ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке

 

Историјски архив Пожаревац у Медијима

Маркетинг у Историјском архиву Пожаревац бави се широким спектром послова: идејом о архивским изложбама, реализацијом, разним публикацијама за промовисање архивске делатности, радом са корисницима у архивској читаоници. Он има за задатак да промовише архивске активности и садржаје рушећи досадашње табуе о архивима. Систематска примена маркетиншких метода доводи до сталног броја повећања посетилаца Архива, физичких и правних лица, као корисника и истраживача архивске градје. Маркетиншка делатност у Историјском архиву Пожаревац, дакле, фокусирана је на архивске изложбе, предавања, медјународну културну сарадњу, интернет презентацију, разне публикације, рад са корисницима архивске градје у архивској читаоници, медијску активност архива, али и на улогу Архива у туристичкој понуди.
Циљ рада са јавношћу, кад је Историјски Архив Пожаревац у питању, у суштини се своди на то да се потенцијалним посетиоцима пруже информације о понуди услуга и да се у њима пробуди интересовање за Архив и његове изложбе, публикације, уопште архивску делатност. Поред броја посетилаца, за Архив је један од најважнијих критеријума успешности присутност у медијима. Присутност у медијима има велики утицај на углед Архива, а неопходна средства за скретање пажње представљају оглашавање и рад са јавношћу. У средишту интересовања налазе се програми Историјског Архива, али и политички релевантне одлуке управе, личности директора, стручних радника и сл. Рад са медијима обухвата портрете стручњака и интервјуе са њима, коментаре и интервјуе директора Архива, архивистичке и историографске теме, конференције за медије посвећене програмској политици и редовне програмске информације које се шире помоћу саопштења за штампу.
Схватајући огромну моћ медија, окренутост широком аудиторијуму, свеприсутност у сваком носиоцу порука (штампа, радио, телевизија или интернет), негујући однос са седмом силом, Историјски архив Пожаревац успева да правовремено обавести, информише о раду и догађајима, али и привуче што ширу и старосно, интелектуално, професионално, родно разноврсну публику на свим својим догађањима. Последица тога управо се сагледава у све активнијем партиципирању и формирању класе `пријатељи архива` који почињу активно да се интересују за рад и активности Установе, али и да дају огроман допринос заштити, сакупљању и чувању националног архивског блага.