ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке

 

 

 

 


Јавне набавке

  

JАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У 2020. ГОДИНИ
ЈНМВ 1.2.1.У- 2020.-затворена

План набавки за 2020. годину
Одлука о усвајању Плана набавки за 2012. годну

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У 2019. ГОДИНИ
ЈНМВ 1.1.1.Д-2019.-затворена

План набавки за 2019. годину
Одлука о усвајању прве измене и допуне Плана набавки за 2019. годну
Друга измена и допуна Плана набавки за 2019. годну

ЈНМВ 1.2.1У-2019-затворена
ЈНМВ 1.2.1У-2019-затворена
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У 2018. ГОДИНИ
ЈНМВ 1.1.1Д-2018- затворена
ЈНМВ 1.2.2ПЗ-2018- затворена
ЈНМВ БР.Ш-1/2018 - затворена
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У 2017. ГОДИНИ
ЈНМВ БР.1Ш-2017- затворена
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У 2016. ГОДИНИ
ЈНМВ БР.1/2016 - затворена
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У 2015. ГОДИНИ
ЈНМВ БР.1U/2015 - затворена
ЈНМВ БР.1/2015 - затворена
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У 2014. ГОДИНИ
ЈНМВ БР.3/2014 - затворена
ЈНМВ БР.1/2014-1 - затворена
ЈНМВ БР.1/2014 - затворена
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У 2015. ГОДИНИ
ЈНМВ БР. 2/2013 - затворена
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА