ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке

Вести

ПРЕДСТАВЉЕН ДЕВЕТИ ЗБОРНИК ДОКУМЕНАТА „РАЗВОЈ САОБРАЋАЈНЕ СЛУЖБЕ ПОЖАРЕВАЧКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ У ДУНАВСКОЈ БАНОВИНИ 1929-1941“ У ИЗДАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ
У свечаној сали Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу, 7. априла 2023. представљен је зборник докумената „Развој саобраћајне службе Пожаревачке железнице у Дунавској бановини 1929-1941“, приређивача архивских посленика Мирјане Степановић, Милана Станковића, мср. и Драгане Јовановић, у издању Историјског архива Пожаревац.

Zbornik železnica Athiv Požarevac

Zbornik železnica, IAP


Зборник приређене архивске грађе доноси 63 изворна документа из фондова Архива Југославије, Архива Војводине, Железничког музеја у саставу „Железнице Србије“ ад у Београду и Историјског архива Пожаревац. Документа приказују развој саобраћајне службе Пожаревачке железнице у периоду од 1929. до 1941. године. На промоцији овог издања говорили су др Јасмина Николић, директорка Историјског архива Пожаревац и приређивачи публикације Мирјана Степановић, помоћник директора за архивску област, Милан Станковић, мср. виши архивист и Драгана Јовановић, руководилац финансијских послова. Зборник докумената објављен је у едицији „Зборници докумената“, под покровитељством Града Пожаревца.
Погледајте неколико фотографија са промоције у Пожаревцу.
Погледајте постер промоције.
Погледајте тв-прилог САТ ТВ Пожаревац.

ДР ЈАСМИНА НИКОЛИЋ, ДИРЕКТОРКА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ У ЖИРИЈУ ПУБЛИКЕ 27. ГЛУМАЧКИХ СВЕЧАНОСТИ „МИЛИВОЈЕ ЖИВАНОВИЋ“
Прва недеља априла сваке године пожаревачкој публици пружа могућност да се сусретне са највишим глумачким дометима у најбољим представама годишње продукције наших престижних позоришта, кроз фестивал Глумачке свечаности „Миливоје Живановић“. У Центру за културу у Пожаревцу, у периоду од 2. до 7. априла 2023. одржане су 27. Глумачке свечаности, под покровитељством Града Пожаревца и Министарства културе Републике Србије. У жирију публике овогодишњег позоришног фестивала била је директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић.

Glumacke svecanosti, Arhiv Pozarevac

Glumacke svecanosti, Arhiv Pozarevac

Представом Југословенског драмског позоришта „Чудо у Шаргану“, 2. априла 2023. почеле су Глумачке свечаности „Миливоје Живановић“. Током трајања позоришног фестивала пожаревачка публика имала је прилике да ужива у представама Атељеа 212 (Ролеркостер), Народног позоришта Београд (Године врана и Магбет), Народног позоришта Сомбор (Галеб) и додељује награде глумцима за најбоља глумачка остварења.

 

НАЈАВА ДОГАЂАЈА - ПРОМОЦИЈА ДЕВЕТОГ ЗБОРНИКА ДОКУМЕНАТА ИЗ ЕДИЦИЈЕ „ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА“ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ – РАЗВОЈ САОБРАЋАЈНЕ СЛУЖБЕ ПОЖАРЕВАЧКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ У ДУНАВСКОЈ БАНОВИНИ, 1929-1941 – ОДАБРАНА ДОКУМЕНТА“, ПРИРЕЂИВАЧА АРХИВИСКИХ ПОСЛЕНИКА МИРЈАНЕ СТЕПАНОВИЋ, МИЛАНА СТАНКОВИЋА, МСР. И ДРАГАНЕ ЈОВАНОВИЋ

Zbornik 9, Arhiv Pozarevac

СТАЛНУ ИЗЛОЖБЕНУ ПОСТАВКУ „ДВА ВЕКА ВОЈСКЕ У БРАНИЧЕВУ“ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ И ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ ПОЖАРЕВАЦ, ОРГАНИЗОВАНО СУ ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВНИЦИ ФОНДА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ ИЗ БЕОГРАДА
Представници Фонда „Светозар Марковић“ из Београда, посетили су 11. марта 2023. сталну изложбену поставку „Два века Војске у Браничеву“, Историјског архива Пожаревац и Гарнизона Пожаревац, која се налази у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу.

Dva veka vojske u Brani;evi, IAP

Dva veka vojske u Branicevu, IAP

Директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић, коауторка изложбе, водила је представнике Фонда „Светозар Марковић“ из Београда кроз изложбену поставку, која представља преглед војне историје, попис најзначајнијих догађаја из живота и рада војних јединица у Браничевском, Подунавском и Поморавсом округу током 19. и 20. века. Поздравне речи упутили су командант Гарнизона Пожаревац пуковник Душко Јовић и директор Историјског института САНУ Београд проф. др Александар Растовић.

ТУЖНО ПОДСЕЋАЊЕ НА ЗЛОЧИН У ЛОГОРУ БАЊИЦА ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА - ПОГЛЕДАЈТЕ КАТАЛОГ И ВИРТУЕЛНУ ИЗЛОЖБУ „ЛОГОР БАЊИЦА 1941-1944 – ЗАТОЧЕНИЦИ ИЗ ПОЖАРЕВЦА И БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА“
Поводом обележавања 27. јануара - Међународног дана сећања на жртве Холокауста - омогућили смо поновно прегледање каталога и виртуелне изложбе „Логор Бањица 1941-1944 – заточеници из Пожаревца и Браничевског округа“. Настали у сарадњи Историјског архива Пожаревац и Историјског архива Београда 2017. године, публикације ауторки Исидоре Стојановић, др Јасмине Николић и Снежане Лазић, доносе кратак преглед историје формирања немачке окупационе управе, колаборационистичких власти и оснивања логора на Бањици, са посебним освртом на стање у окупираном Пожаревцу и Браничевском округу. Срж публикације је јединствени списак 1.683 заточеника логора Бањица из Пожаревца, Петровца на Млави, Великог Градишта, Голупца, Кучева, Малог Црнића, Жабара и Жагубице и 60 илустрација архивских фотографија и докумената. Публикације, које је подржао Град Пожаревац, можете погледати на линковима:

Logor Banjica, IAP

Каталогу Логор Бањица.

Logor banjica

Виртуелна изложба Логор Бањица.

 

Архива вести

Погледајте архиву вести

 

Линкови

ica, arhiv, pozarevac

icarus, arhiv, pozarevac

grad, pozarevac, arhiv

ministarstvo, kulture

arhiv, srbije, pozarevac

kultura

 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ДЕЛАТНОСТ АРХИВА

 

Историјски архив Пожаревац  основан је, као Архивско средиште, 24. априла 1948. године, од стране тадашњег Градског народног одбора Пожаревац, а садашњег следбеника – Града Пожаревца. Потом су суоснивачка права ове Установе прихватили и други органи управе Браничевског округа, чији су данашњи следбеници Општине Петровац на Млави, Кучево, Жагубица, Жабари, Голубац, Велико Градиште и  Мало Црниће. Дакле, месна надлежност Историјског архива Пожаревац данас обухвата територије Града Пожаревца и општина Петровац на Млави, Кучево, Жагубица, Жабари, Велико Градиште, Голубац и Мало Црниће.

Историјски архив Пожаревац (даље: Архив) је модерна, ефикасна и отворена установа културе, која има за задатак, да применом највиших стандарда, на најадекватнији начин, евидентира, преузима, сређује, обрађује, изучава и штити архивску грађу која се у њему чува, као и да омогући њено несметано коришћење и објављивање.
Делатност Архива разврстава се према јединственој класификацији делатности у области рада институција културе – 90.01 делатност библиотека и архива.

Архив је надлежан за заштиту архивске грађе свих правних субјеката који нису републички органи и организације а делатност обављају на територији Браничевског управног округа. Архив у свом раду спроводи послове везане за бригу о заштити архивске грађе како код ималаца тако и код стваралаца грађе, подижући свест о значају архивске грађе за историју Града Пожаревца, општине Браничевског управног округа и региона. Архив у свом свакодневном раду користи савремене информационо-комуникационе технологије. Кроз сарадњу са образовним установама и медијским кућама, као и путем изложби, издавачке делатности, промоцијама и предавањима, Архив ширoj јавности пружа информације о културно-историјској баштини која се у њему чува. У складу са тим Архив:
• води евиденције о архивској грађи и ствараоцима и имаоцима архивске грађе;
• обавља стручни надзор над класификацијом, одабирањем, архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и заштитом архивске грађе, код стваралаца и ималаца документарног материјала;
• даје сагласност на листе категорија документарног материјала са роковима чувања које доносе органи, предузећа и установе;
• обавља стручни надзор над издвајањем безвредног документарног материјала који се налази код стваралаца и ималаца, ради уништења;
• налаже предузимање мера за отклањање утврђених недостатака у погледу заштите архивске грађе и документарног материјала; 
• преузима архивску грађу у складу са законом из области управе, као и архивску грађу угашених привредних субјеката;
• преузима, сређује, обрађује, израђује информативна средства о архивској грађи, чува и одржава архивску грађу;
• обавља превентивну заштиту архивске грађе из својих фондова;
• обавља истраживања ради стварања целине архивског фонда;
• прикупља архивску грађу у приватном власништву откупом, поклоном, или депоновањем и обогаћује фондове и збирке списима, фотографијама, разгледницама, необјављеним рукописима, дигитализованим личним колекцијама и другим документационим материјалом истакнутих породица и појединаца;
• обезбеђуjе jеднаке услове за све кориснике грађе и континуирано унапређуjе моделе приступа грађи коjи одговараjу потребама (свих) корисника;
• издаје архивску грађу на коришћење у службене сврхе, за научно истраживање и потребе публиковања, телевизијске и филмске продукције, наставе, за изложбе, за остваривање или заштиту личних права и друго, у складу са прописима и нормативним актима Архива;
• на захтев корисника даје податке, оверене копије докумената и уверења;
• отворен jе за потребе, интересовања, сугестиjе корисника, запослених, шире заjеднице, у оквиру вршења основне делатности - заштите архивске грађе и обезбеђивању jавности приступа грађи;
• обавља културно-просветну делатност, презентује јавности културна добра из фондова и збирки путем изложби, ради подстицања интересовања и изграђивања свести најшире јавности о значају архивске грађе као културног добра и значају архивске делатности уопште;
• обавља издавачку делатност објављивањем стручних и научних, штампаних и електронских публикација као и видео, аудио и мултимедијалних издања;
• реализује образовне активности кроз јавна вођења, предавања, радионице, публикације и друге информативно-образовне активности;
• иницира формално и неформално образовање кроз широк спектар активности, путем доступности тачних информациjа и адекватну прегледност грађе;
• активно примењуjе нове технологиjе у заштити, приступу грађи и њеној промоциjи, приређивањем електронских каталога, web презентацијама, и сл. у складу са потребама савременог друштва;
• сарађује са домаћим и страним архивима у циљу промовисања и развоја архивске делатности разменом репродуковане архивске грађе, разменом архивских стручњака, стручне литературе и искустава, организовањем стручних и научних саветовања, приређивањем разних врста манифестација, те организовањем и реализацијом заједничких пројеката.
• организује пропагандну делатност путем штампаних и електронских медија и других промотивних активности;
• стара се о коришћењу културних добара у сврхе одређене законом;
• организује стручна и научна предавања, конференције, округле столове, презентације, видео пројекције и перформансе;
• стара се о редовном стручном образовању запослених;
• сачињава план заштите у ванредним околностима;
• обавља и друге послове у циљу заштите архивског наслеђа у складу са законом.

У објекту архивског депоа смештено је и трајно се чува 646 архивских фондова и збирки, у количини од око 5.200 м/1 грађе (која обухвата временски период од 18. до 21. века), затим, смештена је специјализована архивска библиотека затвореног типа, која располаже богатим и разноврсним књижним фондом од око 10.000 библиотечких јединица. Такође, овде су смештене и микрофилмска и дигитална библиотека црквених матичних књига, дигитална библиотека земљишних књига и појединих архивских фондова и збирки. Збирка микрофилмова садржи око 500.000 микрофилмских снимака оригинала и диазо копија, док збирка дигитализоване архивске грађе садржи око милион дигиталних записа.

 

Организациони делови Архива су одсеци и група послова, и то:

 • * Одсек заштите архивске грађе, рад са корисницима и истраживачима и архивска библиотека;
  * Одсек за сређивање и обраду архивске грађе, културно-просветну, образовну, издавачку, изложбену и информативно-пропагандну делатност;
 • * Одсек за техничку заштиту, микрофилмовање и дигитализацију архивске грађе и
 • * Група за опште послове.

 

Историјски архив Пожаревац у свом дворишном комплексу архивског депоа „Стара касарна – павиљон 4“, од 2017. године, има сталну изложбену поставку на отвореном, која је доступна заинтересованим посетиоцима током године и део је туристичке понуде града Пожаревца.

Архив има и свој часопис Записи – Годишњак Историјског архива Пожаревац (од 2012. године -  ), категорије М51 – врхунски часопис националног значаја - категорисан је 2021. године, од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС.

Историјски архив Пожаревац је члан Међународног архивског савета (ICA) са седиштем у Паризу/Француска од 2010. године.

Историјски архив Пожаревац је члан Међународног института за архивска истраживања са седиштем у Бечу/Аустрија од 2017. године.

Стручна запослена лица Историјског архива Пожаревац су чланови Архивистичког друштва Србије са седиштем у Београду/Србија.

 

СТАТУТ

СТАТУТ У ПДФ ФОРМАТУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ИНФОРМАТОР О РАДУ

 

Информатор о раду Историјског архива Пожаревац доступан је у оквиру Јединственог Информационог система на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОР

 

УПРАВНИ ОДБОР ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

1. Вук Симоновић из Пожаревца, председник
2. Катарина Серафиновић из Петке, заменица председника,
3.Александра Максић из Пожаревца, чланица,
4. Анђела Драгић из Костолца, чланица,
5. Мирјана Степановић из Пожаревца, чланица и
6. Јасмина Живковић из Пожаревца, чланица,
7. Владан Стокић, из Трњана, члан.


НАДЗОРНИ ОДБОР ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

1. Никола Живковић из Пожаревца, председник,
2. Славко Митровић из Пожаревца, члан и
3. Горан Митић из Великог Црнића, члан.

ПЛАНОВИ И ИЗВЕШТАЈИ
САРАДЊА-ПРОТОКОЛИ

 

   
IAP

Споразум о научној и културној сарадњи између Криминалистичко-полицијског универзитета Београд и Историјског архива Пожаревац, Ректорат Криминалистичко-полицијског универзитета, Београд, 15. април 2021.

IAP

Споразум о научној и културној сарадњи између Историјског института Београд и Историјског архива Пожаревац, Влада Републике Србије, Београд, 4. март 2021.

IAP I Severna Makedonija Меморандум о сарадњи Историјског архива Пожаревац и Државног архива Републике Северне Македоније – Одељење у Скопљу, Државни архив Републике Северне Македоније, Скопље, 3. јун 2019.
IAP I IIAS Протокол о сарадњи Историјског архива Пожаревац и ИИАС у Трсту/Италија и МИАС Универзитета у Марибору/Словенија, Скупштина Града Пожаревца, Пожаревац, 12. март 2013.
IAP I Arhiv Republike Srpske Протокол о сарадњи Историјског архива Пожаревац и Архива Републике Српске у Бањалуци/Република Српска, Скупштина Града Пожаревца, Пожаревац, 28. септембар 2012.
IAP i Zgodvinski arhiv Ptuj Протокол о сарадњи Историјског архива Пожаревац и Згодовинског архива Птуј/Словенија, Архив Србије, Београд, 14. децембар 2011.
IAP i Megatrend Протокол о сарадњи Историјског архива Пожаревац и Факултета за пословне студије Мегатренд Универзитета, Историјски архив Пожаревац, Пожаревац, 29. октобар 2010.
IAP i Eparhija Braničevska
Протокол о сарадњи Историјског архива Пожаревац и Епархије Браничевске, Двор Епархије Браничевске, Пожаревац, 15. октобар 2010.

 

КОЛЕКТИВ

 

Укупан број запослених на неодређено време у Историјском архиву Пожаревац је 11, и један запослени на одређено време.

 

ДИРЕКТОР:
Др Јасмина Николић

 

РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА:
Драгана Јовановић

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА АРХИВСКУ ОБЛАСТ:
Мирјана Степановић

 

ОДСЕК ЗАШТИТЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ, РАД СА КОРИСНИЦИМА И ИСТРАЖИВАЧИМА И АРХИВСКА БИБЛИОТЕКА:
Др Јасмина Живковић
Слободанка Цветковић
Горан Митић
Весна Џанић

 

ОДСЕК ЗА СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНУ, ОБРАЗОВНУ, ИЗДАВАЧКУ, ИЗЛОЖБЕНУ И ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНУ ДЕЛАТНОСТ:
Др Драгана Милорадовић
Наташа Милошевић Дулић
Милан Станковић, Mср
Драгица ДељанинПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ

 

 

   Историјски архив Пожаревац је добитник признања и награда:

 • - Захвалница Завичајног музеја Петровац на Млави, на оствареној успешној сарадњи - поводом 20 година постојања и рада Музеја, Петровац на Млави, 2019.

 • - Захвалница и сребрњак ОШ „Краљ Александар Први“ Пожаревац за значајне доприносе у раду школе - поводом 80 година од оснивања и рада школе, Центар за културу, Пожаревац, 16. децембар 2019.

 • - Архипастирска Грамата Његовог Преосвештенства Епископа браничевског Господина Господина др Игнатија за показану делотворну љубав према Саборној цркви Св. Архангела Михаила и Гаврила у Пожаревцу и дугогодишњу сарадњу на очувању црквено-културних вредности, Епархија браничевска, Пожаревац, 26. јул 2019.

 • - Захвалница Института за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије, Београд, 6. фебруар 2017.

 • - Захвалница Града Пожаревца за сарадњу и допринос на остваривању задатака васпитања и образовања, Пожаревац, 12. новембар 2015.

  - Повеља Града Пожаревца и Општине Велико Градиште за помоћ и допринос обележавања стогодишњице одбране Стига и Браничева 1915-2015, Пожаревац, 7. октобар 2015.

  - Захвалница Медија центра „Одбрана“ Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Републике Србије за учешће у заједничким пројектима од значаја за Министарство одбране и Војску Србије у 2014. години, Београд, 23. јануар 2015.

  - Захвалница Архива Републике Српске у Бањалуци за сарадњу на очувању и заштити архивске грађе и историјског памћења, Бањалука/Република Српска/Босна и Херцеговина, 19. април 2013.

  - Захвалница Медија центра „Одбрана“ Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Републике Србије за успешну и плодотворну сарадњу у 2012. години, Београд, 24. јануар 2013.

  - Златна архива Фонда Александра Арнаутовића – Архив Србије, за немерљив допринос очувању драгоцене српске баштине, Београд, 14. децембар 2011.

  - Захвалница Центра за обуку копнене војске Војске Србије за исказану сарадњу, помоћ и приврженост Војсци Србије, Пожаревац, 16. новембар 2010.

  - Захвалница Историјског архива Краљево за рад и успешну сарадњу на развоју архивске струке и афирмацију културног стваралаштва, Краљево, 2010.
ЗГРАДА АРХИВА

  

Управници и директори

1. Др Игор Плетњев
2. Тодор Илић
3. Војислав Живковић
4. Лазар Димовић
5. Тихомир Николић
6. Радмила Динић
7. Надежда Кречов
8. Властимир Радивојевић
9. Владимир Божиновић
10. Надежда Кречов
11. Јованка Николић
12. Предраг Јевремовић
13. Вукадин Јосић
14. Живорад Сарафиновић
15. Др Јасмина Николић - Биографија

1948-1949
1949-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1956
1956-1957
1957-1958
1958
1958-1959
1959-1963
1963-1969
1969-1996
1997-2001
2001-2003
2003-

 

  

______________________________

Digitalizovana izdanja IAP