ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke

 

 

 

 


 

  

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

 

Naziv

Zaštitne arhivske kutije za smeštaj arhivske građe kao kulturnog dobra

Broj

1.1.1D-2018

Naručilac

Istorijski arhiv Požarevac
dr Vojislava Dulića br.10
12 000 Požarevac

Datum objave

19.11.2018.

Krajnji rok za podnošenje ponuda

03.12.2018. u 12:30 časova

Otvaranje ponuda

03.12.2018. u 13:00 časova

Dokumentacija

  

pdf Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija JNMV 1.2.2PZ-2018

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora