ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке

 

 

 

 


 

  

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Назив

Услуге штампања књига, монографија, каталога и публикација

Број

ЈНМВ 1.2.1У-2020

Наручилац

Историјски архив Пожаревац
др Војислава Дулића бр.10
12 000 Пожаревац

Датум објаве

10.03.2020.

Крајњи рок за подношење понуда

24.03.2020. у 13:00 часова

Отварање понуда

24.03.2020. у 13:30 часова

Документација

pdf Позив за подношење понуде

Конкурсна документација ЈНМВ 1.2.2ПЗ-2018

Одлука

Oбавештење о закљученом уговору