ĆirilicaLatinica Contact UsJavne nabavke

 

 


ARHIVA ARHIVALIJE MESECA

POČETAK
1.10.2021.

INSTITUCIJA
ISTORIJSKI ARHIV POŽAREVAC

AUTORKA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
Dr Jasmina Nikolić


____________________

ISTORIJSKI ARHIV POŽAREVAC
DR VOJE DULIĆA 10
12000 POŽAREVAC
REPUBLIKA SRBIJA
www.arhivpozarevac.org.rs
info@arhivpozarevac.org.rs
+381.12.223.082


ARHIVALIJA MESECA – OKTOBAR 2021.

  Partizanka govori na skupu

Kako je oktobar mesec podsećanja na oslobođenje grada Požarevca u Drugom svetskom ratu, odlučili smo da kao arhivaliju meseca u mesecu oktobru objavimo fotografiju sa prvog zbora u oslobođenom Požarevcu, 15. oktobra 1944. godine, koja se čuva u Istorijskom arhivu Požarevac.


Grad Požarevac je u oba svetska rata oslobođen na isti dan, 15. oktobra. Borbe za oslobođenje u Drugom svetskom ratu počele su susretom jedinica Devete narodnooslobodilačke udarne brigade 23. divizije iz sastava 14. srpskog korpusa sa snagama Crvene armije, 12. septembra 1944. godine, kod mesta Radujevac. Jedinice Crvene armije pripadale su Trećem ukrajinskom frontu pod komandom maršala Tolbuhina, a 14. korpusom NOV i POJ komandovao je general Radivoje Jovanović Bradonja. Njegova 25. divizija, zajedno sa 75. streljačkim korpusom Crvene armije, dejstvovala je prema Požarevcu. U sunčano nedeljno jutro 15. oktobra 1944. godine, u grad Požarevac su nezadrživo nadrli delovi gardijske jedinice pod komandom lajtnanta Ivana Markoviča Suškova, uz podršku 12 tenkova i 18 gardijskih raketnih bacača „kaćuša“. Borbe su bile žestoke, a gubici veliki na obe strane.


Fotografija: Partizanka govori na prvom zboru u oslobođenom Požarevcu, 15. oktobar 1944. godine – Istorijski arhiv Požarevac, Lični fond Aleksandra Saše Markovića
Odabrala: dr Jasmina Nikolić, arhivski savetnik