ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке

 

 

 

 


 

  

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

 

Назив

Услуга штампање књига, каталога, монографија и публикација Историјског архива Пожаревац.

Број

Ш-1/2018

Наручилац

Историјски архив Пожаревац
др Војислава Дулића бр.10
12 000 Пожаревац

Датум објаве

29.03.2018.

Крајњи рок за подношење понуда

16.04.2018. у 13:00 часова-затворена

Отварање понуда

16.04.2018. у 13:30 часова-затворена

Документација

  

pdf Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијаdokumentacija ЈНМВ 1Ш-2017

Појашњење о припремању понуде

Одлука о додели уговора ЈНМВ1-2018

План набавки за 2018. годину

Одлука о измени плана набавки