ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке

 

 

 

 


 

  

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

 

Назив

Услуга штампање књига, каталога, монографија и публикација Историјског архива Пожаревац.

Број

1/2015

Наручилац

Историјски архив Пожаревац
др Војислава Дулића бр.10
12 000 Пожаревац

Датум објаве

05.03.2015.

Крајњи рок за подношење понуда

16.03.2015. у 12:30 часова - затворена

Отварање понуда

16.03.2015. у 13:00 часова

Документација

  

pdfПозив за подношење понуда

Конкурсна документацијаdokumentacija ЈНМВ 1/2015

Обавештење o закључењу уговора