ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке

 

 


АРХИВА АРХИВАЛИЈЕ МЕСЕЦА

 

 

 

ПОЧЕТАК
1.10.2021.

ИНСТИТУЦИЈА
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

АУТОРКА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
Др Јасмина Николић


____________________

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
ДР ВОЈЕ ДУЛИЋА 10
12000 ПОЖАРЕВАЦ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
www.arhivpozarevac.org.rs
info@arhivpozarevac.org.rs
+381.12.223.082

АРХИВАЛИЈА МЕСЕЦА – НОВЕМБАР 2021.

  arhivalija novembar

У Србији се 8. новембар обележава као Дан просветних радника. Овај дан је повод да се сетимо учитеља, наставника и професора који обављају један од најважнијих послова на свету – подучавају децу и младе људе, преносећи им своја знања и вештине. Зато смо  одлучили да као архивалију месеца новембра објавимо најстарији документ Историјског архива Пожаревац који се односи на просветне прилике у Пожаревцу. 


Документ: Назначение– извештај о стању најстарије школе у Пожаревцу од 17. марта 1845. године, који подноси учитељ ове школе, Константин Ђорђевић.
Историјски архив Пожаревац, Збирка Varia 214

Стање у школи је следеће:
креч и леп са зидова су на неким местима отпали; под је патосан даскама, али лоше, па на неким местима има рупа кроз које земља која се круни, испада. У школи има свега седам скамија, од којих је једна сломљена. На учионици има 6 прозора, који су затворени хартијом. Табла је на неким местима избледела и “дошла је шарена”. Сат је у добром стању. Катедра, која има фиоку нема браву. Боја је на катедри на неким местима избледела и треба се поправити. Столица је у јадном стању. Учионици недостаје карта Европе, која је неопходна по наставном плану. Остале школске потребе, као што су креде и сунђер не недостају, јер их уредно набавља протопрезвитер и управник ове школе.

 

Одабрала: Наташа Милошевић Дулић, архивист