ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке

 

 

 

 


 

  

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Назив

Заштитне архивске кутије за смештај архивске грађе као културног добра

Број

1.1.1Д-2018

Наручилац

Историјски архив Пожаревац
др Војислава Дулића бр.10
12 000 Пожаревац

Датум објаве

19.11.2018.

Крајњи рок за подношење понуда

03.12.2018. у 12:30 часова

Отварање понуда

03.12.2018. у 13:00 часова

Документација

  

pdf Позив за подношење понуде

Конкурсна документација ЈНМВ 1.2.2ПЗ-2018

Одлука о покретању поступка јавне набавке

Појашњење конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора