ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке

 

 

 

 


 

  

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

 

Назив

Услуга штампање књига, каталога, монографија и публикација Историјског архива Пожаревац.

Број

1Ш-2017

Наручилац

Историјски архив Пожаревац
др Војислава Дулића бр.10
12 000 Пожаревац

Датум објаве

06.03.2017.

Крајњи рок за подношење понуда

21.03.2017. у 13:00 часова- затворена

Отварање понуда

21.03.2017. у 13:30 часова- затворена

Документација

  

pdf Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијаdokumentacija ЈНМВ 1Ш-2017

Појашњење о припремању понуде

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Измењена конкурсна документација