ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke

 

 

 

 


 

  

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

 

Naziv

Usluga štampanja knjiga, kataloga, monografija i publikacija Istorijskog arhiva Požarevac.

Broj

1/2014

Naručilac

Istorijski arhiv Požarevac
dr Vojislava Dulića br.10
12 000 Požarevac

Datum objave

26.02.2014.

Krajnji rok za podnošenje ponuda

13.03.2014. u 12:30 časova - zatvorena

Otvaranje ponuda

13.03.2014. u 13:00 časova

Dokumentacija

  

pdf Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija JNMV 1/2014