ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке

 

 

 

 


 

  

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

 

Назив

Услуга штампање књига, каталога, монографија и публикација Историјског архива Пожаревац.

Број

1/2016

Наручилац

Историјски архив Пожаревац
др Војислава Дулића бр.10
12 000 Пожаревац

Датум објаве

16.03.2015.

Крајњи рок за подношење понуда

28.03.2016. у 13:00 часова - затворена

Отварање понуда

28.03.2016. у 13:30 часова - затворена

Документација

  

pdf Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијаdokumentacija ЈНМВ 1/2015

Појашњење о припремању понуде

Појашњење о припремању понуде 2

Одлука о додели уговора