ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке

 

 

 

 


 

  

JАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Назив

Услуга штампања књиге Зборник докумената 2 - "Књажева канцеларија, Пожаревачки суд 1821-1839. година"

Број

2/2013

Наручилац

Историјски архив Пожаревац
др Војислава Дулића бр.10
12 000 Пожаревац

Датум објаве

03.12.2013.

Крајњи рок за подношење понуда

11.12.2013. у 12:00 часова - затворена

Отварање понуда

11.12.2013. у 12:30 часова - затворена

Документација

 

Конкурсна документација ЈНМВ 2/2013