ЋирилицаЛатиница КонтактЈавне набавке


 

ARHIVALIJA MESECA

 

2


3

 

4

 

ISSN (Online) 2812-9636

ИНСТИТУЦИЈА
:
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Др Јасмина Николић, директорка Историјског архива Пожаревац


АУТОР И УРЕДНИК ПОРТАЛА:
Др Јасмина Николић


ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК:
Александра Богдановић

 

АУТОРИ:
Др Јасмина Николић
Др Драгана Милорадовић
Наташа Милошевић Дулић
Мирјана Степановић
Павле Р. Срдић
Дубравка Дуца Марковић


ПОЧЕТАК
1.10.2021.

СТАТУС:
У току
___________________________

КОНТАКТ ПОДАЦИ:
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
ДР ВОЈЕ ДУЛИЋА 10
12000 ПОЖАРЕВАЦ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
www.arhivpozarevac.org.rs
info@arhivpozarevac.org.rs
+381.12.523.082

 

1

 

О ПОРТАЛУ

 

Портал Историјског архива Пожаревац – АРХИВАЛИЈА МЕСЕЦА – представља електронску ОNLINE серијску публикацију, којa је регистрованa од стране Националног ISSN центра Србије под регистарским бројем: ISSN (ONLINE) 2812-9636.


На овом Порталу се објављују архивалије које су визуелно или садржајно посебно занимљиве а односе се на разне годишњице, догађаје, личности, и друго - у циљу континуираног промовисања архивске грађе као културне баштине. Осим репродукције докумената, објављују се и пратећи текстови аутора и спољних сарадника, који нуде кратак опис садржаја, околности настанка документа, догађај или процес који документ одражава.


У току календарске године, сваког месеца, објављује се по једна одабрана архивалија из архивских фондова и збирки Архива, која је посвећена или илуструје одговарајући важан датум или повод у том месецу, са пратећим научним апаратом. Архивалија месеца по истеку свог „активног живота“ на Порталу, остаје у АРХИВИ АРХИВАЛИЈЕ МЕСЕЦА, уз одредницу датума када је била активна, те је доступна корисницима и даље на Порталу, као и архива претходних архивалија месеца током календарске године.


Верујемо да ћемо на овај начин широј јавности представити богатство фундуса Архива, као и да ћемо постепено саставити јединствени мозаик архивалија из фондова и збирки, у сликама и речима.   

 
Главни и одговорни уредник
Др Јасмина Николић