ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке

 

 

 

 


 

  

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Назив

Услуга израде Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, са Проценом угрожености

Број

1.2.2ПЗ-2018

Наручилац

Историјски архив Пожаревац
др Војислава Дулића бр.10
12 000 Пожаревац

Датум објаве

12.07.2018.

Крајњи рок за подношење понуда

27.07.2018. у 13:00 часова

Отварање понуда

27.07.2018. у 13:30 часова

Документација

  

pdf Позив за подношење понуде

Конкурсна документација ЈНМВ 1.2.2ПЗ-2018

Појашњење конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора ЈНМВ 1.2.2ПЗ-2018