ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке

 

 

 

 


 

  

JАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Назив

Услуга микрофилмовање и дигитализација архивских докумената.

Број

1У/2015

Наручилац

Историјски архив Пожаревац
др Војислава Дулића бр.10
12 000 Пожаревац

Датум објаве

13.03.2015.

Крајњи рок за подношење понуда

23.03.2015. у 12:30 часова - затворена

Отварање понуда

23.03.2015. у 13:00 часова - затворена

Документација

  

pdf Позив за подношење понуд

Конкурсна документацијаdokumentacija ЈНМВ 1У/2015

Питања и одговори у вези ЈНМВ 1У/2015

Обавештење o закључењу уговора