ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke

 

 

 

 


 

  

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

 

Naziv

Usluga štampanje knjiga, kataloga, monografija i publikacija Istorijskog arhiva Požarevac.

Broj

1Š-2017

Naručilac

Istorijski arhiv Požarevac
dr Vojislava Dulića br.10
12 000 Požarevac

Datum objave

06.03.2017.

Krajnji rok za podnošenje ponuda

21.03.2017. у 13:00 časova- zatvorena

Otvaranje ponuda

21.03.2017. у 13:30 časova- zatvorena

Dokumentacija

  

pdf Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija JNMV 1Š/2017

Pojašnjenje o pripremanju ponude

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

Izmenjena konkursna dokumentacija