ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke

 

 

 

 


 

  

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

 

Naziv

Usluga izrade Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, sa Procenom ugroženosti

Broj

1.2.2PZ-2018

Naručilac

Istorijski arhiv Požarevac
dr Vojislava Dulića br.10
12 000 Požarevac

Datum objave

12.07.2018.

Krajnji rok za podnošenje ponuda

27.07.2018. u 13:00 časova

Otvaranje ponuda

27.07.2018. u 13:30 časova

Dokumentacija

  

pdf Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija JNMV 1.2.2PZ-2018

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora JNMV 1.2.2PZ-2018