski arhiv Požarevac poziva građane da, ukoliko poseduju fotografije, razglednice, dokumenta, brošure, karte, turističke flajere, i druge arhivalije kao svedočanstva sa putovanja, odmora i rekreacije, donesu materijal u Istorijski arhiv Požarevac, a autori će se potruditi da pojedine arhivalije ugledaju svetlost dana na ovoj izložbenoj postavci.

RAZGLEDNICA POŽAREVAC  BANJA KOVILJACA

 

ISTRAŽIVANjE POŽAREVAČKIH ARHIVISTA U ŽELEZNIČKOM MUZEJU SRBIJE U BEOGRADU
Arhivisti Istorijskog arhiva Požarevac Mirjana Stepanović, Milan Stanković i Dragana Jovanović, boravili su 12. maja 2022. u Železničkom muzeju Srbije u Beogradu, gde su obavili istraživanje arhivske građe u okviru istorijske zbirke muzeja, radi izdvajanja dokumenata koji će biti publikovani u zborniku priređene arhivske građe o Požarevačkoj železnici u periodu od 1929. do 1941.

arhiv Pozarevac

Nakon završenog istraživanja i odabira arhivskih dokumenata, požarevački arhivisti su posetili stalnu izložbenu postavku Železničkog muzeja Srbije u Beogradu.

 

ISTRAŽIVANjE POŽAREVAČKIH ARHIVISTA U ARHIVU VOJVODINE U
NOVOM SADU
Arhivisti Istorijskog arhiva Požarevac Mirjana Stepanović, Milan Stanković i Dragana Jovanović, boravili su tokom aprila 2022. u Arhivu Vojvodine u Novom Sadu, gde su istraživali arhivsku građu fonda „Kraljevska banska uprava Dunavske banovine, Novi Sad, 1929-1941“, radi izdvajanja dokumenata o Požarevačkoj železnici u periodu od 1929. do 1941.

Istraživanje u Arhivu Vojvodine

Ovogodišnje istraživanje i odabiranje arhivske građe o Požarevačkoj železnici, u cilju publikovanja zbornika arhivskih dokumenata, realizuje se u okviru višegodišnjeg projekta publikovanja arhivske građe o Požarevcu i Braničevskom regionu, koja se nalazi u drugim arhivskim i muzejskim institucijama u zemlji.

 

U SUSRET PRIMENI ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANjU I ZAKONA O FISKALIZACIJI ODRŽANO JE SAVETOVANjE U VRNjAČKOJ BANjI
Savetovanje u vezi sa početkom primene Zakona o elektronskom fakturisanju i Zakona o fiskalizaciji, za subjekte javnog sektora, održano je u Vrnjačkoj banji, u periodu od 23. do 25. marta 2022. Savetovanju su prisustvovale rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova Istorijskog arhiva Požarevac Dragana Jovanović i arhivist Nataša Milošević Dulić. Za seminar je vladalo veliko interesovanje, a stručna zaposlena lica iz Istorijskog arhiva Požarevac, postavljajući brojna pitanja, aktivno su učestvovale u programskom radu seminara.

Arhiv Pozarevac

OBUKA ZA RAD U JEDINSTVENOM INFORMACIONOM SISTEMU ZA ARHIVE U REPUBLICI SRBIJI – ARHIS, ODRŽANA JE U ISTORIJSKOM ARHIVU POŽAREVAC
Stručna komisija Državnog arhiva Srbije, u sastavu Tatjana Dragićević, arhivski savetnik, Nikola Adžić, arhivist i rukovodilac službe Centar za obradu podataka i Aleksandra Janošev, viši arhivski pomoćnik za informacione tehnologije, održala je obuku za rad u jedinstvenom arhivskom informacionom sistemu ARHIS, za zaposlene u Istorijskom arhivu Požarevac, 18. marta 2022.

arhis

Obuka za rad zaposlenih arhivskih savetnika, viših arhivista, arhivista i arhivskih pomoćnika Istorijskog arhiva Požarevac u ARHIS-u, obuhvatila je podsisteme registar arhivske građe, preuzimanje i smeštaj arhivske građe, sređivanje, obrada i digitalizacija arhivske građe, izdanja, biblioteka, kao i administracija i pretraga.

arhis

arhis

 

O NOVIM PUBLIKACIJAMA ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC TELEVIZIJA „SAT TV“ POŽAREVAC JE SNIMILA TRI TV-PRILOGA
Svaki novi naslov Istorijskog arhiva Požarevac upotpunjuje ne samo zavičajnu istoriju, već i nacionalnu, uz obilje arhivskih dokumenata koji donose činjenice. Stoga je Televizija „SAT TV“ Požarevac krajem februara 2022. snimila tri priloga o publikovanim novim naslovima koje su zaposleni u Istorijskom arhivu Požarevac pripremali tokom pandemije Kovida-19. Arhivist Nataša Milošević Dulić predstavila je nova izdanja iz edicije "Naučnoinformativna sredstva o arhivskoj građi" - do sada objavljene delove arhivskog fonda Načelstvo Sreza Zviškog i zbirke Varia.

Natasa Milosevic Dulic

dr Dragana Miloradovic

Arhivski savetnik dr Dragana Miloradović najavila je predstavljanje novih naslova iz edicije "Posebna izdanja": "Kazneno-popravni zavodi u Srbiji - primer Kazneno-popravnog zavoda Požarevac Zabela 1918-1945 - knjiga druga“, grupe autora iz Istorijskog arhiva Požarevac i Kriminalističko-policijskog univerziteta, i "Osvajanje sfere javnog života - uloga žena u društvenom i kulturnom životu Požarevca krajem 19. i početkom 20. veka", autorke dr Dragane Miloradović. TV-priloge možete pogledati i na stranici „Arhiv u medijima“, kao i na YouTube kanalu „Sat TV“ Požarevac.
Pogledajte TV prilog 1 Sat TV Požarevac.
Pogledajte TV prilog 2 Sat TV Požarevac.
Pogledajte TV pril.og 3 Sat TV Požarevac

IZLOŽBA „RATNA SLIKA SRBIJE U DRUGOM SVETSKOM RATU 1941-1945“ OTVORENA U NARODNOM MUZEJU U VALjEVU
Povodom Dana državnosti Republike Srbije, u galeriji Narodnog muzeja u Valjevu, 14. februara 2022. otvorena je izložba „Ratna slika Srbije u Drugom svetskom ratu 1941-1945“. Izložbu grupe autora iz Istorijskog arhiva Požarevac, Vojnog arhiva i Vojnog muzeja, upotpunjenu predmetima iz istorijske zbirke Narodnog muzeja Požarevac, realizovanu pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane Republike Srbije, Grada Valjeva i Grada Požarevca, svečano je otvorio rektor Univerziteta odbrane Ministarstva odbrane general-potpukovnik prof. dr Goran Radovanović.

Ratna slika Srbije

Ratna slika Srbije

Na otvaranju izložbe, govorila je direktorka Istorijskog arhiva Požarevac dr Jasmina Nikolić. Prisutne goste pozdravila je direktorka Narodnog muzeja Valjevo Jelena Nikolić Lekić. Svečanosti otvaranja izložbe prisustvovali su predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Grada Valjeva, predstavnici kulturnih institucija iz Valjeva, mediji i građani Valjeva.

RAtna slika Srbije

RAtna slika Srbije

Kroz izložbu „Ratna slika Srbije u Drugom svetskom ratu 1941-1945“ posetioce su vodile autorke dr Marijana Mraović i dr Dragana Miloradović, kao i autori muzeološkog dela postavke Dragan Jacanović i Vuk Obradović. Izložba je realizovana u organizaciji Narodnog muzeja Valjevo. Izložba u Valjevu biće otvorena do 15. marta 2022.

RAtna slika Srbije

RAtna slika Srbije

Pogledajte nekoliko fotografija.
Više o tome pročitajte ovde.
Pogledajte TV prilog SAT-TV Požarevac.

IZLOŽBA „RATNA SLIKA SRBIJE U DRUGOM SVETSKOM RATU, 1941-1945“ NA GOSTOVANjU U NARODNOM MUZEJU U VALjEVU
Povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije 15. februara 2022. godine, u Narodnom muzeju u Valjevu, biće otvorena izložba „Ratna slika Srbije u Drugom svetskom ratu, 1941-1945“ Istorijskog arhiva Požarevac, Vojnog arhiva i Vojnog muzeja, upotpunjena predmetima iz istorijske zbirke Narodnog muzeja Požarevac. Izložba će biti realizovana pod pokroviteljstvom Grada Požarevca i Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Ratna slika Srbije

Organizator gostovanja ove izložbe arhivskih dokumenata, fotografija i muzejskih predmeta je Narodni muzej Valjevo. Izložba će biti otvorena za posetioce u periodu od 14. februara do 15. marta 2022. godine.

Arhiva vesti

Pogledajte arhivu vesti

 

Linkovi

ica, arhiv, pozarevac

icarus, arhiv, pozarevac

grad, pozarevac, arhiv

ministarstvo, kulture

arhiv, srbije, pozarevac

kultura

 

OSNOVNE INFORMACIJE I DELATNOST ARHIVA

Istorijski arhiv Požarevac osnovan je, kao Arhivsko središte, 24. aprila 1948. godine, od strane tadašnjeg Gradskog narodnog odbora Požarevac, a sadašnjeg sledbenika – Grada Požarevca. Potom su suosnivačka prava ove Ustanove prihvatili i drugi organi uprave Braničevskog okruga, čiji su današnji sledbenici Opštine Petrovac na Mlavi, Kučevo, Žagubica, Žabari, Golubac, Veliko Gradište i Malo Crniće.
Dakle, mesna nadležnost Istorijskog arhiva Požarevac danas obuhvata teritorije Grada Požarevca i opština Petrovac na Mlavi, Kučevo, Žagubica, Žabari, Veliko Gradište, Golubac i Malo Crniće. Osnovna delatnost Istorijskog arhiva Požarevac sastoji se u prethodnoj zaštiti registraturskog materijala i potpunoj zaštiti arhivske građe u registraturama Braničevskog okruga, u nastajanju, evidentiranju, utvrđivanju i odabiranju arhivske građe i izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala u registraturama, u preuzimanju arhivske građe, tehničkoj zaštiti, smeštaju i čuvanju u arhivskim depoima, sređivanju, valorizaciji, obradi arhivske građe kao kulturnog dobra, u izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala u ovoj Ustanovi, sprovođenju tehničkih i drugih mera za trajno čuvanje, održavanje i obezbeđivanje od svih oblika oštećenja i uništenja, u izlaganju, publikovanju i objavljivanju arhivske građe, davanju arhivske građe na korišćenje (u skladu sa njenom namenom), a u cilju zaštite arhivske građe kao kulturnog dobra od posebnog društvenog značaja.
U zgradi arhivskog depoa Ustanove smešteno je i trajno se čuva 530 arhivskih fondova i zbirki u količini od oko 5000 dužnih metara građe, koja obuhvata vremenski period od 18. do 20. veka, zatim oko 10000 bibliotečkih jedinica čiji su tekstovi nastali u periodu od 1650. do 2013. godine. Vršimo nadzor nad postupanjem sa registraturskim materijalom i arhivskom građom u oko 380 registratura od ukupno evidentiranih oko 800 registratura kao potencijalnih stvaralaca arhivske građe. U svim registraturama sada se nalazi oko 20 kilometara registraturskog materijala, nastalog od 1950. godine do danas.
Istorijski arhiv Požarevac nema nikakav građevinski objekat ili zemljište u svojini. Upravni (administrativni) deo ove Ustanove u kulturi smešten je u delu zgrade Narodnog muzeja Požarevac, u ulici Dr Voje Dulića 10. Arhivski depo Istorijskog arhiva smešten je u zgradi „Stara kasarna – paviljon 4.
Istorijski arhiv Požarevac obavlja delatnost zaštite registraturskog materijala i arhivske građe, poslove zaštite i korišćenja registraturskog materijala i arhivske građe. Istorijski arhiv Požarevac, pored poslova utvrđenih članom 65. Zakona o kulturnim dobrima i članom 6. Statuta Istorijskog arhiva Požarevac, vrši: - stručni nadzor nad arhiviranjem, čuvanjem, stručnim održavanjem i odabiranjem arhivske građe, kao i izlučivanjem bezvrednog registraturskog materijala, koji se nalazi van arhiva; - nalaže preduzimanje mera za otklanjanje utvrđenih nedostataka u pogledu zaštite arhivske građe i registraturskog materijala; preuzima, čuva i održava arhivsku građu; - sređuje i obrađuje arhivsku građu; - objavljuje arhivsku građu; - vrši istraživanja radi stvaranja celina arhivske građe (arhivski fond);

- Arhivsku građu čine izvorni i reprodukovani pisani, štampani, crtani, kompjuterizovani, fotografisani, filmovani, mikrofilmovani, fonografisani ili na drugi način zabeleženi dokumentarni materijal od posebnog značaja za nauku i kulturu koji je nastao radom državnih organa i organizacija, organa jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, političkih organizacija i njihovih organa, ustanova i drugih organizacija, verskih zajednica, kao i pojedinaca, bez obzira na to kad je i gde nastao i da li se nalazi u ustanovama zaštite ili van njih.

- Registraturski materijal čine spisi, kompjuterski, filmski ili video zapisi; slike u pokretu, tekstovi i snimci televizijskih programa, fotografski i fonografski snimci i na drugi način sastavljeni zapisi i dokumenti; knjige i kartoteke o evidenciji tih spisa, zapisi i dokumenti, tekstovi i snimci radio programa, kao i mikrofilmovi o njima, primljeni i nastali u radu državnih organa i organizacija, organa jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, ustanova, drugih organizacija i verskih zajednica dok su od značaja za njihov tekući rad ili dok iz tog materijala nije izvršeno odabiranje arhivske građe u skladu sa odredbama ovog zakona.

STATUT

STATUT U PDF FORMATU MOŽETE PREUZETI OVDE

UPRAVNI I NADZORNI ODBOR

 

UPRAVNI ODBOR ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC

1. Vuk Simonović iz Požarevca, predsednik
2. Katarina Serafinović iz Petke, zamenica predsednika,
3. Aleksandra Maksić iz Požarevca, članica,
4. Anđela Dragić iz Kostolca, članica,
5. Mirjana Stepanović iz Požarevca, članica i
6. Jasmina Živković iz Požarevca, članica,
7. Vladan Stokić, iz Trnjana, član.


NADZORNI ODBOR ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC

1. Nikola Živković iz Požarevca, predsednik,
2. Slavko Mitrović iz Požarevca, član i
3. Goran Mitić iz Velikog Crnića, član.

PLANOVI I IZVEŠTAJI
SARADNJA-PROTOKOLI

 

   
IAP Sporazum o naučnoj i kulturnoj saradnji između Kriminalističko-policijskog univerziteta Beograd i Istorijskog arhiva Požarevac, Rektorat Kriminalističko-policijskog univerziteta, Beograd, 15. april 2021.
IAP Sporazum o naučnoj i kulturnoj saradnji između Istorijskog instituta Beograd i Istorijskog arhiva Požarevac, Vlada Republike Srbije, Beograd, 4. mart 2021.
IAP I Severna Makedonija Memorandum o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Državnog arhiva Republike Severne Makedonije – Odeljenje u Skoplju, Državni arhiv Republike Severne Makedonije, Skoplje, 3. jun 2019.
IAP I IIAS Protokol o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i IIAS u Trstu/Italija i MIAS Univerziteta u Mariboru/Slovenija, Skupština Grada Požarevca, Požarevac, 12. mart 2013.
IAP I Arhiv Republike Srpske Protokol o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Arhiva Republike Srpske u Banjaluci/Republika Srpska, Skupština Grada Požarevca, Požarevac, 28. septembar 2012.
IAP i Zgodvinski arhiv Ptuj Protokol o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Zgodovinskog arhiva Ptuj/Slovenija, Arhiv Srbije, Beograd, 14. decembar 2011.
IAP i Megatrend Protokol o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Fakulteta za poslovne studije Megatrend Univerziteta, Istorijski arhiv Požarevac, Požarevac, 29. oktobar 2010.
IAP i Eparhija Braničevska
Protokol o saradnji Istorijskog arhiva Požarevac i Eparhije Braničevske, Dvor Eparhije Braničevske, Požarevac, 15. oktobar 2010.

 

KOLEKTIV

 

Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme u Istorijskom arhivu Požarevac je 11, i jedan zaposleni na određeno vreme.

 

DIREKTOR:
Dr Jasmina Nikolić

 

RUKOVODILAC FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA:
Dragana Jovanović

 

POMOĆNIK DIREKTORA ZA ARHIVSKU OBLAST:
Mirjana Stepanović

 

ODSEK ZAŠTITE ARHIVSKE GRAĐE, RAD SA KORISNICIMA I ISTRAŽIVAČIMA I ARHIVSKA BIBLIOTEKA:
Dr Jasmina Živković
Slobodanka Cvetković
Goran Mitić
Vesna DŽanić

 

ODSEK ZA SREĐIVANJE I OBRADU ARHIVSKE GRAĐE, KULTURNO-PROSVETNU, OBRAZOVNU, IZDAVAČKU, IZLOŽBENU I INFORMATIVNO-PROPAGANDNU DELATNOST:
Dr Dragana Miloradović
Nataša Milošević Dulić
Milan Stanković, Msr
Dragica Deljanin


PRIZNANJA, NAGRADE

 

 

   Istorijski arhiv Požarevac je dobitnik priznanja i nagrada:

 • - Zahvalnica Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi, na ostvarenoj uspešnoj saradnji - povodom 20 godina postojanja i rada Muzeja, Petrovac na Mlavi, 2019.

 • - Zahvalnica i srebrnjak OŠ „Kralj Aleksandar Prvi“ Požarevac za značajne doprinose u radu škole - povodom 80 godina od osnivanja i rada škole, Centar za kulturu, Požarevac, 16. decembar 2019.

 • - Arhipastirska Gramata Njegovog Preosveštenstva Episkopa braničevskog Gospodina Gospodina dr Ignatija za pokazanu delotvornu ljubav prema Sabornoj crkvi Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila u Požarevcu i dugogodišnju saradnju na očuvanju crkveno-kulturnih vrednosti, Eparhija braničevska, Požarevac, 26. jul 2019.

 • - Zahvalnica Instituta za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije, Beograd, 6. februar 2017.
 • - Zahvalnica Grada Požarevca za saradnju i doprinos na ostvarivanju zadataka vaspitanja i obrazovanja, Požarevac, 12. novembar 2015.

  - Povelja Grada Požarevca i Opštine Veliko Gradište za pomoć i doprinos obeležavanja stogodišnjice odbrane Stiga i Braničeva 1915-2015, Požarevac, 7. oktobar 2015.

  - Zahvalnica Medija centra „Odbrana“ Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Srbije za učešće u zajedničkim projektima od značaja za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije u 2014. godini, Beograd, 23. januar 2015.

  - Zahvalnica Arhiva Republike Srpske u Banjaluci za saradnju na očuvanju i zaštiti arhivske građe i istorijskog pamćenja, Banjaluka/Republika Srpska/Bosna i Hercegovina, 19. april 2013.

  - Zahvalnica Medija centra „Odbrana“ Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Srbije za uspešnu i plodotvornu saradnju u 2012. godini, Beograd, 24. januar 2013.

  - Zlatna arhiva Fonda Aleksandra Arnautovića – Arhiv Srbije, za nemerljiv doprinos očuvanju dragocene srpske baštine, Beograd, 14. decembar 2011.

  - Zahvalnica Centra za obuku kopnene vojske Vojske Srbije za iskazanu saradnju, pomoć i privrženost Vojsci Srbije, Požarevac, 16. novembar 2010.

  - Zahvalnica Istorijskog arhiva Kraljevo za rad i uspešnu saradnju na razvoju arhivske struke i afirmaciju kulturnog stvaralaštva, Kraljevo, 2010.ZGRADA ARHIVA

Upravnici i direktori

1. Dr Igor Pletnjev
2. Todor Ilić
3. Vojislav Živković
4. Lazar Dimović
5. Tihomir Nikolić
6. Radmila Dinić
7. Nadežda Krečov
8. Vlastimir Radivojević
9. Vladimir Božinović
10. Nadežda Krečov
11. Jovanka Nikolić
12. Predrag Jevremović
13. Vukadin Josić
14. Živorad Sarafinović
15. Dr Jasmina Nikolić - Biografija

1948-1949
1949-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1956
1956-1957
1957-1958
1958
1958-1959
1959-1963
1963-1969
1969-1996
1997-2001
2001-2003
2003-