ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke


 

1

 

2


3

 

4

 

ISSN (Online) 2812-9636

INSTITUCIJA
:
ISTORIJSKI ARHIV POŽAREVAC

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Dr Jasmina Nikolić, direktorka Istorijskog arhiva Požarevac


AUTOR I UREDNIK PORTALA:
Dr Jasmina Nikolić


TEHNIČKI UREDNIK:
Aleksandra Bogdanović

 

AUTORI:
Dr Jasmina Nikolić
Dr Dragana Miloradović
Nataša Milošević Dulić
Mirjana Stepanović


POČETAK
1.10.2021.

STATUS:
U toku
___________________________

KONTAKT PODACI:
ISTORIJSKI ARHIV POŽAREVAC
DR VOJE DULIĆA 10
12000 POŽAREVAC
REPUBLIKA SRBIJA
www.arhivpozarevac.org.rs
info@arhivpozarevac.org.rs
+381.12.523.082

 

ARHIVALIJA MESECA ARHIV POZAREVAC

 

O PORTALU

 

Portal Istorijskog arhiva Požarevac – ARHIVALIJA MESECA – predstavlja elektronsku ONLINE serijsku publikaciju, koja je registrovana od strane Nacionalnog ISSN centra Srbije pod registarskim brojem: ISSN (ONLINE) 2812-9636.


Na ovom Portalu se objavljuju arhivalije koje su vizuelno ili sadržajno posebno zanimljive a odnose se na razne godišnjice, događaje, ličnosti, i drugo - u cilju kontinuiranog promovisanja arhivske građe kao kulturne baštine. Osim reprodukcije dokumenata, objavljuju se i prateći tekstovi autora i spoljnih saradnika, koji nude kratak opis sadržaja, okolnosti nastanka dokumenta, događaj ili proces koji dokument odražava.


U toku kalendarske godine, svakog meseca, objavljuje se po jedna odabrana arhivalija iz arhivskih fondova i zbirki Arhiva, koja je posvećena ili ilustruje odgovarajući važan datum ili povod u tom mesecu, sa pratećim naučnim aparatom. Arhivalija meseca po isteku svog „aktivnog života“ na Portalu, ostaje u ARHIVI ARHIVALIJE MESECA, uz odrednicu datuma kada je bila aktivna, te je dostupna korisnicima i dalje na Portalu, kao i arhiva prethodnih arhivalija meseca tokom kalendarske godine.


Verujemo da ćemo na ovaj način široj javnosti predstaviti bogatstvo fundusa Arhiva, kao i da ćemo postepeno sastaviti jedinstveni mozaik arhivalija iz fondova i zbirki, u slikama i rečima.   

 
Glavni i odgovorni urednik
Dr Jasmina Nikolić